Vsetín

 
 

Denní stacionář Sychrov

 

 

PROČ TU JSME

Pomáháme lidem se zdravotním postižením zvládat nároky každodenního života, rozvíjíme jejich samostatnost a dovednosti. Odlehčujeme rodinám v péči o jejich blízké, které nemohou nechat bez pomoci jiného člověka.

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

 

CO NABÍZÍME

Denní Stacionář je ambulantní služba (na adrese Mudr. Františka Sovy 61, 755 01 Vsetín), kde jsou v kontaktu se svými vrstevníky, účastní se aktivit ve službě i mimo ni v běžné společnosti.

 

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Uživatelem služby se nemůže stát žadatel, který není mentálně postižený nebo trpí závažným psychickým onemocněním, které je neslučitelné s bezpečným soužitím ve skupině, případně člověk, který potřebuje intenzívní péči specialisty v oboru psychiatrie nebo člověk trpící akutním infekčním onemocněním.

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Člověk využívající denního stacionáře platí čas, kdy potřebuje pomoc od pracovníků - 150Kč/1 hodinu. Pomoc trvající kratší dobu se poměrně krátí (počítá se tedy 12,5 Kč/ 5 minut).

Dále platí odebrané jídlo:       

 - obědy, které je možno si objednat z restaurace (oběd za 105 Kč),         

 - anebo za svačiny (svačina za 15 Kč).

 

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

V jednu chvíli maximálně 11 lidem. Z toho ve službě mohou být maximálně 4 klienti využívající neustále invalidní vozík a maximálně 6 klientů s vysokou mírou podpory.

Služba je otevřená každý všední den od do 15 hod.