Klášterec nad Ohří

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Finanční gramotnost aneb Lov na pomůcky

Finanční gramotnost aneb Lov na pomůcky

26.09.23

V kláštereckém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme společně se sociální pracovnicí naší dluhové poradny uspořádali další besedu o finanční gramotnosti, která se tentokrát zaměřila na školní a technické pomůcky.


Více...
 
Finanční gramotnost aneb Lov na pomůcky

V kláštereckém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme společně se sociální pracovnicí naší dluhové poradny uspořádali další besedu o finanční gramotnosti, která se tentokrát zaměřila na školní a technické pomůcky.

 

Pracovnice klubu připravily tematický plakát, na němž si děti mohly srovnat ceny různých výrobků, jako jsou například penály, sešity, klávesnice nebo tiskárny.

 

Na konci interaktivního setkání se klienti zapojili do soutěže v zábavném kvízu. Za svou snahu a aktivitu byli následně odměněni školními potřebami, které jsme získali v rámci zářijové sbírky Školákům od srdce.

 


Méně...
 
Sbírka Školákům od srdce pomůže ohroženým dětem

Sbírka Školákům od srdce pomůže ohroženým dětem

04.09.23

O víkendu 2. a 3. září jsme se v kláštereckém hypermarketu Tesco zúčastnili charitativní sbírky Školákům od srdce, která podpoří děti z rodin ohrožených chudobou při jejich návratu do školy.


Více...
 
Sbírka Školákům od srdce pomůže ohroženým dětem

O víkendu 2. a 3. září jsme se v kláštereckém hypermarketu Tesco zúčastnili charitativní sbírky Školákům od srdce, která podpoří děti z rodin ohrožených chudobou při jejich návratu do školy.

 

Z celého srdce jsme vděční všem dárcům za věnování celkem 430 kusů školních pomůcek.

 

Pro znevýhodněné děti, jimž pomáháme v Klášterci nad Ohří, se vybralo:

  • 61 ks. psacích potřeb
  • 76 ks. výtvarných potřeb
  • 261 ks. sešitů
  • 18 ks. rýsovacích pomůcek
  • 14 ks. ostatních pomůcek.

 

Sbírku Školákům od srdce pořádá Diakonie ČCE ve spolupráci s TV Nova a Tescem.


Méně...
 
Tvoříme lepší budoucnost pro mladé

Tvoříme lepší budoucnost pro mladé

29.08.23

V našem nízkoprahovém zařízení pracujeme s dětmi a mladými lidmi od 6 do 26 let. Většina našich klientů pochází z vyloučené lokality a nefunkčních rodinných prostředí.


Více...
 
Tvoříme lepší budoucnost pro mladé

V našem nízkoprahovém zařízení pracujeme s dětmi a mladými lidmi od 6 do 26 let. Většina našich klientů pochází z vyloučené lokality a nefunkčních rodinných prostředí.

 

Naše pracovnice jim poskytují nejen péči a zázemí, ale rovněž šanci na lepší budoucnost.

 

Jedním z povzbudivých příkladů z praxe je příběh Simony, která navštěvovala náš klub. Vedle nevhodných podmínek – jako byly štěnice a švábi v bytě, kde žilo 15 lidí – čelila obtěžování ze strany svého švagra a budoucího nevlastního otce.

 

Báli jsme se, že i přes veškerou snahu se jí nepodaří z této situace uniknout, avšak nakonec to díky naší pomoci zvládla. Našla si přítele, zaměstnání a přestěhovala se mimo vliv rodiny do Liberce.

 

Každý podobný případ představuje malý zázrak, který potvrzuje, že naše práce má opravdu smysl.


Méně...
 
Hledáme pronájem bytů do projektu

Hledáme pronájem bytů do projektu

22.08.23

V rámci projektu Housing First hledáme pronájem bytů 1+0, 1+1 a 2+1, a to především v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Lovosicích, Štětí, Terezíně a případně také v Klášterci nad Ohří nebo Kadani.


Více...
 
Hledáme pronájem bytů do projektu

V rámci projektu Housing First hledáme pronájem bytů 1+0, 1+1 a 2+1, a to především v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Lovosicích, Štětí, Terezíně a případně také v Klášterci nad Ohří nebo Kadani.

 

Byt bude obýván jednotlivcem nebo rodinou. Naše organizace převezme roli garantujícího a spravujícího subjektu, což majiteli zajistí stoprocentní jistotu, že nájem a veškeré náklady budou vždy včas a řádně uhrazeny. Budeme též zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu bytu a provádět běžnou údržbu.

 

Cena pronájmu včetně poskytovaných služeb a poplatků by měla odpovídat běžným tržním cenám v dané lokalitě. 

 

Náš projekt Housing First pomáhá zajistit standardní a bezpečné bydlení pro ženy bez domova a ukrajinské rodiny a poskytuje jim intenzivní podporu v oblasti bydlení.

 

V případě zájmu nebo pro více informací se obraťte na našeho bytového specialistu, Slavomíra Puškára: slavomir.puskar@nadeje.cz, tel. 770 147 292.

 

Více o projektu: www.nadeje.cz/litomerice/lt_hf.


Méně...
 
Letní výlet do Zoo Praha s nízkoprahem

Letní výlet do Zoo Praha s nízkoprahem

17.08.23

Jedním z našich cílů je umožnit našim dětským a dospívajícím klientům prožívat nová dobrodružství, která neodmyslitelně patří hlavně k letním prázdninám.


Více...
 
Letní výlet do Zoo Praha s nízkoprahem

Jedním z našich cílů je umožnit našim dětským a dospívajícím klientům prožívat nová dobrodružství, která neodmyslitelně patří hlavně k letním prázdninám.

 

Na začátku srpna se naše klášterecké nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vydalo na výlet do Zoo Praha, kde klienti mohli pozorovat více než 100 druhů zvířat a také se setkat s volně pohybujícími se klokany a pelikány.

 

Podpořte naše aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí: www.darujme.cz/nadejeusteckykraj.


Méně...
 
Milostivé léto znovu pomáhá lidem z dluhů

Milostivé léto znovu pomáhá lidem z dluhů

01.08.23

V letošním roce opět probíhá Milostivé léto, které se tentokrát zaměřuje na dluhy na daních a sociálním pojištěním. Fyzické osoby uhradí pouze jistinu daňového nedoplatku, odpustí se penále, úroky a exekuční náklady.


Více...
 
Milostivé léto znovu pomáhá lidem z dluhů

V letošním roce opět probíhá Milostivé léto, které se tentokrát zaměřuje na dluhy na daních a sociálním pojištěním. Fyzické osoby uhradí pouze jistinu daňového nedoplatku, odpustí se penále, úroky a exekuční náklady.

 

Dlužníci mají možnost uhradit jistinu (částka, ze které vznikl dluh) v období od 1. července do 30. listopadu 2023. Podmínkou je splacení dluhu a požádat o odpuštění úroků a penále.

 

Pokud je dluh vyšší než pět tisíc korun, je možné rozložit platbu do čtyř splátek. Mnoho dlužníků v minulosti nemělo dostatek prostředků na jednorázovou platbu jistiny. Například měsíční splátky dluhů u České správy sociálního zabezpečení, které přesahují 50 tisíc korun, je možné rozložit až na dobu pěti let. Finanční správa umožní rozložení splátek maximálně na dobu jednoho roku.

 

Věřitelem musí být tzv. veřejnoprávní subjekt. To zahrnuje regulační poplatky v krajských a městských nemocnicích, pokuty a koncesionářské poplatky, pohledávky u soudu. Milostivé léto může pomoci také s dluhy způsobenými černou jízdou, nájmem v obecních bytech, účty za energie a nedoplatky za odvoz odpadu.

 

Bagatelní nedoplatky na dani a příslušenství do 200 korun, respektive do 30 korun u daně z nemovitých věcí, automaticky zaniknou, pokud jejich celkový součet u jednoho finančního úřadu nepřesáhne tisíc korun.

 

Akce se nevztahuje se na věřitele ve formě soukromých subjektů, jako jsou banky a nebankovní poskytovatelé půjček, telefonní operátoři nebo soukromí pronajímatelé. Milostivé léto není určeno a povoleno pro osoby v insolvenci.

 

Bližší informace o Milostivém létu a bezplatnou pomoc v tíživé finanční situaci poskytujeme každý pracovní den v naší dluhové poradně v Klášterci nad Ohří na adrese Chomutovská. Na konzultaci se doporučujeme předem objednat buď telefonicky na čísle 770 120 091, nebo prostřednictvím e-mailu jana.ullmannova@nadeje.cz.


Méně...