Litomyšl

 
 

 
 
Co se stalo potom?

Co se stalo potom?

Zkus luštit dále

22.04.20

Doplň chybějící písmena. Dopiš slova- použij tajenku z obrázku


Více...
 
Co se stalo potom?

 Lodní deník....  17. č

Přistáli jsme na ostrov   .

OST   V JE OB  DLEN ! 

Místní dom  rodci mají  če  nou pl  ť a jsou nesm  rně vlí  ní  a dobrosr  eční.  Pomo  li nám dop  nit

z  soby p  tné vo  y. Přijali jsme po  vání na ve  eři, která bude d  es zvlášť  velkole  á.

Náče  ník, poněkud t  ustý muž, se chlub l : " Mám 8 man elek a mno  o  d  tí! Za každé dítě věnuji svým ženám zlatý kro  žek."

Po těchto slo ech  k  pitán zpozo  něl. Na ost   vě musí být...


Méně...
 
Další zpráva lodního deníku

Další zpráva lodního deníku

Příhoda pirátů

22.04.20

Zkuste z textu zjistit, co potkalo piráty na cestě...

 
Další zpráva lodního deníku
 
Z lodního deníku pirátů

Z lodního deníku pirátů

Zkuste přečíst správně text

15.04.20

Zápis deníku je dokladem o prodělané bouři.

 
Z lodního deníku pirátů
 
VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ

Odbočíme od pirátů a všimneme si lodního stěžně.

08.04.20

Lodní stěžeň má tvar kříže. Kříž


Více...
 
VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ

 Lodní stěžeň má tvar kříže. Kříž je symbolem a znamením křesťanských Velikonoc. Biblický velikonoční příběh  má veliký ponor ( hloubku) : jsou zde zachyceny okamžiky, se kterými se jako lidé můžeme v životě setkat.  Objevuje se zde téma důležitosti vztahů, rodiny, ale také setkání se zklamáním, zradou, vyčerpáním, křivdou. To, co z příběhu  vysoce vyčnívá, je Ježíšova poslušnost k Bohu a láska k lidem. Bůh rozhodně není tím, kdo by člověka, nebo svého Syna, hodil přes palubu.  V biblické knize, Janově evangeliu 6,37, se píše : „ ...kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“ Těžkou situaci navzdory  představám dokáže změnit. Je to  tajemství, naděje  i  bezpečí pro náš život. Přejeme pokojné a pěkné prožití Velikonoc i následujících dní.


Méně...
 
POKLAD PIRÁTŮ

POKLAD PIRÁTŮ

Zkuste vyluštit pár neúplných či šifrovaných zpráv

07.04.20

Na facebooku je více zpráv, na webu bude luštění v jednodušší verzi.


Více...
 
POKLAD PIRÁTŮ

Pirát, Kulhavý Kid, loupil králův majetek. Mnoho uloupeného zlata uschoval na své lodi. Prožil svůj život ale v obavách, aby zlato, nepadlo do nepovolaných rukou. Své zprávy zašifroval. Jako písaře si vybral jednoho ze svých zajatců na své lodi....Jednou loď ztroskotala, našla se v ní truhla, mapa a lodní deník. Pokud budete luštit s námi, podaří se Vám rozluštit celý příběh. Zkuste dnes vyluštit, jak se jmenovala pirátská loď. 


Méně...
 
JAK TO BUDE V DUBNU ?

JAK TO BUDE V DUBNU ?

Chceme jít vstříc hezkým okamžikům

31.03.20

Připravujeme dobrodružnou soutěž pro kluky a holky od pátku 3. dubna na facebooku a instagramu.


Více...
 
JAK TO BUDE V DUBNU ?

Někdy se stává, že se v životě ocitneme v situaci, kterou nemůžeme zcela ovlivnit. Nemusí na nás působit radostně, třeba, jako nyní v době nutných opatření z důvodu šíření koronaviru. Přesto se většinou dá něco udělat, aby smutek nezastínil hezké věci kolem nás..  Rádi bychom zprostředkovali děvčatům a chlapcům, kteří chodí do klubu NADĚJE, nebo i jejich kamarádům, soutěž. Od pátku 3.4. přibližně 2x týdně vyvěsíme na facebooku nebo instagramu luštění a zajímavosti, ke kterým je možné se připojit. Těšíme se na dálku na Vás.

 Usmívající se


Méně...