Vsetín

 
 

Denní stacionář Rybníky

 

 

PROČ TU JSME

Mladým a dospělým lidem s autismem a kombinovaným zdravotním či mentálním postižením umožňujeme trávit čas v podnětném prostředí, zažívat nové aktivity i zkušenosti, setkávat se s vrstevníky. Rozvíjíme jejich dovednosti a podporujeme samostatnost.

 

Svou pomocí s fyzicky i psychicky velmi náročnou péčí chceme rodičům poskytnout více prostoru na seberealizaci, zapojení se do pracovního procesu či chvíle nezbytného odpočinku.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra s projevy chování náročným na péči ve věku od 15 do 45 let.

CO NABÍZÍME

Denní stacionář je ambulantní služba (na adrese Pod Žamboškou 1164, Vsetín), která mladým lidem vytváří podmínky srovnatelné s domácím prostředím, nabízí jim terapeutický program i důstojné aktivity s ohledem na potřeby a možnosti každého klienta.

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Lidé, využívající služby denního stacionáře, platí čas, kdy potřebují pomoc od pracovníků - 150 Kč/1 hodinu přímé péče.

Pomoc využívaná kratší dobu se poměrně krátí (12,50 Kč/5 minut).

Pokud je dojednáno, platí za odebraný oběd od externího dodavatele (105 Kč/ oběd).

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Kapacita denního stacionáře je stanovena na 6 osob v jeden okamžik, a to každý všední den od 7 do 15 hod.