Vsetín

 
 

Denní stacionář Rybníky

 

 

                                      

PROČ TU JSME

Mladým a dospělým lidem s autismem a kombinovaným zdravotním či mentálním postižením umožňujeme trávit čas v podnětném prostředí, zažívat nové aktivity i zkušenosti, setkávat se s vrstevníky. Rozvíjíme jejich dovednosti a podporujeme samostatnost.

 

Svou pomocí s fyzicky i psychicky velmi náročnou péčí chceme rodičům poskytnout více prostoru na seberealizaci, zapojení se do pracovního procesu či chvíle nezbytného odpočinku.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé se středně těžkým a těžkým mentálním handicapem v kombinaci s poruchou autistického spektra nebo jinými handicapy s projevy chování náročnými na péči ve věku od 14 do 45 let.

CO NABÍZÍME

Denní stacionář je ambulantní služba na adrese Pod Žamboškou 1164, 

755 01 Vsetín, která mladým lidem vytváří podmínky srovnatelné s domácím prostředím, nabízí jim terapeutický program i důstojné aktivity s ohledem na potřeby a možnosti každého klienta.

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Člověk využívající denního stacionáře platí čas, kdy potřebuje pomoc od pracovníků 155 Kč za 1 hodinu péče.

Pomoc využívaná kratší dobu se poměrně krátí - počítá se např. 12,92 Kč za 5 minut.

Dále platí za odebrané jídlo:

  •  obědy, které je možno si objednat s dovozem z restaurace - oběd za 115 Kč.

KOLIKA LIDEM MŮŽEME POMÁHAT

Kapacita denního stacionáře je stanovena na 6 osob v jeden okamžik, a to každý všední den od 7 do 15 hod.