Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Školení pro klienty - právo II

Školení pro klienty - právo II

08.10.20

Pokračování přednášky na téma právních záležitostí proběhlo ve středisku NAĎEJE 7. října. 


Více...
 
Školení pro klienty - právo II

Pokračování přednášky na téma právních záležitostí proběhlo ve středisku NAĎEJE 7. října. Lektorka JUDr. Bedřiška Kopoldová s našimi klienty diskutovala o problémech, se kterými se reálně potýkají, a poskytla jim praktické rady, jak v jejich řešení postupovat. 

 

Na vzdělávacích aktivitách pro klienty spolupracujeme s VOLONTÉ CZECH o. p. s. a jejich realizace probíhá v rámci projektu VOL pomoc Evropského sociálního fondu. 


Méně...
 
Školení pro klienty - komunikace

Školení pro klienty - komunikace

02.10.20

Vzdělávací cyklus, který ve středisku NAĎEJE realizuje VOLONTÉ CZECH o. p. s...


Více...
 
Školení pro klienty - komunikace

Vzdělávací cyklus, který ve středisku NAĎEJE realizuje VOLONTÉ CZECH o. p. s. v rámci projektu VOL pomoc Evropského sociálního fondu, pokračoval 23. září. Tématem setkání byla komunikace. Naši klienti se spolu s lektorkou Bc. Martinou Táborskou zabývali otázkami - kdo jsem?, jaké jsou mé role?, co očekávám od sebe a lidí ve svém okolí? K tomu spolu nacvičili lehké techniky komunikace. 

 

Přednáška byla pro všechny zúčastněné přínosem a těšíme se na další. 


Méně...
 
Školení pro klienty - právo

Školení pro klienty - právo

01.10.20

V našem středisku pokračuje vzdělávací cyklus financovaný z projektu Evropského sociálního Fondu VOL pomoc, na kterém spolupracujeme s VOLONTÉ Czech o. p. s. 


Více...
 
Školení pro klienty - právo

V našem středisku pokračuje vzdělávací cyklus financovaný z projektu Evropského sociálního Fondu VOL pomoc, na kterém spolupracujeme s VOLONTÉ CZECH o. p. s. Cílem těchto osvětových aktivit je zvýšení kompetencí k uplatnění ve společnosti. 

 

Dne 22. září se klienti NADĚJE seznámili se základy práva, kterými je provedla JUDr. Bedřiška Kopoldová. Konkrétně byla řeč o systému práva (právu občanském, trestním, správním) a jeho významu pro každodenní život, o trvalém bydlišti v praxi, o smluvních vztazích a zaměstnanosti. Aktivním zájmem našich klientů přednáška volně přešla v diskusi. 

 

V blízké budoucnosti plánujeme s paní lektorkou další setkání, aby byla možnost navázat a více rozvést započatá témata. . 


Méně...
 
Úklid

Úklid

16.07.20

Sociální pracovnice NADĚJE Mgr. Jana Ginzlová zaktivizovala klienty terénního programu ke společnému úklidu. 


Více...
 
Úklid

Sociální pracovnice NADĚJE Mgr. Jana Ginzlová zaktivizovala klienty terénního programu ke společnému úklidu. Zaměřili se na lokalitu okolo sběrného dvora v Poplužním dvoře a řeku Klenici, kde sesbírali různorodý odpad.

 

Dále objevili černou skládku za sběrným dvorem směrem z ulice Pražská, kde se někdo zbavil komunálního odpadu ve velkém množství. Roztrhané pytle obsahovaly mimo jiné osobní doklady, které naznačily, že někdo tímto způsobem vyklidil ubytovnu po zahraničních dělnících. Věc byla oznámena na úklidovou firmu Compag. 

 

Ve stráni mezi sběrným dvorem a Štyrsovou ulicí byly naházené dokonce židle - jejich úklid byl náročnější, ale i to se zvládlo. 

 

Celkově odvedli pořádný kus práce! 

 

 


Méně...
 
Opět v plném provozu

Opět v plném provozu

02.07.20

Vracíme se k běžnému provozu, kdy kromě noclehárny je denně v provozu i denní centrum. 


Více...
 
Opět v plném provozu

Po čtvrtletní době krize a mimořádných opatření spojených s pandemií se vracíme k běžnému provozu, kdy kromě noclehárny je denně v provozu i denní centrum. 

 

Všem zaměstnancům NADĚJE patří velký dík za jejich obětavost a trpělivost v uplynulém období a přání mnoha sil do další práce v běžném provozu, na který byli oni i klienti zvyklí. 

 

Děkujeme kolegům z organizací Centrum 83, Fokus MB a DDM Pavilon za věcné dary - roušky a ošacení pro naše klienty. Za podporu děkujeme také Magistrátu města Mladá Boleslav. 


Méně...
 
Děkujeme za podporu!

Děkujeme za podporu!

02.04.20

Je to už tři týdny, co naše služby fungují ve zcela novém režimu.


Více...
 
Děkujeme za podporu!

Je to už tři týdny, co naše služby fungují ve zcela novém režimu. Naši zaměstnanci si zvykli, že musí daleko více než kdy dříve dbát na hygienu svou, klientů i zařízení. Služby se snažíme zachovat, spolu s tím i klid a náladu, aby se lidé bez domova cítili bezpečnější, byť stín koronaviru tu s námi stále je.

 

Proto patří velké poděkování vám, naši milí dobrovolníci, za vaši obětavou službu a nabídky pomoci, které přicházejí téměř denně. Našili jste pro nás spoustu krásných bavlněných roušek, nabídli jste se s dobrovolnictvím, s psychologickou i duchovní pomocí.

 

Díky vám jsme získali i bezkontaktní tepoloměr, který nám pomůže denně kontrolovat zdravotní stav našich klientů a zaměstnanců, kteří více než kdy jindy cítí únavu a stres a přesto se chovají s pochopením a s láskou plní přání našich klientů.

 

Přejeme vám všem hodně zdraví a síly, bez vás bychom to nezvládli, až toto nelehké období překonáme, řekneme si společně, všechny nás to stmelilo, posunulo dál a ukázalo na zcela jiné hodnoty a priority v životě.

 

A stále platí  že v nouzi poznáš přítele a my vás máme mnoho, děkujeme vám a vaší pomoci si moc vážíme!

 

Ing. Milena Havrdová – oblastní ředitelka


Méně...