Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Knihy pro radost

Knihy pro radost

15.07.21

Knižní nakladatelství Albatros Media věnovalo několik krabic knih. 


Více...
 
Knihy pro radost

Na boleslavskou pobočku NADĚJE přišel poměrně neobvyklý dar. Knižní nakladatelství Albatros Media věnovalo několik krabic knih pro klienty i zaměstnance našeho střediska. Protože nejen chlebem je člověk živ, knihy jsme uvítali a potěšily nás. Jelikož jsme dostali tituly pro všechny věkové kategorie, rozdělíme se a dětské knihy pošleme dál na středisko v Dlouhé ulici v Jablonci nad Nisou, kde se věnují ohroženým rodinám 

Děkujeme!  


Méně...
 
Cena blahobytu

Cena blahobytu

22.06.21

Mladá Boleslav je bohaté město. 


Více...
 
Cena blahobytu

Mladá Boleslav je bohaté město. Místní automobilka každoročně slaví obrovské zisky, je prestižním podnikem a žádaným zaměstnavatelem. Všichni mají dobrou práci, spoustu peněz a jsou šťastní. Je to skutečně tak? 


Ve městě je okolo tří set bezdomovců. Jak oni zapadají do této idyly? Jsou to všichni kazisvěti, kteří se rozhodli na všechno se vykašlat a žít na úkor ostatních?  


Rozhodně ne 


Většinou jde o lidi, kteří sem přijeli mít se také dobře. Z Čech, Slovenska, Polska a dalších zemí - tak daleko sahá pověst Mladé Boleslavi, kde se sny mění ve skutečnost.  


Proč ale v práci neuspěli? Nezvládli ji? Dostali ji vůbec? Nebo je personální agentura nabrala, naslibovala nemožné, inkasovala peníze a pak už se nestarala? Přijeli za prací sami, aniž by měli představu, jak ji získat a co obnáší?  


Nechci nikoho soudit. To, že ve městě je hodně lidí, kteří přijeli za výdělkem a skončili na ulici, je fakt. Musíme se s ním nějak vypořádatVzít společenskou odpovědnost do rukou. Pomoct lidem, kteří se ocitli v nouzi. A přijmout skutečnost, že blahobyt má svou cenu.  

 

Tadeáš Hrabovský, vedoucí pobočky Mladá Boleslav


Méně...
 
Zpráva od bývalých klientů

Zpráva od bývalých klientů

21.05.21

Do střediska NADĚJE přišla pohlednice. 


Více...
 
Zpráva od bývalých klientů

Do střediska NADĚJE přišla pohlednice. Zpráva na ní napsaná náš všechny zahřála u srdce! Velmi za ni děkujeme a přejeme paní Evě s panem Janem vše dobré i do budoucna! 


Méně...
 
Sčítání lidu 2021

Sčítání lidu 2021

05.05.21

NADĚJE v Mladé Boleslavi ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zorganizovala sčítání pro osoby bez domova. 


Více...
 
Sčítání lidu 2021

NADĚJE v Mladé Boleslavi ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zorganizovala sčítání pro osoby bez domova. Dnes v poledne přišel sčítací komisař na středisko a umožnil našim klientům splnit zákonnou povinnost sečíst se. Vše proběhlo hladce a profesionálně a tímto děkujeme za spolupráci. 


Méně...
 
Zpráva o Sbírce potravin

Zpráva o Sbírce potravin

27.04.21

Vybralo se 243 kg potravin a drogerie. 


Více...
 
Zpráva o Sbírce potravin

Letošní jarní Sbírka potravin byla skromnější, vybralo se 243 kg potravin a drogerie. I to je ale pěkné a je vidět, že se mezi lidmi stále projevuje solidarita. Velký dík pratří Albertu, který ve své provozovně sbírku umožnil, i všem dárcům. Ocenění si zaslouží i všichni dobrovolníci, kteří zajistili hladký a zdárný průběh celé akce. Tvořili je zaměstnanci NADĚJE a Centra 83, odkud pomohl i klient. Děkujeme! 


Méně...
 
Sbírka potravin

Sbírka potravin

23.04.21

V sobotu 24. 4. 2021 od 8 do 18 hodin se uskuteční celorepubliková Sbírka potravin. 


Více...
 
Sbírka potravin

V sobotu 24. 4. 2021 v 8 až 18 hodin se uskuteční celorepubliková Sbírka potravin. V hypermarketu Albert v Olympii v Mladé Boleslavi zajišťuje dobrovolníky potřebné pro její realizaci NADĚJE ve spolupráci s Centrem 83. Vybrané trvanlivé potraviny cestují do potravinové banky, která je rozděluje mezi neziskové organizace poskytující pomoc potřebným. Každý dar do sbírky, ať větší nebo menší, pomůže dobé věci a podpoří lidi v nouzi. Děkujeme. 


Méně...