Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Klienti mají nové skříňky

Klienti mají nové skříňky

10.01.19

Lidé bez domova nosí často ve svých taškách "celý život". 


Více...
 
Klienti mají nové skříňky

Lidé bez domova nosí často ve svých taškách "celý život". Nemají žádný byt nebo dům, kam by si své věci mohli dát a uložit do skříní. Všechno musí nosit stále s sebou a mnohdy jsou to velká zavazadla. Bohužel dosud nebylo možné věci nechávat na našem středisku. Když klient šel například na úřad nebo do pracovní agentury, musel si všechny své věci brát s sebou. Z hygienických důvodů a kvůli našemu malému skladovacímu prostoru jsme nemohli věci klientům uložit.

 

Díky Diecézní charitě Litoměřice se to však nyní mění. Tato organizace nám věnovala výtěžek tříkrálové sbírky ve výši 30 000 Kč. Z těchto peněz jsme pořídili 18 uzamykatelných kovových skříněk, kam si klienti mohou své věci ukládat a nemusí se už vláčet s hromadou zavazadel. 

 

Tímto děkujeme zaměstnancům Diecézní charity Litoměřice a všem, kteří do sbírky přispěli. Věříme, že naši klienti budou spokojeni a skříňky budou naplno využívány. 


Méně...
 
Poděkování dárcům

Poděkování dárcům

10.01.19

V probíhajícím zimním čase lidé nezapomínají na své bližní v nouzi. 


Více...
 
Poděkování dárcům

V probíhajícím zimním čase lidé nezapomínají na své bližní v nouzi. 

 

Spřátelené organizace i jednotlivci přispěli množstvím věcných darů, potravinami a ošacením pro klienty střediska NADĚJE. Dostalo se jim tak hlavně teplého oblečení a k tomu i něčeho sladkého pro zpříjemnění nejtěžšího ročního období. 

 

Ze všech, kterým patří díky, zmiňme alespoň tyto: 

Centrum 83, 

Obchodní akademie, Vyší odborná škola ekonomická a Jazyková škola, 

Gymnázium Mladá boleslav, 

Integrovaná střední škola Na Karmeli, 

Denní stacionář Domovinka. 

 

Před svátky jsme uspořádali vánoční posezení pro klienty. Svůj čas ve prospěch lidí bez domova věnoval také kazatel Stanislav Lanc z Církve adventistů sedmého dne. Ten kromě slova o Ježíši Kristu přinesl také pozdrav od všech boleslavských křesťanů, kteří mezi sebou uspořádali sbírku a z té pro naše klienty nakoupili dárky. S pomocí svého kolegy obstaral též hudbu a společně s klienty si zazpívali. 

 

Všem, kteří se jakkoliv zapojují do pomoci a nezištně věnují svůj čas a prostředky, srdečně děkujeme! 


Méně...
 
V mrazivých nocích se otevírá také denní centrum

V mrazivých nocích se otevírá také denní centrum

29.11.18

S příchodem mrazivého počasí se noclehárna beznadějně naplnila... 


Více...
 
V mrazivých nocích se otevírá také denní centrum

S příchodem mrazivého počasí se noclehárna beznadějně naplnila. K obvyklým 16 lůžkům jsme přidali přistýlky a jsme na úplném maximu 20 lůžek. I přes to je kapacita nedostatečná a poměrně velký počet zájemců o službu musíme odmítat. 

 

Proto od středy 28. listopadu přistupujeme k mimořádnému zimnímu opatření a provozujeme tzv. horké židle. V mrazech otevíráme také denní centrum, kde lidé bez domova mohou přečkat noc v teple a bezpečí na židlích. 

 

Jedná se o nouzové opatření, které přijímáme nad rámec svých zákonných povinností. Jednáme v zájmu ochrany životů lidí v té největší nouzi. Na řešení vzniklé situace úzce spolupracujeme s Magistrátem města Mladá Boleslav, který je v případě déletrvajících mrazů připraven otevřít stan pro bezdomovce v Poplužním dvoře. 


Méně...
 
Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

14.11.18

V sobotu 11. listopadu se konal šestý ročník Národní potravinové sbírky... 


Více...
 
Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu se konal šestý ročník Národní potravinové sbírky. Organizuje ji platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, Armádou spásy, NADĚJÍ a Charitou Česká republika. Sbírka proběhla po celé České Republice v 657 obchodech, supermarketech a drogeriích. Vybíraly se trvanlivé potraviny a drogistické zboží, které se následně přes potravinové banky rozdělí mezi potřebné. Výtěžek sbírky pomůže osamělým seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám ve finanční tísni nebo lidem bez domova. 

 

V Mladé Boleslavi jsme se do sbírky jako dobrovolníci zapojili již po páté - tentokrát v Penny Marketu v Jičínské ulici a v Bille na Třídě Václava Klementa. Kromě zaměstnanců NADĚJE k dobré věci velkou měrou přispěli také dobrovolníci z Domu dětí a mládeže Na Výstavišti a někteří jednotlivci. Společným úsilím jsme vybrali a roztřídili celkem 733 kg potravin a 81 kg drogerie. Dárců byla spousta a někteří přispěli i celým košíkem nákupů!

 

Všem zúčastněným, dárcům i dobrovolníkům, děkujeme za podporu a spolupráci, podařila se dobrá věc! 


Méně...
 
Již přes dva roky pomáhá našim klientům projekt Nejdřív střecha.

Již přes dva roky pomáhá našim klientům projekt Nejdřív střecha.

05.11.18

Projekt Nejdřív střecha  využíváme jako prvotní pomoc pro klienty, kteří se ocitnou bez prostředků a bez přístřeší.


Více...
 
Již přes dva roky pomáhá našim klientům projekt Nejdřív střecha.

Projekt Nejdřív střecha  využíváme jako prvotní pomoc pro klienty, kteří se ocitnou bez prostředků a bez přístřeší. Díky projektu, kdy jim je poskytováno ubytování zdarma, nemusejí ihned od začátku začínat s dluhem a mají tak lepší zázemí pro řešení své situace. Dalším typem klientů jsou lidé, kteří mají již přislíbené běžné bydlení, ale protože splácí dluhy nebo mají nízký příjem, mají omezené  možnosti našetřit si na život do začátků. To, že jim je poskytnuto na 60 dní bydlení zdarma prostřednictvím projektu, je pro ně obrovskou pomocí, bez které by se zpět do "běžného" života dostávali mnohem obtížněji a především mnohem déle.

Patronem a inciciátorem projektu je Vojtěch Sedláček, dministraci zajišťuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Více o projektu na www.nejdrivstrecha.cz 

Za pomoc a spolupráci velmi děkujeme!!


Méně...
 
Probační a mediační služba navštívila NADĚJI

Probační a mediační služba navštívila NADĚJI

01.11.18

Posledního říjnového dne jsme uspořádali exkurzi pro kolegy z místního střediska Probační a mediační služby... 


Více...
 
Probační a mediační služba navštívila NADĚJI

Posledního říjnového dne jsme uspořádali exkurzi pro kolegy z místního střediska Probační a mediační služby. 

 

Probační a mediační služba se mimo jiné zabývá dohledem nad alternativě potrestanými a usiluje o integraci pachatelů trestné činnosti do společnosti. Pracujeme s některými společnými klienty, naše středisko také umožňuje výkon trestu obecně prospěšných prací. 

 

Kolegové z PMS mezi sebou uspořádali sbírku ošacení a svou návštěvu tak započali předáním daru do našeho šatníku. Poté jsme společně zapředli obsáhlý rozhovor o práci NADĚJE, o bezdomovectví a tématech s ním spojenými. Diskuse byla velice plodná a všechny zúčastněné obohatila o nové poznatky a zkušenosti. Setkání proběhlo v kolegiálním a odlehčeném duchu. 

 

Děkujeme pracovníkům PMS za návštěvu, za podporu a spolupráci. 


Méně...