Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Švestkové knedlíky

Švestkové knedlíky

03.08.14

K létu patří ovoce a k nim nepochybně ovocné knedlíky. Darované švestky jsme proto společně s klientkami nízkoprahového denního centra rádi přijali


Více...
 
Švestkové knedlíky

a dne 30.7. se pustili do přípravy kynutých knedlíků. Další nezastupitelnou ingredienci těsta tvořila mouka z programu SZIF. Klientky využily svých dříve získaných dovedností a pracovních návyků a o knedlíky se po uvaření podělily se všemi ostatními klienty. Dobu strávenou u této volnočasové aktivity jsme společně využili k neformálnímu povídání. Klientky vyprávěly o jídlech jejich dětských let i o jejich zkušenostech v kuchyni a v zaměstnání obecně. Tím jsme posílili vzájemnou důvěru a zejména strávili velmi příjemné dopoledne. A co takhle příště třeba langoše?

 

 


Méně...
 
Canisasistenční pes v mladoboleslavské Naději

Canisasistenční pes v mladoboleslavské Naději

30.07.14

V úterý 22.7. měli klienti možnost  pohladit si  canistasistenčního pejska .


Více...
 
Canisasistenční pes v mladoboleslavské Naději

Od canisterapeuta se  dozvěděli informace jak canisterapie probíhá, k čemu je určená a co lze od ní očekávat.  Jednoduše řečeno „canisterapie je léčba lidské duše psí láskou“. Nejde jen o příjemné rozptýlení  klientů, ale pejsek napomáhá při sbližování se s okolím, plní roli určitého prostředníka mezi lidmi a okolním světem. Pejskové přispívají k duševní rovnováze a snižují pocit osamělosti, podporují komunikativnost, zajišťují pocit ochrany, jistoty, bezpečí a svobody.  Je to důvěrník a věrný kamarád. Ale i pro pejska to je náročné a vyčerpávající cvičení a musí být dodržována určitá pravidla. Po odchodu  canisterapeuta jsem s klienty ještě dlouze diskutovala, každý mi chtěl říci o svých zkušenostech s pejsky. Rozpovídal se i klient, který toho moc nenamluví.

 Méně...
 
Služba psychoterapeuta klientům

Služba psychoterapeuta klientům

29.06.14

O svých prvních zážitcích v NADĚJI píše psychoterapeut Pavel Kalpakcis

 

 

 


Více...
 
Služba psychoterapeuta klientům

 

Mé první kroky v NADĚJI

 

Byla to lákavá nabídka, přijmout místo psychologa v Naději. Jako psychoterapeut a pedagog mám již mnohaletou zkušenost s terapií s různými skupinami klientů. Ať už to byli lidé drogově závislí, děti, osoby s mentálním postižením či lidé, se kterými jsem se setkal ve své poradně. Jaké to ale bude s bezdomovci? Nebudou na mě koukat jako na nafintěného psychouše, který si spokojeně hoví v křesle, má svoji klientelu, zatím co oni spí kdesi pod mostem? A existuje vůbec nějaká reálná naděje, že budou mít o tuto službu zájem? Co jim vlastně mohu nabídnout? Jak vlastně mohu opravdově pomoci člověku, který často ztratil všechno..a to i to poslední: smysl a cíl svého života?

 

Tak takové otázky (a také upozornění mých kolegů „ať neočekávám, že budou zrovna vonět“) mě provázely při mých prvních krocích do jabloneckého domu Naděje v Podhorské ulici.  Očekával jsem všechno, ale že na chodbě před místností, kde probíhají konzultace, bude sedět čistě vymydlený, asi 20 letý mladík, mi vyrazilo dech. Tématem byla jeho odlišnost. Jen co odešel, tak přichází asi 25 letá, pohledná, čistě upravená dívka. Asi mě chtějí na začátek šetřit, abych hned „nezdrhnul“, říkám si a tak mi posílají klenoty mezi bezdomovci. Jejich témata jsou citlivá, se vzrůstající důvěrou se stále více a více otvírají, hledáme řešení a cesty, jak jejich momentální situaci co nejlépe zvládnout.

 

Ještě týž den mám naplánováno zastavit se v liberecké Valdštejnské a v ubytovně v Kateřinkách. Sotva se seznámím se zaměstnanci, už přicházejí první klienti. Tématy jsou vztahy, důvěra, partnerství, jak pracovat s agresí. Nestačím žasnout, jak otevřeně se ke svým problémům někteří z nich staví. Vnímám jejich úlevu, že si mohou o těch věcech popovídat.

 

 Po těchto prvních prožitcích, již bez obav a pln očekávání, odjíždím několik dní nato do Naděje v Mladé Boleslavi. Zde mne vítá vedoucí střediska a již mne zde také očekává jeden z klientů, se kterým se v průběhu sezení hned domlouváme na jednotlivých krocích, které by měl v brzké době vykonat. Cílem je, aby se jeho současná situace alespoň trochu zlepšila. Jsem zvědavý, co do příští schůzky z domluvených kroků vykoná. K mému úžasu všechny a ještě to mám potvrzené sympatickou sociální pracovnicí Pavlínou.

 

Za těch několik konzultací, které už ve výše popsaných pracovištích proběhly, jsem si uvědomil, jak důležité je podat těmto lidem pomocnou ruku. Nejsou to žádná otupělá, zapáchající monstra, která touží jen po alkoholu, ale lidé, kteří procházejí tíživou životní situací. Je pro mne milostí Nejvyššího, že při tom můžu svým malým dílem – péčí o jejich duši – přispět i já.

 

Pavel Kalpakcis

 

 

 


Méně...
 
NADĚJE v Mladé Boleslavi oslavila 15té narozeniny

NADĚJE v Mladé Boleslavi oslavila 15té narozeniny

08.06.14

Arciděkanský kostel ve středu zcela zaplnili diváci na Benefičním koncertě, který se konal u příležitosti 15. výročí založení pobočky Naděje v Mladé Boleslavi.


Více...
 
NADĚJE v Mladé Boleslavi oslavila 15té narozeniny

V úvodu všechny pozdravil náměstek primátora Daniel Marek, který také ocenil práci střediska Naděje. Důstojným chrámem pak zněla nejen dobrá hudba v podání řady účinkujících, zazněly i verše v podání ředitele divadla Františka Skřípka, slova zástupců Naděje a církví a také byla k vidění prezentace činnosti Naděje v Mladé Boleslavi. více


Méně...
 
Obchodní akademie pomáhá

Obchodní akademie pomáhá

20.05.14
Obchodní akademie pomohla mladoboleslavskému středisku Naděje
Více...
 
Obchodní akademie pomáhá

Obchodní akademie pomohla mladoboleslavskému středisku Naděje

Při finanční sbírce pořádané během dubna a května se podařilo vybrat celkem 3.727,- Kč.

Děkujeme všem, kdo přispěli!


Méně...