Vizovice

 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 
 

 

PROČ TU JSME

Vytváříme dětem a mládeži z Vizovic a okolí přátelský prostor pro porozumění sobě a svému okolí, posilujeme silné stránky jejich osobnosti, provázíme je při řešení obtížných situací, podporujeme je při začleňování do společnosti a poskytujeme místo pro smysluplné trávení volného času.

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Děti a mládež ve věku 7⁠–21 let, které jsou ohroženy sociálně patologickými jevy nebo se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopny čelit vlastními silami nebo v rodině.

 

CO NABÍZÍME

Poskytujeme prostor pro setkávání vrstevníků a bezpečné trávení volného času, poradenství a podporu ve složitých situacích, pomoc s přípravou na školu, doprovod na příslušné instituce.

V zařízení je možné tvořivě pracovat v hudební dílně, dílně žonglování a vaření, je zde volný přístup na internet.

 

Fotbal na hřišti u horní školy

Pravidelné tréninky fotbalu s Martinem na hřišti u horní školy - každý pátek od 14.00 do 16.00. Pro všechny od 7 do 21 let.

 

KOMU NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Jedincům, kteří nespadají věkem do cílové skupiny, dětem a mládeži závislým na alkoholu nebo psychotropních látkách, dětem a mládeži, jejichž postižení vyžaduje bezbariérový vstup (technicko – stavební důvody).

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.

  

KDY SLUŽBY VYUŽÍVAT 

Pondělí 13–19 h (Martin a Erika)

Úterý    zavřeno

Středa  13–19 h (Martin a Erika)

Čtvrtek 13–19 h (Martin a Erika)

Pátek    13–18 h (Martin a Erika)

 

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

 V klubu může být v jeden okamžik 30 lidí.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Leták služby

Veřejný závazek