Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Pobočka Vsetín poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku nebo Instagramu.

 
 
Denní stacionář Sychrov vyrazil do ZOO Lešná

Denní stacionář Sychrov vyrazil do ZOO Lešná

18.09.23

Klienti denního stacionáře Sychrov prožili nezapomenutelný den v ZOO Lešná, který přinesl nejen nové zážitky, ale také se stal příležitostí k posílení společenských vazeb a propojení klientů s přírodou.


Více...
 
Denní stacionář Sychrov vyrazil do ZOO Lešná

 

Klienti denního stacionáře Sychrov prožili nezapomenutelný den v ZOO Lešná, který přinesl nejen nové zážitky, ale také se stal příležitostí k posílení společenských vazeb a propojení klientů s přírodou.

 

V zoologické zahradě měli klienti možnost prozkoumat rozmanitý svět fauny a flóry, který se pyšní nejen různorodostí zvířat, ale i krásnou přírodou. Jedním ze zážitků byla jízda vláčkem, která nejenže usnadnila putování po rozsáhlém areálu, ale přinesla také pohodlný způsob, jak si užít všechny krásy zoologické zahrady.

 

Návštěva ZOO Lešná přiblížila našim klientům krásy přírody, poskytla nové zážitky a příležitost k sociální interakci a také posílila jejich vzájemné vztahy. Pro mnohé to byl den plný smíchu, radosti a nových dojmů, na které budou jistě dlouho vzpomínat.

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Světa Oken za podporu, díky kterému se mohl tento výlet uskutečnit.

 

 


Méně...
 
Denní stacionář Rybníky funguje již téměř půl roku

Denní stacionář Rybníky funguje již téměř půl roku

31.07.23

Již to bude půl roku, co funguje Denní stacionář Rybníky ve Vsetíně - stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a s projevy chování náročnými na péči. V současné době poskytujeme službu 8 klientům.


Více...
 
Denní stacionář Rybníky funguje již téměř půl roku

 

Již to bude půl roku, co funguje Denní stacionář Rybníky ve Vsetíně - stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra a s projevy chování náročnými na péči. V současné době poskytujeme službu 8 klientům.

 

O co méně času na rozjezd služby jsme měli, o to více energie a nadšení jsme do toho vložili. Podařilo se nám vytvořit tým pracovníků a poskytnout jim základní balíček vzdělávání na téma práce s lidmi s autismem. Další vzdělávání, zaměřené na komunikaci lidí s autismem, nás ještě čeká na podzim.

 

S podporou našich sponzorů a jejich finančních darů postupně dovybavujeme službu. Pomůcky a vybavení vybíráme s ohledem na potřeby a bezpečnost klientů. Kromě základního vybavení, jako je nábytek, nádobí, elektronika aj., jsme pořídili a průběžně pořizujeme pomůcky na rozvoj smyslů a k relaxaci.

 

S klienty nevyužíváme pouze vnitřní prostory stacionáře, ale také zahradu, kterou jsme dovybavili zahradním nábytkem a závěsnou houpačkou. Hezkého počasí využíváme k pobytu venku, jak v přírodě na valašských kopcích, tak i ve městě, kde si klienti rozvíjí své sociální dovednosti např. při nakupování či návštěvě kavárny. Méně...
 
Tréninkový pobyt klientů terapeutické dílny

Tréninkový pobyt klientů terapeutické dílny

18.07.23

V termínu 13.-15.6.2023 se uskutečnil v bezbariérovém centru Březiny v Kateřinicích 3denní pobyt klientů sociálně terapeutické dílny Rokytnice.


Více...
 
Tréninkový pobyt klientů terapeutické dílny

Každý z nás se někdy potřebuje dostat ze stereotypu běžného dne. Stejně tak potřebujeme nasbírat v průběhu života nové zkušenosti. Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením se z této každodenní rutiny dostávají jen velmi těžce nebo vůbec. Také proto jsme uskutečnili pro 17 klientů sociálně terapeutické dílny NADĚJE tréninkový pobyt v bezbariérovém centru Březiny v Kateřinicích. Cílem tohoto pobytu bylo posílit sebevědomí a rozvinout samostatnost a nezávislost klientů.

 

Na pobytu si mohli vyzkoušet, jaké to je, postarat se sám o sebe, zvládat co nejvíce věcí samostatně, ale i efektivně spolupracovat. Měli možnost si vyzkoušet i běžné činnosti, se kterými jim běžně pomáhají třeba rodiče, jako naplánování nákupu surovin, průběžný úklid i dohled nad svými osobními věcmi.

 

Naši klienti se seznámili mimo jiné i s tím, jak funguje myslivost a užili si muzikoterapii. Všichni jsme se oblékli do společenských oděvů a nacvičili si zásady slušného chování, sociální dovednosti a u připraveného rautu jsme si také vyzkoušeli pravidla stolování. Každý večer se nesl v duchu táboráku a opékání špekáčků.

 

Náš již druhý tréninkový pobyt je za námi. Všem přinesl mnoho nezapomenutelných zážitků, aktivit i nových zkušeností, které pomohly rozvoji. Tyto tři dny byly plné sebepoznání a seberealizace.

DĚKUJEME restauraci Radegastovna U Lva i jejím hostům, kteří přispěli na uskutečnění tohoto pobytu.


Méně...
 
Kampaň Do práce na kole pomáhá realizovat naše projekty

Kampaň Do práce na kole pomáhá realizovat naše projekty

18.07.23

 

Květnové výzvy Do práce na kole se zúčastnilo 291 zaměstnanců místních firem a institucí. V rámci této výzvy zaměstnanci najezdili a nachodili kilometry, ty NADAČNÍ FOND SVĚT OKEN proměnil na peníze, které se rozhodl darovat NADĚJI, pobočka Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm a Auxiliu na realizaci výletů a pobytů pro klienty.


Více...
 
Kampaň Do práce na kole pomáhá realizovat naše projekty

 

Do květnová výzvy Do práce na kole (DPNK), která probíhá celorepublikově, se již potřetí v řadě zapojilo i město Vsetín. Rekordních 291 zaměstnanců místních firem a institucí se do výzvy zapojilo na kole, koloběžce nebo pěšky. Při cestě do a ze zaměstnání nachodili či najezdili 80 615,7 km, což je o 5 km více než v loňském roce.

Již tradičně bylo hlavním smyslem výzvy absolvovat zdravou formou pohybu cesty do a ze zaměstnání s co největší pravidelností.

Celá výzva byla ukončena v pátek 9. června vyhlášením výsledků v malém sále Domu kultury. Nadační fond Svět oken proměnil kilometry, které účastníci nachodili či najezdili, na peníze a ty zdvojnásobil a rovným dílem rozdělil celkovou částku mezi vsetínskou a rožnovskou pobočku NADĚJE a organizaci Auxilium. Peníze budou použity na realizaci výletů a pobytů pro naše klienty.

Nadačnímu fondu Světa oken a všem, kteří se květnové výzvy účastnili, velmi DĚKUJEME.


Méně...
 
Požehnané Velikonoce přeje NADĚJE

Požehnané Velikonoce přeje NADĚJE

05.04.23

Naši milí příznivci, přejeme vám krásné jarní dny a požehnané velikonoční svátky. Ať jsou naplněny především radostí, porozuměním a nadějí.

 
Požehnané Velikonoce přeje NADĚJE

Naši milí příznivci, přejeme vám krásné jarní dny a požehnané velikonoční svátky. Ať jsou naplněny především radostí, porozuměním a nadějí.

 
Ve Vsetíně vznikl stacionář pro dospělé lidi s autismem

Ve Vsetíně vznikl stacionář pro dospělé lidi s autismem

03.04.23

Od února zahájila NADĚJE ve Vsetíně provoz denního stacionáře pro lidi s těžkým kombinovaným zdravotním postižením. Jedná se o druhou unikátní službu tohoto druhu ve Zlínském kraji. Důvodem otevření nového stacionáře je nedostatek služeb pro dospělé lidi, kteří mají projevy chování náročné na péči spojené s autismem a mentálním postižením.


Více...
 
Ve Vsetíně vznikl stacionář pro dospělé lidi s autismem

Od února zahájila NADĚJE ve Vsetíně provoz denního stacionáře pro lidi s těžkým kombinovaným zdravotním postižením. Jedná se o druhou unikátní službu tohoto druhu ve Zlínském kraji. Důvodem otevření nového stacionáře je nedostatek služeb pro dospělé lidi, kteří mají projevy chování náročné na péči spojené s autismem a mentálním postižením. Cílem NADĚJE je vytvářet pro klienty důstojné a individuální aktivity a dát pečujícím více prostoru, aby se mohli věnovat dalším členům rodiny, zapojit se do pracovního procesu, nebo si dostatečně odpočinout. Na vybavení stacionáře, potřebné stavební úpravy, ale i odborné vzdělávání pracovníků přispěli firemní i drobní dárci a nadace.

 

Slavnostní otevření proběhlo na konci března za přítomnosti těch, kteří se podíleli na vzniku této specializované služby. Mezi ně patří samotní pečující, kteří o potřebě této služby jednali už od konce roku 2021 se zástupci Města Vsetín a Zlínského kraje.

 

V tuto chvíli navštěvuje stacionář prozatím 6 klientů, další budou službu využívat od července po ukončení základního vzdělání ve speciálních školách. „Mladí dospělí s poruchou autistického spektra a jejich rodiny každodenně čelí mnoha výzvám a překážkám, které jim brání v plnohodnotném zapojení do společnosti. Péče o dítě s autismem nebo kombinovaným postižením je velmi náročná a vyčerpávající. Je to neustálá výzva, která vyžaduje velké úsilí, trpělivost a lásku. Denní stacionář se může stát klíčem k běžnějšímu životu pro vaše rodiny i vaše již dospělé děti“, uvedl oblastní ředitel NADĚJE Lukáš Šilc.

 

V regionu bývalého okresu Vsetín fungují také i další sociální služby pro děti a dospívající s poruchou autistického spektra zajišťované jinými poskytovateli, pro dospělé však stále nebylo služeb dostatek. „Vznik stacionáře tuto nezajištěnou potřebnost z části napravuje. V regionu je ovšem i nyní nedostatek odlehčovacích služeb a naprosto chybějící celoroční pobytové kapacity. To bude potřeba do budoucna řešit, až v rodinách nebudou moci náročnou péči zajistit“, zmínila Jitka Němcová, vedoucí pobočky NADĚJE ve Vsetíně.

 

Děkujeme za finanční podporu pro nový stacionář těmto dárcům: Nadace MONETA Money Bank, a.s., BODEN – MATTE, spol. s r.o., Nadační fond SVĚT OKEN, dárcům veřejné sbírky v Radegastovně U Lva. Děkujeme donátorům - Zlínskému kraji a Městu Vsetín za to, že umožnili vznik denního stacionáře a podporují jeho provoz.


Méně...