Česká Třebová

 
 

O pobočce

NADĚJE působí v České Třebové již od roku 1997. Zároveň patří mezi strategické partnery Města Česká Třebová při naplňování  střednědobého plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb města na období let na období let 2013 – 2017. 

 

NADĚJE pobočka Česká Třebová poskytuje tyto registrované služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách : 


 

Dále dlouhodobě provádíme/ jsme schopni  zajistit:

  • Správcovskou činnost v objektech Semanínská 2084, 2085, 2086 a 2092, Česká Třebová

  • Volnočasové aktivity pro děti a mládež a podporu dalšího vzdělávání dětí a mládeže

  • Křesťanskou duchovní a pastorační péči

  • Odborné stáže studentů VOŠ a VŠ

  • Aktivní účast našich pracovníků na besedách, kulatých stolech apod.

  • Účast v pracovních skupinách, spolupráce v rámci střešních organizací apod.

  • Programy prevence kriminality ve spolupráci s dalšími partnery

  • Akreditované odborné vzdělávání

  • Pořádání benefičních akcí a další

 

 

 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Města Česká Třebová na období let 2013 - 2014

18.02.14

Na území České Třebové se nachází jedna odloučená lokalita, kde žijí zejména osoby se sociálními problémy, především romské


Více...
 

Na území České Třebové se nachází jedna odloučená lokalita, kde žijí zejména osoby se sociálními problémy, především romské národnosti. Tato lokalita se nalézá v oblasti bývalých sovětských kasáren cca 30 minut chůze od centra města v blízkosti průmyslové zóny (resp. 10 minut autobusem). Tuto lokalitu netvoří pouze dva bytové domy (se 67 byty) pro sociálně potřebné občany na sídlišti, kde byla dříve ubytována sovětská armáda, ale 6 dalších panelových bloků (tří nebo čtyřvchodové, čtyřpodlažní) kde je vysoká koncentrace osob ve složité sociální situaci.

 

V průběhu let docházelo k postupnému přeskupování obyvatel pracujících do centra města a naopak osob     s finančními a sociálními problémy do této lokality. Po odsunu sovětské armády získalo město dotaci na rekonstrukci těchto domů, přičemž 2 bloky získaly místní firmy. Jeden blok byl prodán do vlastnictví nájemníků. Další blok (těsně sousedí se sociálními byty města) má nyní ve vlastnictví TOBA TRADE s r.o. Ostrava Radvanice a nájemníci se pravděpodobně řadí mezi sociálně slabší obyvatele. Pavlačový dům se sociálními byty bez připojení na rozvod plynu a teplé vody byl postaven pro problémové obyvatele z vytopené lokality Benátky  v roce 1998. 

 

V lokalitě žije cca 780 oficiálně přihlášených obyvatel, z nichž tvoří značný podíl Romové (tento údaj se nedá zjistit, neboť k romské národnosti se hlásí cca 45 obyvatel).  Dva domy pro sociálně potřebné občany jsou spravovány NADĚJÍ. V oblasti je možné koupit pouze základní potraviny (1 obchod), za ostatní vybaveností je nutné docházet do centra nebo do lokality s obchodními domy na druhém konci města. Dá se předpokládat, že značná část obyvatel v této lokalitě se potýká se zadlužeností a nezaměstnaností.

 

V této lokalitě se zaměřujeme především na poskytování sociálních služeb rodinám s dětmi a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Již od roku 1997 zde pracuje NADĚJE, které zabezpečuje, jak je již výše uvedeno správcovskou činnost v domech čp. 2084-2086 a 2089 a poskytuje též terénní služby. Tyto terénní služby jsou však rozšířeny na celou oblast sídliště Semanínské ulice. Zároveň provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "Borek". Město Česká Třebová hodlá i v následujících letech využívat služby NADĚJE, a tedy je i finančně podporovat, neboť reagují na aktuální potřeby v lokalitě a bez nich by se situace zhoršila.

 

"Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Města Česká Třebová je strategickým dokumentem na období let 2013 – 2017. Je zpracován v souladu s § 94 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a definuje žádoucí směr rozvoje sociálních služeb  na území města Česká Třebová"  

 


Méně...