Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Nová jídelna

Nová jídelna

12.10.21

Máme nové stoly a židle. 


Více...
 
Nová jídelna

Díky velmi štědré podpoře manželů Miloslava a Hany Kvapilových jsme vybavili jídelnu na denním centru novými stoly a židlemi. Klienti tak mají mnohem příjemnější prostředí pro potravinovou pomoc a přípravu vlastních pokrmů. 

 

Manželům Kvapilovým tímto ze srdce děkujeme za projevenou podporu, která reálně zlepšila prostředí denního centra pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Velice si vážíme pomoci všech lidí, kterým není osud slabších lhostejný! 

 

 

 


Méně...
 
První podzimní den a rovnodennost jsme uvítali dalším úklidem

První podzimní den a rovnodennost jsme uvítali dalším úklidem

27.09.21

Rozhodli jsme se uklidit místo, které je před zraky okolo jedoucích skryto. 


Více...
 
První podzimní den a rovnodennost jsme uvítali dalším úklidem

První podzimní den a rovnodennost jsme uvítali dalším úklidem. 


V tomto období je Slunce v rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose.  


V tento čas tedy vidíme i to, co zůstává jindy schované. 


Proto jsme se rozhodli uklidit místo, které je před zraky okolo jedoucích skryto.  Z Pražské ulice je tam dolů vyhazován odpad. Odpad dopadá do vyzděných prostor, kam se uchylují lidé v nejkrajnější situaci. A to zespoda, ze Štyrsovy ulice. 


11 klientů dalo ruce dohromady a spolupracovalo při odklízení nejen drobného, ale i rozměrného odpadu. 


Během úklidu jsme museli volat i městskou policii. Nalezli jsme 9 injekčních stříkaček. Ze zchátralé budovy jsme odklidili nemalou část nepořádku. 

 

 


Méně...
 
Shrabané listí

Shrabané listí

17.09.21

Terénní sociální pracovnice aktivizovala klienty. 


Více...
 
Shrabané listí

Na základě podnětu souseda ze Štyrsovy ulice ohledně nepořádku v parčíku naproti našemu středisku, kde se kromě spadaného listí nacházel také rozdrobený polystyrén, jsme uspořádali úklid. Terénní sociální pracovnice Mgr. Jana Ginzlová aktivizovala klienty denního centra a terénního programuVzali hrábě, lopaty a s vervou se pustili do úklidu. Pytle se rychle naplnily odpadem a prostor pod památným stromem je teď opět úhledný. 

Pravcovní rukavice darovalo Tesco a pytle na odpad firma Compag. 

 

 

 Méně...
 
Kdo je nepřizpůsobivý

Kdo je nepřizpůsobivý

20.08.21

Co to znamená? 


Více...
 
Kdo je nepřizpůsobivý

Procházel jsem staré, dnes už by se dalo říct dokonce historické dokumenty z doby založení našeho střediska NAĎEJE v Mladé Boleslavi. Bylo to v roce 1999. Nepřekvapilo mě, že jsem objevil petici sepsanou proti záměru města středisko zbudovat. Jak moc bylo počínání místních obyvatel omezené, xenofobní a diskriminační nechci nyní rozebírat. Vždyť v naší “vyspělé” společnosti je zcela běžné, že budování služeb pro bezdomovce, uživatele návykových látek, duševně nemocné a další ohrožené skupiny provází odpor místních, kteří chtějí danou problematiku vyřešit odsunutím těchto služeb “někam jinam”. Oko mi však padlo na výraz “nepřizpůsobivý občan”, se kterým jsem se samozřejmě setkal již mnohokrát, ale kterému vlastně nerozumím. Co znamená?  


Nesnášenlivost vůči “nepřizpůsobivým” je velmi zřetelná v Mladé Boleslavi i v celé naší zemi. Je spousta důvodů, proč někdo může mít potíž s naplňováním běžných společenských rolí. Nemoc psychická nebo tělesná, špatné rodinné zázemí, závislost, zadluženost, osamělost, diskriminace okolí kvůli pohlaví, etnickému původu, náboženskému přesvědčení a další. Většinou se těch starostí v jednom lidském osudu schází několik. Říct, že bezdomovec prostě nechce pracovat a chce se jenom opíjet, je velmi snadné. Lidem takové zjednodušení dává pocit, že světu rozumí a že tak mají kontrolu nad svým vlastním životem. Vymezovat se proti “nepřizpůsobivým” dává pocit bezpečí.  


Z mého pohledu jsou nepřizpůsobiví ti normální”. Jak můžeme chtít po člověku, kterého označíme za “nepřizpůsobivého” a který je v konfliktu s většinovou společností, aby se sám od sebe změnil a mávnutím kouzelného proutku se najednou “přizpůsobil”? Vyřešíme věc tím, že mu sáhneme na dávky hmotné nouze a konečně ho tak “vychováme”? To je k smíchu a pláči zároveň. Proto já jako nepřizpůsobivé vnímám běžné občany, kteří nejsou schopni přizpůsobit svůj úzký pohled na svět a poznat, že jsou zde také lidé, kteří místo odsouzení potřebují pomoc. Uslyším-li “nepřizpůsobiví pryč”, pomyslím si “podívejte se na sebe”.  

 

Tadeáš Hrabovský, vedoucí pobočky Mladá Boleslav


Méně...
 
Očkování proti covid-19

Očkování proti covid-19

16.08.21

Očkování proběhlo na středisku. 


Více...
 
Očkování proti covid-19

Klaudiánova nemocnice zajistila očkování proti covid-19 pro lidi bez domova. Dnes vyslala svůj personál přímo do střediska NADĚJE, kde se zájemci nechali očkovat jednodávkovou vakcínou. 


Méně...
 
Zaměstnávání v Mladé Boleslavi

Zaměstnávání v Mladé Boleslavi

30.07.21

Dovolte mi podělit se o své zkušenosti s pracovními agenturami v Mladé Boleslavi. 


Více...
 
Zaměstnávání v Mladé Boleslavi

Ve své práci jsem se setkala se spoustou lidí, kteří hledají v Mladé Boleslavi zaměstnání. Dovolte mi podělit se o své zkušenosti s pracovními agenturami s pomocí konkrétního případu klienta.  


Pán ze Slovenska, který má v okolí Mladé Boleslavi nějakou rodinu, se zde stále pohybuje na ulici. Od rodiny je pomoc omezená, ale občas tam dostane jídlo nebo mu vyperou oblečení.  


Klienta opakovaně nacházím v situaci, kdy má rozjednané zaměstnání s pracovní agenturou. Přislíbili i ubytovnu, ještě chvilku venku vydrží, však je teplo...  


Naposledy, když byl doopravdy přesvědčen, že ho do práce vezmou, jsem na pána natrefila při tom, jak obchází jiné klienty. Byl v agentuře na testech, ale bylo málo času, tak mu test dali s sebou, ať ho vyplněný další den přinese do kanceláře. Test měl pán u sebe kromě tří čísel prázdný. Nešel mu vyplnit, proto sbíral od kamarádů výsledky příkladů. Ptal se i v obchodě...  


Byly to dvě strany matematických příkladů, rozlišení barev, rozpoznání tvarů - více méně učivo 1. stupně základní školy, například:  

  • - sčítání a odčítání do 20 ve dvou krocích (byla tam závorka),  

  • - sčítání a odčítání do 100,  

  • - násobení a dělení do 10,  

  • - přepis německého popisku bez nutnosti porozumění.  


Byla jsem konsternovaná, protože klient sám vypočítal pouze příklady do pěti! 2+3= rozmýšlení, počítání na prstech... skutečně, je to pět.  


Začala jsem tedy přemýšlet nad kompetencemi všech těch lidí, uchazečů o zaměstnání, kteří se tu pohybují a jsou často klienty NADĚJE. Všichni se umí podepsat, zvládnou ale číst a psát?  


Mladá Boleslav je místem, kde působí zaměstnavatelé, kteří platí dobře. Na oplátku však očekávají, že člověk bude výkonný a práce je složitá. Pracovní agentury si drží určitý počet lidí, aby si z nich firma mohla vybrat. Lidem, které nevezmou hned, řeknou, ať se zeptají za týden nebo dva.  


Mnoho našich klientů už několikrát po kratší či delší dobu pracovalo pod agenturou. Firma si je nevezme do kmene. Jakmile není práce, jsou na čekačce. Nepracují, nemají pak ale ani ubytovnu. K tomu neustále přijíždějí noví cizinci a část z nich vždy zůstane bez práce, protože agentura musí nabídnout lidi na výběr - přiveze jich tedy víc, než je na práci potřeba.  


Tak v Mladé Boleslavi vznikají krátkodobí i dlouhodobí bezdomovci. 

 

Jana Ginzlová, terénní sociální pracovnice pobočky Mladá Boleslav


Méně...