Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Vánoční přání a poděkování!

Vánoční přání a poděkování!

18.12.22
Vážení přátelé,
Více...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vážení přátelé,

     advent, vánoční svátky a konec občanského roku nám přinášejí možnost zastavit se a ohlédnout se zpět. Jaký byl uplynulý rok, co jsme v něm prožili a nového získali? Co naopak se nám nepovedlo a čeho do budoucna bychom se rádi vyvarovali?

     Vstup do nového roku nám naopak dává příležitost těšit se na to, co je před námi, jak můžeme

být druhým lidem ještě více užiteční a projevit jim své milosrdenství a pomoc.

     Dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši obětavost, podporu a pomoc a popřála vám krásné prožití vánočních svátků, pevnou blízkost lidí, které máte rádi, a v novém roce zdraví, sílu, energii a Boží požehnání!

     Děkuji vám za to, že nám pomáháte pomáhat!

Milena Havrdová, oblastní ředitelka.


Méně...
 
Ohlédnutí za Sbírkou potravin

Ohlédnutí za Sbírkou potravin

14.11.22

12. listopadu proběhlo další kolo celostátní Sbírky potravin. V Albertu v Olympii se opět jako dobrovolníci zúčastnili zaměstnanci i klienti z NADĚJE a Centra 83. 


Více...
 
Ohlédnutí za Sbírkou potravin

12. listopadu proběhlo další kolo celostátní Sbírky potravin. V Albertu v Olympii se opět jako dobrovolníci zúčastnili zaměstnanci i klienti z NADĚJE a Centra 83. 

 

Po předchozím roce, kdy jsme při sbírkách zaznamenali sestupnou tendenci v objemu vybraných potravin, nás lidé velmi přijemně překvapili, když darovali celkem 670 kg trvanlivých potravin a drogerie. Byl to skoro dvojnásobek oproti poslední sbírce na jaře. Předešlé dohady, že lidé kvůli inflaci a válce na Ukrajině budou sbírku bojkotovat, se nenaplnily a ukázalo se, že je mezi námi stále spousta dobrých lidí, kterým není lhostejný osud těch méně šťastných. 

 

Tímto děkujeme všem dobrovolníkům, zaměstnancům hypermarketu Albert i Potravinové bance pro Prahu a Středočeský kraj, která celou akci zastřešovala. 

 


Méně...
 
Pečení perníčků

Pečení perníčků

11.11.22

Na našem středisku už začala příprava na Vánoce. 


Více...
 
Pečení perníčků

Na našem středisku už začala příprava na Vánoce. Letos se toho zhostili samotní klienti s pomocí terénní pracovnice. Společně již připravují perníčky. Všichni se těšíme, že si společně připravený vánoční program užijeme. 

 

 


Méně...
 
Úklid parčíku

Úklid parčíku

07.11.22

Parčík naproti středisku Naděje v posledních dnech vypadal, že by si zasloužil úklid. 


Více...
 
Úklid parčíku

Parčík naproti středisku Naděje v posledních dnech vypadal, že by si zasloužil úklid. Proto terénní pracovnice dne 3. listopadu vzala klienty z denního centra i terénu a společně se této lokalitě několik hodin věnovali. Sebrali všechny možné odpadky, které se zde nahromadily, a shrabali všechno spadané listí. Pytle s veškerým odpadem pak odvezla městská úklidová firma Compag. 

 

Parčík nyní vypadá k světu a klienty těší pocit dobře odvedené práce. 

 

 


Méně...
 
Zimní opatření

Zimní opatření

24.10.22

Aktuálně poskytujeme nocleh na přistýlkách. 


Více...
 
Zimní opatření

Noclehárna NADĚJE je plná po většinu roku, její obsazenost klesá na přibližně 75% pouze v letních měsících. S přibývajícím chladným počasím se zájem o nocleh výrazně zvyšuje a v zimě nejsme s to uspokojit všechny žádosti o využití této sociální služby. Proto aktuálně poskytujeme nocleh na přistýlkách. Takto navýšená kapacita noclehárny pomůže více lidem. 

 

Do budoucna si v Mladé Boleslavi přejeme vznik pobytové sociální služby, jako je azylový dům nebo sociální byty, aby noclehárna nemusela plnit funkci dlouhodobé ubytovny pro lidi, kteří nemají kam jít. 


Méně...
 
Úklid zastávky Pod hradem

Úklid zastávky Pod hradem

05.08.22

Pracovnice terénního programu uspořádala aktivizaci pro klienty NADĚJE. 


Více...
 
Úklid zastávky Pod hradem

Ve čtvrtek 4. srpna pracovnice terénního programu uspořádala aktivizaci pro klienty NADĚJE. Aktivity pro upevnění pracovních návyků i zvelebení veřejného prostoru se zúčastnilo 11 klientů z denního centra i terénního programu. Na autobusové zastávce Pod hradem a v jejím okolí společně uklidili odpadky i spadané listí. Den tak byl pro klienty naplněn smysluplnou činností. 

Pytle naplněné nepořádkem pak odvezla městská úklidová firma Compag. 

 

 


Méně...