Česká Třebová

 
 

Pomáhejte s námi

Finančním darem

  • Můžete přispět na účet 8704170207/0100 

Věcným darem

Pokud máte něco, co by mohlo přispět naší práci, vděčně vaše dary přijmeme. Před darováním je potřeba se domluvit s pracovníky pobočky - viz kontakty

Dobře využitelnými dary jsou:

  • výtvarné potřeby
  • kancelářské potřeby
  • deskové hry
  • potraviny pro výuku vaření

 

Na vaše dary můžeme sepsat darovací smlouvu a vystavit potvrzení pro odpočet z daní.

 

Dobrovolnictvím

Rádi přivítáme spolupracovníky, kteří budou ochotni podílet se na práci, doprovázet klienty, vést volnočasové, kreativní, sportovní a další aktivity, připravit pro klienty program, přednášku  a podobně.

Potřebujete vědět více?

Vedoucí pobočky
Bc. Pavlína Břeňová

ceska.trebova@nadeje.cz