Zlín

 
 

Historie

 

Zlínská pobočka NADĚJE vznikla v roce 1992. Počáteční aktivity byly soustředěny na dospělé osoby s mentálním postižením. Celý komplex služeb postupně zahrnoval chráněné bydlení, denní stacionář a dílny v objektech ve čtvrti Letná. Od roku 1998  začala NADĚJE ve Zlíně pracovat se seniory. Nejprve v Domě pokojného stáří na Letné a od prosince 2006 v novém domově na Jižních Svazích.  

 

S platností nového Zákona o sociálních službách byly ve Zlíně v roce 2006 zaregistrovány, v programu péče o osoby s mentálním postižením, čtyři sociální služby (chráněné bydlení, denní stacionář  a dvě sociálně terapeutické dílny) a v programu péče o seniory dvě sociální služby (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem).

 

V roce 2007 jsme zrušili sociální službu denní stacionář pro osoby s mentálním postižením. Naopak jsme se víc začali věnovat rozvoji sociálně terapeutických dílen.  

 

V únoru 2013 jsme otevřeli nové pracoviště sociálně terapeutických dílen Tkalcovna Naděje v Obchodním centru na ulici Kvítková, které se nyní nachází na Dílech IV/3692. Zaměřuje se na tkaní koberců a prodej výrobků našich dílen. 

 

V srpnu 2013 jsme otevřeli novou sociální službu - denní stacionář pro osoby s demencí. Najdete ho blízko Domu pokojného stáří na ulici Voženílkově ve Zlíně na Jižních Svazích.

 

V dubnu 2017 jsme otevřeli Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti pro lidi s demencí a jejich pečující rodiny. Činnost kontaktního místa spočívá ve třech oblastech: poradenství, testování paměti a setkávání svépomocné skupiny.

 

V lednu 2018 jsme otevřeli nové chráněné bydlení Desítka na adrese tř. T. Bati 1010 ve Zlíně. Ve srovnání se stávajícím chráněným bydlením je zde pouhá osmihodinová aistence sociálních pracovníků. Chráněné bydlení je poskytováno i ve třech bytech, kde sociální pracovníci poskytují podporu klientům Naděje pouze jedenkrát týdně a klienti vedou téměř samostatný život.

 

V prosinci roku 2019 jsme otevřeli druhý denní stacionář pro osoby s demencí. Nachází se také na Jižních Svazích, na ulici Zelinova. Poskytuje stejné služby jako stávající denní stacionář na ulici Voženílkova.

 

Od ledna roku 2020 podporujeme lidi s mentálním postižením v dosahování samostatnosti a soběstačnosti ve všech oblastech běžného života díky sociální rehabilitaci. Službu poskytujeme terénní formou - v domácnosti klienta, na jeho pracovišti, případně na jiných místech veřejného prostoru.