Vsetín

 
 

Denní stacionář Sychrov

 

               

                  

PROČ TU JSME

Pomáháme lidem se zdravotním postižením zvládat nároky každodenního života, rozvíjíme jejich samostatnost a dovednosti. Odlehčujeme rodinám v péči o jejich blízké, které nemohou nechat bez pomoci jiného člověka.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 45 let (včetně).

CO NABÍZÍME

Denní Stacionář je ambulantní služba na adrese Mudr. Františka Sovy 61, 755 01 Vsetín, kde jsou v kontaktu se svými vrstevníky, účastní se aktivit ve službě i mimo ni v běžné společnosti.

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Uživatelem služby se nemůže stát žadatel, který není mentálně postižený nebo trpí závažným psychickým onemocněním, které je neslučitelné s bezpečným soužitím ve skupině, případně člověk, který potřebuje intenzívní péči specialisty v oboru psychiatrie nebo člověk trpící akutním infekčním onemocněním.

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Člověk využívající denního stacionáře platí čas, kdy potřebuje pomoc od pracovníků 155 Kč za 1 hodinu péče.

Pomoc využívaná kratší dobu se poměrně krátí - počítá se např. 12,92 Kč za 5 minut.

Dále platí za odebrané jídlo:

  •  obědy, které je možno si objednat s dovozem z restaurace - oběd za 115 Kč,
  •  anebo za svačiny - svačina za 22 Kč.