Vsetín

 
 

O pobočce

Středisko Sychrov

Denní stacionář Sychrov vychází již z dvacetileté tradice péče o lidi se zdravotním postižením. Za počátek tohoto období lze považovat začlenění dětí s kombinovanými vadami do jeslí na Hrbové, kdy již v roce 1988 pro velký zájem vznikly samostatné rehabilitační jesle. Brzy se rozšířila cílová skupina i na starší děti a vznikl rehabilitační stacionář. Poté proběhlo stěhování do nových prostor na ulici Kobzáňova v centru města Vsetína. V roce 2002 došlo ke krátkému převzetí zařízení ze správy Městské nemocnice do rukou města Vsetína. Na základě jednání mezi městem Vsetín a občanským sdružením Naděje převzalo zařízení pod správu občanské sdružení Naděje.


Od roku 2002, kdy zařízení přešlo pod občanské sdružení Naděje, došlo k řadě dalších navazujících změn vedoucím ke zkvalitnění služeb, nastala modernizace tohoto zařízení, které se snaží pokračovat v pomoci lidem se zdravotním postižením.


V roce 2011 se přestěhoval denní stacionář do nových prostor na ulici MUDr. Fr. Sovy 61 (Sychrov).

 


Středisko Rokytnice

Z podnětů rodičů dětí se zdravotním postižením bylo v lednu roku 1993 zřízeno pedagogické centrum pro mládež se zdravotním postižením Sedmikráska. Šlo o začátek nové éry, která se měla dále rozvíjet v moderní zařízení poskytující komplex sociálních služeb pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením.

 

Od roku 2003 bylo zařízení převzato pod správu občanského sdružení Naděje. Dnes svým uživatelům zařízení poskytuje celou řadu služeb denního stacionáře se snahou o co nejširší integraci uživatelů do společnosti.

 

Z potřeby uživatelů ve středisku vznikla nová služba - osobní asistence, která měla uživatelům, kteří si přáli osamostatnit se, pomoci se začleněním do normálního života v jejich přirozeném prostředí.