Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Očkování proti covid-19

Očkování proti covid-19

16.08.21

Očkování proběhlo na středisku. 


Více...
 
Očkování proti covid-19

Klaudiánova nemocnice zajistila očkování proti covid-19 pro lidi bez domova. Dnes vyslala svůj personál přímo do střediska NADĚJE, kde se zájemci nechali očkovat jednodávkovou vakcínou. 


Méně...
 
Zaměstnávání v Mladé Boleslavi

Zaměstnávání v Mladé Boleslavi

30.07.21

Dovolte mi podělit se o své zkušenosti s pracovními agenturami v Mladé Boleslavi. 


Více...
 
Zaměstnávání v Mladé Boleslavi

Ve své práci jsem se setkala se spoustou lidí, kteří hledají v Mladé Boleslavi zaměstnání. Dovolte mi podělit se o své zkušenosti s pracovními agenturami s pomocí konkrétního případu klienta.  


Pán ze Slovenska, který má v okolí Mladé Boleslavi nějakou rodinu, se zde stále pohybuje na ulici. Od rodiny je pomoc omezená, ale občas tam dostane jídlo nebo mu vyperou oblečení.  


Klienta opakovaně nacházím v situaci, kdy má rozjednané zaměstnání s pracovní agenturou. Přislíbili i ubytovnu, ještě chvilku venku vydrží, však je teplo...  


Naposledy, když byl doopravdy přesvědčen, že ho do práce vezmou, jsem na pána natrefila při tom, jak obchází jiné klienty. Byl v agentuře na testech, ale bylo málo času, tak mu test dali s sebou, ať ho vyplněný další den přinese do kanceláře. Test měl pán u sebe kromě tří čísel prázdný. Nešel mu vyplnit, proto sbíral od kamarádů výsledky příkladů. Ptal se i v obchodě...  


Byly to dvě strany matematických příkladů, rozlišení barev, rozpoznání tvarů - více méně učivo 1. stupně základní školy, například:  

  • - sčítání a odčítání do 20 ve dvou krocích (byla tam závorka),  

  • - sčítání a odčítání do 100,  

  • - násobení a dělení do 10,  

  • - přepis německého popisku bez nutnosti porozumění.  


Byla jsem konsternovaná, protože klient sám vypočítal pouze příklady do pěti! 2+3= rozmýšlení, počítání na prstech... skutečně, je to pět.  


Začala jsem tedy přemýšlet nad kompetencemi všech těch lidí, uchazečů o zaměstnání, kteří se tu pohybují a jsou často klienty NADĚJE. Všichni se umí podepsat, zvládnou ale číst a psát?  


Mladá Boleslav je místem, kde působí zaměstnavatelé, kteří platí dobře. Na oplátku však očekávají, že člověk bude výkonný a práce je složitá. Pracovní agentury si drží určitý počet lidí, aby si z nich firma mohla vybrat. Lidem, které nevezmou hned, řeknou, ať se zeptají za týden nebo dva.  


Mnoho našich klientů už několikrát po kratší či delší dobu pracovalo pod agenturou. Firma si je nevezme do kmene. Jakmile není práce, jsou na čekačce. Nepracují, nemají pak ale ani ubytovnu. K tomu neustále přijíždějí noví cizinci a část z nich vždy zůstane bez práce, protože agentura musí nabídnout lidi na výběr - přiveze jich tedy víc, než je na práci potřeba.  


Tak v Mladé Boleslavi vznikají krátkodobí i dlouhodobí bezdomovci. 

 

Jana Ginzlová, terénní sociální pracovnice pobočky Mladá Boleslav


Méně...
 
Svetry pro klienty

Svetry pro klienty

26.07.21

Tímto chceme moc poděkovat rodině Slavíkově z Bakova nad Jizerou. 


Více...
 
Svetry pro klienty

Tímto chceme moc poděkovat rodině Slavíkově z Bakova nad Jizerou. Tato rodina vlastní firmu na výrobu pleteného zboží a minulý týden nám na pobočku v Mladé Boleslavi darovala velké množství svetrů a dalšího pleteného zboží pro naše klienty. Darovaných svetrů je tolik, že se můžeme podělit i s našimi pobočkami v Liberci a Jablonci nad Nisou. Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším podnikání. 

Pozn.: Na fotografii je pouze část darovaných věcí. 

 


Méně...
 
Knihy pro radost

Knihy pro radost

15.07.21

Knižní nakladatelství Albatros Media věnovalo několik krabic knih. 


Více...
 
Knihy pro radost

Na boleslavskou pobočku NADĚJE přišel poměrně neobvyklý dar. Knižní nakladatelství Albatros Media věnovalo několik krabic knih pro klienty i zaměstnance našeho střediska. Protože nejen chlebem je člověk živ, knihy jsme uvítali a potěšily nás. Jelikož jsme dostali tituly pro všechny věkové kategorie, rozdělíme se a dětské knihy pošleme dál na středisko v Dlouhé ulici v Jablonci nad Nisou, kde se věnují ohroženým rodinám 

Děkujeme!  


Méně...
 
Cena blahobytu

Cena blahobytu

22.06.21

Mladá Boleslav je bohaté město. 


Více...
 
Cena blahobytu

Mladá Boleslav je bohaté město. Místní automobilka každoročně slaví obrovské zisky, je prestižním podnikem a žádaným zaměstnavatelem. Všichni mají dobrou práci, spoustu peněz a jsou šťastní. Je to skutečně tak? 


Ve městě je okolo tří set bezdomovců. Jak oni zapadají do této idyly? Jsou to všichni kazisvěti, kteří se rozhodli na všechno se vykašlat a žít na úkor ostatních?  


Rozhodně ne 


Většinou jde o lidi, kteří sem přijeli mít se také dobře. Z Čech, Slovenska, Polska a dalších zemí - tak daleko sahá pověst Mladé Boleslavi, kde se sny mění ve skutečnost.  


Proč ale v práci neuspěli? Nezvládli ji? Dostali ji vůbec? Nebo je personální agentura nabrala, naslibovala nemožné, inkasovala peníze a pak už se nestarala? Přijeli za prací sami, aniž by měli představu, jak ji získat a co obnáší?  


Nechci nikoho soudit. To, že ve městě je hodně lidí, kteří přijeli za výdělkem a skončili na ulici, je fakt. Musíme se s ním nějak vypořádatVzít společenskou odpovědnost do rukou. Pomoct lidem, kteří se ocitli v nouzi. A přijmout skutečnost, že blahobyt má svou cenu.  

 

Tadeáš Hrabovský, vedoucí pobočky Mladá Boleslav


Méně...
 
Zpráva od bývalých klientů

Zpráva od bývalých klientů

21.05.21

Do střediska NADĚJE přišla pohlednice. 


Více...
 
Zpráva od bývalých klientů

Do střediska NADĚJE přišla pohlednice. Zpráva na ní napsaná náš všechny zahřála u srdce! Velmi za ni děkujeme a přejeme paní Evě s panem Janem vše dobré i do budoucna! 


Méně...