Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Očkování pro klienty NADĚJE zdarma

Očkování pro klienty NADĚJE zdarma

31.10.18

S blížící se zimou přibývá nemocných klientů. Lidé přebývající na ulici jsou náchylnější k nemocem - jejich imunita je oslabená...


Více...
 
Očkování pro klienty NADĚJE zdarma

S blížící se zimou přibývá nemocných klientů. Lidé přebývající na ulici jsou náchylnější k nemocem - jejich imunita je oslabená a ne zřídka jde o starší lidi. Navíc jsou v našem středisku ve větším kolektivu a nemoci se snadno přenášejí. 

Proto přišla vhod pomoc našeho podporovatele a sponzora MUDr. Filipa Žákovského. Ten věnoval vakcíny proti chřipce a klienty osobně za pomoci své asistentky očkoval. Tuto možnost využila necelá desítka klientů. 

Doktor Žákovský NADĚJI pomáhá již pátým rokem. Klienti našeho střediska jsou mu vděční. Děkujeme za jeho velkou ochotu a laskavost! 


Méně...
 
Dveře se otevřely

Dveře se otevřely

29.10.18

Ve čtvrtek 25. října jsme naše středisko otevřeli veřejnosti. Návštěvnost byla oproti očekávání velká... 


Více...
 
Dveře se otevřely

Ve čtvrtek 25. října jsme naše středisko otevřeli veřejnosti. Návštěvnost byla oproti očekávání velká a většinu dne jsme tak strávili s návštěvníky, které přivedl zájem o naši práci. Představili jsme jim poskytované služby, ukázali prostory střediska a zodpověděli veškeré dotazy. 

Navštívili nás žáci s učiteli dvou tříd Boleslavské soukromé střední a základní školy a dále zástupci městských úřadů v Mnichově Hradišti a Nymburce, Psychiatrické nemocnice v Kosmonosech, Charity Mnichovo Hradiště a Centra 83. 

Diskuse s návštěvníky byly oboustranně obohacující a tímto všem ještě jednou děkujeme, že přišli! 


Méně...
 
Multidisciplinární setkání

Multidisciplinární setkání

12.10.18
Minulý pátek naše středisko v Mladé Boleslavi navštívily čtyři pracovnice místního úřadu práce. Přišly zaměstnankyně z oddělení
Více...
 
Multidisciplinární setkání

Minulý pátek naše středisko v Mladé Boleslavi navštívily čtyři pracovnice místního úřadu práce. Přišly zaměstnankyně z oddělení hmotné nouze i zprostředkování zaměstnání. Dámy měly zájem zjistit, jak to vypadá na našem středisku, proto jsme jim udělali menší exkurzi. Zároveň jsme se od nich dozvěděli spoustu informací ohledně fungování úřadu práce a měli jsme možnost zeptat se na otázky ke konkrétním situacím a klientům.

S úřadem práce úzce spolupracujeme při řešení nepříznivé situace našich klientů.

Tímto děkujeme za návštěvu. Jsme rádi, že se toto setkání mohlo uskutečnit a věříme, že dobrá spolupráce bude pokračovat i nadále.


Méně...
 
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

08.10.18
Pokud se chcete dozvědět o službách, které poskytujeme v NADĚJI Mladá Boleslav osobám bez přístřeší, navštivte nás dne 25. října v
Více...
 
Den otevřených dveří

Pokud se chcete dozvědět o službách, které poskytujeme v NADĚJI Mladá Boleslav osobám bez přístřeší, navštivte nás dne 25. října v době od 10 do 16 hodin. Rádi Vás seznámíme s poskytovanými službami a zodpovíme všechny otázky, které máte na mysli. Jste srdečně zváni!


Méně...
 
Klienti uklízeli město

Klienti uklízeli město

04.09.18

V pátek jsme využili pěkného počasí a vyrazili jsme s několika klienty do okolí střediska v Mladé Boleslavi sbírat odpadky.


Více...
 
Klienti uklízeli město

V pátek jsme využili pěkného počasí a vyrazili jsme s několika klienty do okolí střediska v Mladé Boleslavi sbírat odpadky. Konkrétně jsme se zaměřili na nedalekou stráň a okolí Klenice. Mile nás překvapila ochota a nasazení klientů, kteří se do úklidu s vervou pustili a nasbírali několik pytlů plných odpadků. Doufáme, že se nám podaří akci znovu zopakovat. 

 


Méně...
 
Dobrovolnice v NADĚJI

Dobrovolnice v NADĚJI

28.05.18

Paní Renáta dělá v našem středisku dobrovolnici již pátým měsícem. Je to profesionální kadeřnice, která svůj volný čas věnuje ve


Více...
 
Dobrovolnice v NADĚJI

Paní Renáta dělá v našem středisku dobrovolnici již pátým měsícem. Je to profesionální kadeřnice, která svůj volný čas věnuje ve prospěch našich klientů. Bez nároku na odměnu jim poskytuje veškeré kadeřnické služby. Zájem o stříhání bývá velký. Klienti se s pomocí paní Renáty mohou lépe připravit na pracovní pohovory nebo jiné události... a nebo se prostě jen cítí lépe, když mají nový účes a vypadají k světu. Naší dobrovolnici za její čas a velkou ochotu mnohokrát děkujeme! 


Méně...