Česká Třebová

 
 

Spolupracujeme

NADĚJE usiluje o to, aby byla důvěryhodným partnerem - jsme si vědomi toho, že pomoc a podporu lidem lze účinněji poskytovat v synergii partnerství. Již celou řadu let je NADĚJE členem a součástí spolku poskytovatelů sociálních služeb České Alzheimerovské společnosti, České asociace pečovatelské služby, Českého hnutí speciálních olympiád, Vězeňské duchovenské péče; působí v České federaci potravinových bank a v dalších organizacích. Nově se stala členem Sdružení azylových domů SAD. V roce 2012 se spojila s dalšími organizacemi v tzv. Platformě 10, která vyjednává s MPSV o situaci v poskytování sociálních služeb a zejména o jejich financování. Spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování, podílí se na koncepcích řešení bezdomovství a působí v několika pracovních skupinách na národní, krajské i místní úrovni. Na mezinárodní úrovni se NADĚJE angažuje především prostřednictvím Evropské federaci národních sdružení pracujících s bezdomovci FEANTSA

 

Vedoucí pracovníci NADĚJE působí v několika pracovních skupinách na národní, krajské i místní úrovni.