Klášterec nad Ohří

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Den dětí s NZDM

Den dětí s NZDM

28.06.22

Naše klášterecké Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež uspořádalo na začátku června Den dětí.


Více...
 
Den dětí s NZDM

Naše klášterecké Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež uspořádalo na začátku června Den dětí. 

 

Pracovnice připravily na terase vedle klubu povedenou akci s pestrým programem pro klienty, kteří si mohli zahrát skupinové hry, využít fotokoutek s rekvizitami a plnit různorodé úkoly, po jejichž dokončení dostali odměnu.

 

K naší radosti si klienti Den dětí pořádně užili a domů odcházeli s hezkými zážitky.


Méně...
 
Klienti Chráněného bydlení pomáhají

Klienti Chráněného bydlení pomáhají

06.06.22

Je možné, aby klienti sociálních služeb sami dokázali pomáhat? Samozřejmě. I když vždy nemusí jít o pomoc člověka člověku…


Více...
 
Klienti Chráněného bydlení pomáhají

Je možné, aby klienti sociálních služeb sami dokázali pomáhat? Samozřejmě. I když vždy nemusí jít o pomoc člověka člověku…

 

Klientům kláštereckého Chráněného bydlení NADĚJE se s pomocí naší šikovné asistentky paní Zlatky podařilo ušít pelíšky pro psy, které jsme předali útulku v Klášterci nad Ohří.

 

Naši klienti vyrobili pelíšky z darovaného materiálu, jenž nám věnovala paní Gabriela Genser, majitelka prodejny koberců a PVC z Kadaně, které srdečně děkujeme.

 

 


Méně...
 
Finanční gramotnost pro děti: Umíš šetřit?

Finanční gramotnost pro děti: Umíš šetřit?

25.05.22

V polovině května proběhla v klášterecké loděnici beseda o finanční gramotnosti na téma „Umíš šetřit?“, kterou si pro klienty Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež připravila sociální pracovnice naší Dluhové poradny Jana Ullmannová.


Více...
 
Finanční gramotnost pro děti: Umíš šetřit?

V polovině května proběhla v klášterecké loděnici beseda o finanční gramotnosti na téma „Umíš šetřit?“, kterou si pro klienty Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež připravila sociální pracovnice naší Dluhové poradny Jana Ullmannová.

 

Na připraveném plakátu děti umně rozdělovaly různé situace (mám topení naplno a je mi vedro, svítím v celém bytě, větrám krátce) do sloupců „Šetřím“ a „Nešetřím“. Posléze si s pracovnicí Janou povídaly o tom, jak se doma snaží pomáhat rodičům s uklízením či nákupy.

 

Po besedě si dětí zadováděly na trampolínách, opekly si buřty a za aktivní účast na besedě dostaly diplom.


Méně...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

24.05.22

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.


Více...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.

 

Kaplan v naší organizaci vykonává podobnou práci jako v nemocnicích, v armádě, u policie nebo ve vězeňství. Poskytuje duchovní péči našim klientům, ale i zaměstnancům. Pomáhá jim při řešení osobních, existenciálních, spirituálních či morálních otázek a potřeb. Tato služba uplatňuje empatický přístup ke každému člověku, přistupuje s úctou k jeho důstojnosti a respektuje jeho osobní přesvědčení.

 

Konkrétně lidem kaplan nabízí osobní setkání, rozhovor, blízkost v náročné životní situaci, hledání cest, jak vše důstojně zvládnout, překonat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Osobám, které o to projeví zájem, také nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor či modlitbu.

 

Se zapojením kaplanské služby jsme začali v roce 2016. Nyní v naší oblasti pracuje pět kaplanů. Každý jen několik hodin měsíčně, ale je to důležitý a pevný bod v našich sociálních službách, protože kaplan může poskytnout člověku jinou formu podpory, než nabízejí ostatní běžné nástroje sociální práce.


Méně...
 
Pálení čarodějnic s Nízkoprahem

Pálení čarodějnic s Nízkoprahem

12.05.22

Na konci dubna proběhlo pálení čarodějnic v klášterecké loděnici, které pro své klienty zorganizovaly pracovnice našeho místního Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE.


Více...
 
Pálení čarodějnic s Nízkoprahem

Na konci dubna proběhlo pálení čarodějnic v klášterecké loděnici, které pro své klienty zorganizovaly pracovnice našeho místního Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE.

 

V rámci bohatého programu se opékali buřty, malovalo se na obličej, povídalo se o celé tradici a samozřejmě se zapálila čarodějnice, kterou klienti dříve vyrobili v klubu.


Méně...
 
Pálení čarodějnic v Azylovém domě

Pálení čarodějnic v Azylovém domě

09.05.22

Klienti kláštereckého Azylového domu NADĚJE zorganizovali pro své děti zábavné odpoledne spojené s pálením čarodějnic.


Více...
 
Pálení čarodějnic v Azylovém domě

Klienti kláštereckého Azylového domu NADĚJE zorganizovali pro své děti zábavné odpoledne spojené s pálením čarodějnic.

 

Společně vytvořili čarodějnici, která dohlížela na řádné plnění sportovních disciplín a závěrečné disco. 

 

Děkujeme dospělým za povedenou akci, kterou připravili pro děti.


Méně...