Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Vsetínská pobočka poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku.

 
 
DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA. V ROŽNOVĚ JE NADĚJE

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA. V ROŽNOVĚ JE NADĚJE

01.04.21

Od 18. ledna 2021 se v Rožnově pod Radhoštěm věnujeme mladým lidem s kombinovaným zdravotním znevýhodněním, které s sebou přináší obtíže s komunikací, sociální interakcí a představivostí.


Více...
 
DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA. V ROŽNOVĚ JE NADĚJE

 

Od 18. ledna 2021 se v Rožnově pod Radhoštěm věnujeme mladým lidem s kombinovaným zdravotním znevýhodněním, které s sebou přináší obtíže s komunikací, sociální interakcí a představivostí. Jedinečnost naší služby není jen v tom, že se jako první ve Zlínském kraji věnujeme lidem s poruchou autistického spektra ve věku od 15 do 45 let, jedinečný a výjimečný je každý náš klient.

 

V současné době pomáháme a podporujeme už 9 mladých lidí. Díky rozmanitosti jejich potřeb, schopností a možností jsme během velmi pestrých 10 týdnů nezažili jediný den, co by se rovnal tomu předchozímu. Každý jedinec má své zájmy, záliby, potřeby, ale také stačí niterná maličkost a klient se velmi snadno dostane do nepohody, která se může stupňovat. Vzájemným poznáváním a vytvářením důvěrných vazeb se snažíme naučit tyto signály zachytit, abychom na ně mohli reagovat.

 

V prostorách stacionáře, které jsou srovnatelné s domácím prostředím, umožňujeme důstojné aktivity odpovídající věku, potřebám i schopnostem každého klienta. Vaříme, pečeme, pereme, sázíme a staráme se o kytky, hrajeme na hudební nástroje, bavíme se, poznáváme a učíme se nový věcem nebo jen relaxujeme a užíváme si přítomnosti druhých.

 

Ve stacionáři pracujeme se strukturou a denním plánem. Plánování pomáhá s orientací v jednotlivých úsecích dne, připravuje na změny a předchází vypjatým situacím.

 

A jaký je náš společný denní plán? Užít si hezký den, něco nového se naučit, něco nového zažít.

A porozumět těm, kteří nenacházejí pochopení jinde.

 

Dá se říci, že v Rožnově jsme začali nadějně a doufáme, že se nám stejně tak bude dařit i nadále.

 


Méně...
 
 

 


Více...
 


Méně...
 
 

 
OKNA DO NADĚJE

OKNA DO NADĚJE

25.07.20
 
Více...
 
OKNA DO NADĚJE

 

Jednou ze služeb vsetínské NADĚJE je terapeutická dílna, která byla uvedena do provozu v srpnu 2016, kdy v rámci transformace služeb vznikla z původního denního stacionáře. Smyslem této změny bylo reagovat na měnící se potřeby klientů stacionáře, nabídnout jim nové příležitosti a zvýšit kvalitu jejich života.

 

Terapeutická dílna sídlí  v Rokytnici, v budově postavené v 50. letech minulého století a tak není divu, že některé součásti stavby mají ta nejlepší léta za sebou.  Protože však kompletní rekonstrukce není vzhledem ke své finanční náročnosti možná, je budova opravována po etapách. Postupně došlo k výměně kotle, částečně i osvětlení, změně vnitřního uspořádání a vybudování funkční řemeslné dílny. Na svou obnovu čekají podlahové krytiny a do budoucna chceme rozšířit prostory i o půdní vestavbu.

 

Na letošní rok byla naplánována již nezbytná výměna dveří a oken, která byla v havarijním stavu.  Nejen, že nešla otevřít, případně zavřít, ale i přes veškerá izolační opatření, vznikala během topné sezóny i velmi výrazná energetická ztráta s ještě podstatnějším diskomfortem pro lidi, kteří v dílně pracují.

 

Vzhledem k tomu, že stavební úpravy probíhaly v celé budově terapeutické dílny, naplánovali jsme si na tuto dobu program s cílem rozvoje sociální komunikace. Během jednoho týdne nás tak čekaly zajímavé exkurze, výstavy, výlety po okolí i návštěvy našich přátel ze sychrovského střediska.  

 

Nyní už má dílna nová okna a vstupní dveře. Díky podpoře Nadačního fondu Svět oken, který zároveň vyjednal 20 tisícovou slevu na realizaci tohoto projektu, se podařilo zajistit i drobnější stavební opravy, nesouvisející s výměnou oken a finální vymalování interiéru dílny. Částkou 30 tisíc přispěla  Nadace Divoké husy, ale i tak zbývá výraznější částka, kterou by organizace ráda získala z dalších zdrojů. Jedním z nich je i veřejná sbírka. Ta by měla probíhat po celý měsíc srpen v Radegastovně U Lva, která vsetínskou Naději již dlouhodobě podporuje.


Žádná nezisková organizace nemůže fungovat bez partnerů a sponzorů, kteří se ztotožňují s jejím posláním a cílem a jsou ochotní podporovat její úsilí. V NADĚJI s touto podporou pomáháme lidem s hendikepem 
a to tak, aby se mohli co nejvíce zapojit do běžného života ve společnosti. 

Financování výměny oken a dveří, které je vícezdrojové, je však o to obtížnější, že již nevyhnutelná rekonstrukce probíhala v době, kdy důsledky koronavirové pandemie dopadly na drtivou většinu populace. Také proto si jakékoliv pomoci velmi vážíme.

 

 

 


Méně...
 
Doba koronavirová ve vsetínské Naději

Doba koronavirová ve vsetínské Naději

24.05.20

Doba, kdy byly naše ambulantní služby denního


Více...
 
Doba koronavirová ve vsetínské Naději

 

Doba, kdy byly naše ambulantní služby denního stacionáře na Sychrově a sociálně terapeutické dílny v Rokytnici z důvodu koronavirové pandemie uzavřeny, se nachýlila ke konci.


Už od pondělka 25. 5. můžeme opět a v plném rozsahu pomáhat lidem s hendikepem. Součástí znovuobnovení obou služeb budou preventivní opatření, která mají za úkol ochránit zdraví klientů i pracovníků.

 

A co se ve vsetínské Naději v době uzavření těchto dvou služeb mezitím událo?

 

V prvních dnech od vyhlášení nouzového stavu se prostory denního stacionáře proměnily v šicí dílnu.  Zajišťovali jsme zde svépomoci ochranné prostředky pro pracovníky i klienty terénní služby osobní asistence, která jako jediná z našich služeb byla po celou dobu poskytována nepřetržitě. Po nasycení poptávky po těchto amatérských, ale o to cennějších ochranných pomůckách, došlo na přestěhování relaxační místnosti, které si žádalo i menší stavební úpravy. 

Nejen relaxační místnost je nově dovybavena pomůckami, které jsme pořídili díky podpoře veřejnosti v projektu ČSOB „Pomáháme regionům“. Interiér sychrovského stacionáře se rovněž dočkal už potřebného vymalování. Prostor zbyl i na odbornou přednášku pro pracovníky stacionáře, kteří poznatky z ní, smysluplně využijí při práci s klienty.

 

V rokytnické dílně jsme se v rámci dobrovolné brigády věnovali jarnímu úklidu, úpravě přilehlé zahrady i výsadbě zeleninových záhonů, tak, abychom mohli s klienty pokračovat v jednotlivých pracovních programech.

 

I přesto, že nás čeká náročnější období, těšíme se z toho, že budeme moci a v plné síle opět pomáhat všem, kteří nás potřebují.Méně...