Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Centrum 83 pořádá sbírku zimního ošacení a lůžkovin na podporu NADĚJE

Centrum 83 pořádá sbírku zimního ošacení a lůžkovin na podporu NADĚJE

Sbírka probíhá po celý říjen a listopad.

16.10.19

Dary se hromadí nečekaně rychle, a tak jejich předání probíhá průběžně. První várku jsme si vyzvedli před Krámečkem plným pohody v


Více...
 
Centrum 83 pořádá sbírku zimního ošacení a lůžkovin na podporu NADĚJE

Dary se hromadí nečekaně rychle, a tak jejich předání probíhá průběžně. První várku jsme si vyzvedli před Krámečkem plným pohody v úterý 15. října. Mnohokrát děkujeme za podporu a spolupráci! 

 


Méně...
 
Zaměstnanci Škoda Auto podpořili NADĚJI

Zaměstnanci Škoda Auto podpořili NADĚJI

10.10.19

Zaměstnanci oddělení SP Plánování lidských zdrojů podpořili NADĚJI. 


Více...
 
Zaměstnanci Škoda Auto podpořili NADĚJI

Zaměstnanci oddělení SP Plánování lidských zdrojů ze ŠKODA AUTO a. s. podpořili NADĚJI sbírkou ošacení a trvanlivých potravin. K předání darů došlo dne 7. října 2019. 

 

S přibývajícími chladnými dny přibývá i počet klientů, kterým tato pomoc přijde vhod. Všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme! 

 


Méně...
 
Sbírka potravin

Sbírka potravin

20.05.19

Sbírka potravin proběhla 18. května. 


Více...
 
Sbírka potravin

Letos poprvé se kromě podzimní Národní potravinové sbírky konala také jarní Sbírka potravin. Název sbírky se trochu změnil, ale její podstata zůstala stejná. Lidé se mohli zapojit jako dárci a věnovat libovolné množství trvanlivých potravin, které se rozdělí potřebným - lidem, kteří si sami jídlo nemohou dovolit. Na sbírce se též celorepublikově podílely stovky dobrovolníků, kteří o sbírce informovali nakupující v zúčastněných supermarketech a následně dary vybrali a roztřídili.

 

V Mladé Boleslavi se zapojili zaměstnanci místní NADĚJE spolu s dalšími dobrovolníky z řad veřejnosti. V prodejně Penny Marketu v Jiráskově ulici jsme vybrali 344 kg potravin a drogerie. 

 

Sbírku zorganizovala Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Charitou ČR, NADĚJÍ, Armádou Spásy a Slezskou Diakonií. 

 

Všem zúčastněným srdečně děkujeme! 

 


Méně...
 
Anonymní alkoholici na denním centru

Anonymní alkoholici na denním centru

07.05.19

Minulý týden navštívili naše středisko tři zástupci Anonymních alkoholiků z Mělníka... 


Více...
 
Anonymní alkoholici na denním centru

Minulý týden navštívili naše středisko tři zástupci Anonymních alkoholiků z Mělníka, kteří ochotně přijali naše pozvání na nízkoprahové denní centrum a udělali našim klientům besedu. Naši klienti se dozvěděli více informací o společenství Anonymních alkoholiků a především si mohli vyslechnout osobní zkušenosti členů AA, kteří popisovali svůj boj s alkoholismem. Děkujeme, že se mohlo toto setkání uskutečnit a těšíme se na další spolupráci :) 


Méně...
 
Uklízeli jsme Česko

Uklízeli jsme Česko

09.04.19

V sobotu 6.4. proběhla celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.


Více...
 
Uklízeli jsme Česko

V sobotu 6.4. proběhla celorepubliková akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. My jsme se jí s předstihem zúčastnili již v pátek a společně se sedmi klienty denního centra v Mladé Boleslavi jsme vyrazili do terénu sbírat odpadky. Zaměřili jsme se na okolí hlavního nádraží, kde jsme objevili i černou skládku. Všichni byli dobře naladěni a s vervou se pustili do úklidu. Velká snaha našich klientů nás příjemně překvapila a věříme, že se do této akce zapojíme i příště.

 

 


Méně...
 
Dům dětí a mládeže uspořádal sbírku ošacení

Dům dětí a mládeže uspořádal sbírku ošacení

12.02.19

Sbírka byla štědrá. 


Více...
 
Dům dětí a mládeže uspořádal sbírku ošacení

Dům dětí a mládeže - Pavilon uspořádal ve dnech 4.2. až 7.2. sbírku ošacení pro klienty NADĚJE.

 

Během této relativně krátké doby se vybralo nečekaně velké množství oblečení, takže jsme při předání dne 8.2. byli velmi příjemně překvapeni. Darů byla dvě plná auta. Věnované ošacení velmi pomůže lidem v nouzi přečkat nejtěžší období v jejich nepříznivé sociální situaci. 

 

Všem dárcům a také organizátorům sbírky mnohokrát děkujeme! 


Méně...