Česká Třebová

 
 

Aktuality

 
 
Podzimní výlety

Podzimní výlety

24.10.17

V říjnu jsme v rámci Projektu prevence kriminality uspořádali další dva výlety.

Deset vybraných dětí ve věku 8 – 14 let se zúčastnilo víkendového pobytu v Domě na půli cesty v Květné.


Více...
 
Podzimní výlety

 

V říjnu jsme v rámci Projektu prevence kriminality uspořádali další dva výlety.

Deset vybraných dětí ve věku 8 – 14 let se zúčastnilo víkendového pobytu v Domě na půli cesty v Květné.

Z České Třebové jsme vyrazili v pátek večer. Cesta vlakem proběhla bez problémů.Na statku nás přivítal ředitel Květné zahrady Mgr. Ferdinand Raditsch. 

Po ubytování jsme si z vlastních zásob uvařili večeři a šlo se spát.

Sobotu jsme věnovali procházce, hraní her na hřišti, a když začalo pršet hráli jsme deskové hry a sledovali filmy.

V neděli jsme vše uklidili, rozloučili se s panem ředitelem a vyrazili domů.

 

Další týden jsme vyrazili do brněnského Antroposu.  Nejvíce nás zaujal vycpaný mamut a expozice mapující vývoj člověka.

Návštěvu Brna jsme zakončili procházkou po městě.

Oba výlety se vydařily a děti se těší na další podobné akce.

  

 

                                                                                                  Jan Holub


Méně...
 
Cesta kolem Borku - mise splněna

Cesta kolem Borku - mise splněna

Příměstský tábor Borek 2017

17.08.17

   

Naděje Česká Třebová uspořádala pro děti ze sídliště Borek 1. příměstský tábor s názvem – Cesta kolem Borku za 5 dní aneb Zveme všechny odvážné na dobrodružnou cestu do zaslíbené země!


Více...
 
Cesta kolem Borku - mise splněna

1.      Naděje Česká Třebová uspořádala pro děti ze sídliště Borek 1. příměstský tábor s názvem – Cesta kolem Borku za 5 dní aneb Zveme všechny odvážné na dobrodružnou cestu do zaslíbené země!

 

První den naší výpravy nás zavedl do blízkých Svitav. Na třech sportovních hřištích jsme vyzkoušeli různé hrací prvky a v horkém počasí se příjemně unavili.  Kostel sv. Jiljí, který jsme měli možnost vidět, na nás dýchl atmosférou z dob, kdy premonstráti založili osadu na řece Svitavě. Postava Jiljího nám pomohla uvědomit si, že samota může pomoci objevit v člověku velké bohatství. Na závěr jsme si prohlédli svitavské náměstí, občerstvili se zmrzlinou a vyrazili domů.

 

Druhý den výpravy jsme vyrazili do starobylé Litomyšle. Zde jsme nejdříve navštívili Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. S místními dětmi jsme si zahráli různé hry a na rozloučenou vybojovali vodní bitvu, která nás v horkém dni vydatně osvěžila. Na závěr dne jsme si prohlédli kostel, klášterní zahrady, kde jsme se pod dohledem soch Olbrama Zoubka vykoupali v bazénku. I zde jsme měli možnost se ztišit, promluvit si o radostech i starostech každého z nás a načerpat sílu na další dny.

 

Předchozí dva výlety nás dost unavily, a tak jsme si další den jeli odpočinout na koupaliště do Brandýsa nad Orlicí. Nejdříve jsme však navštívili labyrint – přírodní bludiště. Úspěšně jsme zabloudili, děti nás však před příchodem tmy našly a vyvedly ven.

 

Čtvrtý den výpravy jsme prožili v Semaníně a jeho knajpovišti. Opekli jsme si buřty, dobří lidé nám pomohli rozdělat oheň, strávili jsme spolu krásné chvíle.

Pátek jsme věnovali procházce po České Třebové.

 

Pro velký zájem jsme si náš tábor ještě o dva dny prodloužili o návštěvu koupaliště v Opatovci a v Litomyšli. Koupaliště v Litomyšli nemá chybu a moc se nám tam líbilo.

 

První příměstský tábor se vydařil a těšíme se na další ročník, který pro nás nebude znamenat pouze cestování po okolí, historii míst a obyvatel, ale především cestování po životě nás samých, prohlubování přátelství i vzájemné důvěry. Tábor byl pro nás možností navštívit se mezi sebou navzájem a nebýt si tak vzdálení a cizí v jednom místě.

 

                                                                            Pavlína Břeňová, Jan Holub   


Méně...
 
Cesta kolem Borku za 5 dní

Cesta kolem Borku za 5 dní

příměstský tábor na Borku

21.07.17

NADĚJE, pobočka Česká Třebová pořádá od 31.7. do 4.8. první příměstský tábor na Borku. Zúčastnit se mohou děti od 8 do 14 let. 


Více...
 
Cesta kolem Borku za 5 dní

NADĚJE, pobočka Česká Třebová pořádá od 31.7. do 4.8. první příměstský tábor na Borku. Zúčastnit se mohou děti od 8 do 14 let. Cena je stanovena na 100 Kč.

Informace o programu naleznete na plakátku

 

Na akci je nutné se předem (do 28.7.) přihlásit u Pavly Břeňové, počet míst je omezen!


Méně...
 
Den dětí na Borku

Den dětí na Borku

05.06.17

První červnový den  byl na sídlišti Borek ve znamení oslav Dne dětí.


Více...
 
Den dětí na Borku

První červnový den  byl na sídlišti Borek ve znamení oslav Dne dětí. Pro malé obyvatele jsme připravili sedm stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly. Nejzábavnější byl hod kartou do dálky. Trochu odvahy vyžadovala hmatová poznávačka naslepo, kde si děti mohly osahat moučné červy, sliz a další chuťovky. Po splnění všech úkolů čekala na děti v cíli malá odměna. Několik dalších obrázků najdete v galerii.

 

 


Méně...
 
Ukliď svoje sídliště 2017

Ukliď svoje sídliště 2017

11.04.17

NADĚJE Česká Třebová uspořádala první aprílový den již tradiční akci „ Ukliď svoje sídliště“. 


Více...
 
Ukliď svoje sídliště 2017

NADĚJE Česká Třebová uspořádala první aprílový den již tradiční akci „ Ukliď svoje sídliště“. Do úklidu se zapojilo okolo 50 dětí a několik dospělých. Za krásného slunečného počasí jsme za dvě hodiny uklidili sídliště a odpadem zaplnili celý kontejner. Přesto je nutné konstatovat, že situace s nepořádkem kolem  obytných domů se zlepšila. Nejvíce nepořádku bylo  v příkopech u silnice a u pole okolo sídliště. A tak v této tradiční akci hodláme pokračovat a věříme, že se situace bude stále zlepšovat.

 

Za odvedenou práci  dostali všichni účastníci drobnou odměnu.


Méně...
 
20 LET NADĚJE  V ČESKÉ TŘEBOVÉ

20 LET NADĚJE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

11.04.17

K 20. výročí  založení NADĚJE v České Třebové  jsme na naší pobočce připravili „ Den otevřených dveří“


Více...
 
20 LET NADĚJE  V ČESKÉ TŘEBOVÉ

K 20. výročí  založení NADĚJE v České Třebové  jsme na naší pobočce připravili „ Den otevřených dveří“

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme nainstalovali výstavku fotek mapující 20 letou historii pobočky. Některé fotky z počátků činnosti NADĚJE byly pro návštěvníky výstavy překvapivé, jen těžko poznávali sami sebe či své kamarády. Součástí výstavy byla i ukázka výtvarných prací dětí z NZDM.

Návštěvníci  výstavy si tak mohli udělat představu o tom jaké možnosti využití volného času děti a mládež mají. Mimo jiné jsou jim nabízeny výtvarné a tvořivé aktivity, doučování a příprava do školy, hudební a sportovní aktivity.

Dále hostům byly ukázány prostory, které NADĚJE využívá a také mohli nahlédnout do kanceláře terénní sociální  služby a získat informace o práci terénního pracovníka. Právě terénní službou NADĚJE v České Třebové začínala (jen tehdy ještě nebyl v účinnosti zákon č. 108/2006 Sb.  O sociální službách, který v součastné době tuto službu definuje).

V podvečer oslavy pokračovaly v modlitebně Církve bratrské, kde proběhla ekumenická bohoslužba „vděčnosti a proseb“.  Bohoslužbu sloužil kazatel Rostislav Staněk, který stál u zrodu NADĚJE v České Třebové. 

NADĚJE v České Třebové si za 20 let působení ve vyloučené lokalitě sídliště Borek získala dobrou pověst a tu si chce udržet i v dalších letech. 

 


Méně...