Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
NADĚJE v Mladé Boleslavi oslavila 15té narozeniny

NADĚJE v Mladé Boleslavi oslavila 15té narozeniny

08.06.14

Arciděkanský kostel ve středu zcela zaplnili diváci na Benefičním koncertě, který se konal u příležitosti 15. výročí založení pobočky Naděje v Mladé Boleslavi.


Více...
 
NADĚJE v Mladé Boleslavi oslavila 15té narozeniny

V úvodu všechny pozdravil náměstek primátora Daniel Marek, který také ocenil práci střediska Naděje. Důstojným chrámem pak zněla nejen dobrá hudba v podání řady účinkujících, zazněly i verše v podání ředitele divadla Františka Skřípka, slova zástupců Naděje a církví a také byla k vidění prezentace činnosti Naděje v Mladé Boleslavi. více


Méně...
 
Obchodní akademie pomáhá

Obchodní akademie pomáhá

20.05.14
Obchodní akademie pomohla mladoboleslavskému středisku Naděje
Více...
 
Obchodní akademie pomáhá

Obchodní akademie pomohla mladoboleslavskému středisku Naděje

Při finanční sbírce pořádané během dubna a května se podařilo vybrat celkem 3.727,- Kč.

Děkujeme všem, kdo přispěli!


Méně...