Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Noc venku

Noc venku

první ročník

03.12.15

Dne 19. Listopadu 2015 se v Mladé Boleslavi konal první ročník osvětové akce pro veřejnost Noc venku, jejímž cílem bylo přiblížit podmínky života lidí bez domova.


Více...
 
Noc venku

Dne 19. Listopadu 2015 se v Mladé Boleslavi konal první ročník osvětové akce pro veřejnost Noc venku, jejímž cílem bylo přiblížit podmínky života lidí bez domova. Nutno podotknout, že i přes nepřízeň počasí, šlo o akci povedenou, která se neobešla bez zájmu laické i odborné veřejnosti. Hlavním organizátorem celé akce bylo občanské sdružení NADĚJE Mladá Boleslav. Nemalý podíl na organizaci však měly rovněž neziskové organizace, mezi které patří Azylový dům pro matky s dětmi R-mosty, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, občanské sdružení Fokus a Semiramis. Organizace by taktéž nebyla možná bez záštity Magistrátu města Mladá Boleslav, zástupců Českého červeného kříže a dobrovolníků. Celý večer probíhal v prostorách Domu kultury Mladá Boleslav.


Večer zahájil náměstek primátora města Mladá Boleslav – Mgr. Michal Kopal, který potěšil diváky kromě úvodního slova také, až profesionálním pěveckým výstupem. Po něm následovala řeč kazatele sboru Církve Bratrské Jakuba Škarvana, který posléze diváky průběžně provázel celým večerem. Následovalo hudební představení divadelní skupiny AMADIS a kolem sedmé hodiny večerní nám členové Skautského oddílu z Mladé Boleslavi poradili, jak přežit noc venku. Po sedmé hodině večerní se program pomalu přehoupl do hudební noty a průběžně za sebou vystoupili pěvecká skupina Gospel Voices, bubenická skupina Fatima drummers s Mírou Čiperou, rocková skupina Resuscitace a hudební skupina Twilight kid, která své vystoupení zakončila o desáté hodině večerní. Poté následovala produkce uznávaného časoměrného dokumentu režiséra Davida Vondráčka – Láska v hrobě. Před půlnocí jsme pak pod vedením P. Mgr. Kamila Škody uctili památku zemřelých lidí bez domova. Ačkoli byly původní odhady co se nocování venku pod hvězdami poněkud nepříznivé, nakonec se našlo 13 odvážlivců, kteří se rozhodli, noc ve spacácích před Domem Kultury, vyzkoušet.  Návštěvníci akce si v průběhu večera mohli také zakoupit občerstvení, účastnit se workshopů, či se u infostánku seznámit s činností pořádajících, neziskových organizací. Přímo v prostorách bylo možno, pročíst si několik příběhů lidí bez domova nebo  shlédnout výstavu fotografií.

 

Závěrem bychom velice rádi poděkovali všem, kteří se na oficiálně první mladoboleslavské osvětové akci Noc venku podíleli. Věříme, že právě akce tohoto typu mají svůj smysl a každý, komu nejsou lhostejné osudy lidí bez domova, si z nich něco odnese.   


Méně...
 
Dimatex

Dimatex

Jak Dimatex pomáhá?

30.11.15

Společnost Dimatex se již od roku 1991 zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu.


Více...
 
Dimatex

Společnost Dimatex se již od roku 1991 zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu. V roce 2015 vytřídila a zpracovala více než 4 000 tun textilního odpadu za přispění textilního odpadu od NADĚJE. V roce 2015 obdržela města od firmy Dimatex téměř 2 400 000 Kč a neziskové organizace obdržely částku přesahující 1 750 000 Kč. Posláním Dimatexu je předcházet vzniku textilních odpadů.

 

NADĚJE vybírá ošacení od občanů. Pracovníci NADĚJE tento textil třídí dle svých potřeb. Textil, který není vhodný pro charitativní účely, je odebírán Dimatexem a následně recyklován. V případě nedostatku textilu, pak společnost Dimatex umí dodat potřebný textil NADĚJI ze svých zásob. Tato propojenost aktivit zajistila dostatek textilu pro potřebné, pomáhá občanům města Liberec a zároveň je šetrná k přírodě. 

 

Společnost Dimatex takto poskytuje ošacení i řadě dalších neziskových organizací a lidem v nouzi. Ročně se jedná až o 100 tun oblečení, které z kontejnerů putuje potřebným. Zbylý textil se zpracovává, zejména na výrobu čistících hadrů, dále pak na výrobu geotextilií, izolací a k opětovné výrobě oděvů. Posláním společnosti Dimatex je předcházet vzniku textilních odpadů.

 

Nepotřebné ošacení, obuv a hračky, prosíme i nadále noste do NADĚJE.

 

Naším cílem je znovu zhodnocení druhotných surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.


Méně...
 
 5. SBÍRKA OŠACENÍ uspořádána dobrovolníky z Domu dětí a mládeže

5. SBÍRKA OŠACENÍ uspořádána dobrovolníky z Domu dětí a mládeže

08.11.15

Dobrovolníci z Domu dětí a mládeže v MB pořádají již 5. sbírku nepotřebného oblečení. 


Více...
 
 5. SBÍRKA OŠACENÍ uspořádána dobrovolníky z Domu dětí a mládeže

Dobrovolníci z Domu dětí a mládeže v MB pořádají již 5. sbírku nepotřebného oblečení pro středisko Naděje v Mladé Boleslavi. Sbírka bude probíhat ve dnech 23 - 26.listopadu 2015. Do sbírky můžete donést jakékoliv obnošené nebo staré oblečení – trika, kalhoty, bundy, obuv, povlečení aj. Oblečení přijímáme čisté a složené v pytlích.

 


Méně...
 
 PLETENÍ DÁRKŮ PRO KLIENTY NADĚJE

PLETENÍ DÁRKŮ PRO KLIENTY NADĚJE

08.11.15

S.E.N.  klub pořádá v prostorách Městské knihovny Mladá Boleslav pletení dárků pro klienty Naděje z MB


Více...
 
 PLETENÍ DÁRKŮ PRO KLIENTY NADĚJE

S.E.N.  klub pořádá v prostorách Městské knihovny Mladá Boleslav pletení dárků pro klienty Naděje z MB. Zve širokou veřejnost do neformálního klubu otevřeného všem lidem různého věku, kteří chtějí pomoci tam, kde je to potřeba. Pletou se svetry, ponožky, šály, čepice. Jedná se o celoroční projekt. Dárky budou před Vánocemi dovezené do střediska Naděje. Potom budou předány klientům, kteří mají nouzi a nemohou si z vlastních prostředků ošacení koupit.


Méně...
 
Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

08.11.15

Pobočka NADĚJE v Mladé Boleslavi se již podruhé připojí k Národní potravinové sbírce.


Více...
 
Národní potravinová sbírka

Pobočka NADĚJE v Mladé Boleslavi se již podruhé připojí k Národní potravinové sbírce, která je projektem platformy Byznys pro společnost.

 

Sbírka se bude konat 21. listopadu 2015 od 8 do 20 hodin. Zákazníci supermarketů Kaufland a Tesco v Mladé Boleslavi budou moci nakoupit trvanlivé potraviny a darovat je do označených košíků připravených za pokladnami. Vybrané potraviny pomohou lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Do akce se zapojí také dobrovolníci z Domu dětí a mládeže, Skauti a Dobrovolníci pod Magistrátem města Mladá Boleslav.

 

Cílem této sbírky není pouze získat potraviny pro osoby v nouzi, ale hlavně poukázat na to, že i v České republice je chudoba velký a stále aktuální problém. Mnoho lidí je v těžké životní situaci, ve které si sami nemohou zajistit základní potraviny. Je potřeba pomáhat druhým, kteří jsou na pomoci závislí.

 

 

Pokud chcete zjistit, zda- li i ve Vašem městě bude probíhat sbírka, podívejte se na webové stránky www.potravinypomahaji.cz , kde se dozvíte o dalších partnerech akce a třeba i to, která známá osobnost se na sbírce bude podílet.

 


Méně...
 
Noc venku poprvé v Mladé Boleslavi

Noc venku poprvé v Mladé Boleslavi

05.11.15

Dokážete si představit, že se ze dne na den ocitnete na ulici, bez střechy nad hlavou, bez jídla a hygieny? Pro mnohé je to nepředstavitelné, ale pro jiné je to tvrdá realita, které musí čelit.


Více...
 
Noc venku poprvé v Mladé Boleslavi

     NADĚJE v Mladé Boleslavi se letos poprvé zapojí do akce Noc venku. Ta má za úkol přiblížit veřejnosti problematiku bezdomovectví tvůrčím způsobem a budit ke společenské odpovědnosti. Cílem je, aby si přespání venku na ulici vyzkoušelo co nejvíce lidí.

   Noc venku v Mladé Boleslavi  se bude konat 19. listopadu 2015 v Dukelské ulici za kulturním domem od 18 do 7 hodin.

    Od 18 hodin začne doprovodný kulturní program, jehož součástí budou hudební vystoupení (rocková skupina Resuscitace, pěvecká skupina Gospel Voices, bubenická skupina Fatima Drummers, hudební skupina Twilight Kid), divadelní představení, básnické vystoupení, výtvarné worskhopy, výstava fotografií a promítání filmu Láska v hrobě.

    Do příprav se spolu s NADĚJÍ zapojily i další organizace a dobrovolníci.

    Vstupné je dobrovolné formou příspěvku do kasičky nebo trvanlivé potraviny v minimální hodnotě 50 Kč.

   Neváhejte, vezměte do ruky karimatku se spacákem a běžte prožít noc tak, jak jí zažívají někteří z nás. Nebuďte lhostejní a přijďte podpořit ty, pro které jsou noci venku tvrdou realitou.


Méně...