Vsetín

 
 

POSKYTUJEME SLUŽBY PRO LIDI S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Pobočka Vsetín poskytuje služby od roku 2002 přečtěte si více o její historii a současnosti.

Sledujte nás také na Facebooku nebo Instagramu.

 
 
Doba koronavirová ve vsetínské Naději

Doba koronavirová ve vsetínské Naději

24.05.20

Doba, kdy byly naše ambulantní služby denního


Více...
 
Doba koronavirová ve vsetínské Naději

 

Doba, kdy byly naše ambulantní služby denního stacionáře na Sychrově a sociálně terapeutické dílny v Rokytnici z důvodu koronavirové pandemie uzavřeny, se nachýlila ke konci.


Už od pondělka 25. 5. můžeme opět a v plném rozsahu pomáhat lidem s hendikepem. Součástí znovuobnovení obou služeb budou preventivní opatření, která mají za úkol ochránit zdraví klientů i pracovníků.

 

A co se ve vsetínské Naději v době uzavření těchto dvou služeb mezitím událo?

 

V prvních dnech od vyhlášení nouzového stavu se prostory denního stacionáře proměnily v šicí dílnu.  Zajišťovali jsme zde svépomoci ochranné prostředky pro pracovníky i klienty terénní služby osobní asistence, která jako jediná z našich služeb byla po celou dobu poskytována nepřetržitě. Po nasycení poptávky po těchto amatérských, ale o to cennějších ochranných pomůckách, došlo na přestěhování relaxační místnosti, které si žádalo i menší stavební úpravy. 

Nejen relaxační místnost je nově dovybavena pomůckami, které jsme pořídili díky podpoře veřejnosti v projektu ČSOB „Pomáháme regionům“. Interiér sychrovského stacionáře se rovněž dočkal už potřebného vymalování. Prostor zbyl i na odbornou přednášku pro pracovníky stacionáře, kteří poznatky z ní, smysluplně využijí při práci s klienty.

 

V rokytnické dílně jsme se v rámci dobrovolné brigády věnovali jarnímu úklidu, úpravě přilehlé zahrady i výsadbě zeleninových záhonů, tak, abychom mohli s klienty pokračovat v jednotlivých pracovních programech.

 

I přesto, že nás čeká náročnější období, těšíme se z toho, že budeme moci a v plné síle opět pomáhat všem, kteří nás potřebují.Méně...
 
Poděkování oblastního ředitele NADĚJE Pavla Poláka

Poděkování oblastního ředitele NADĚJE Pavla Poláka

07.04.20

Uvnitř NADĚJE jsem to už udělal, ale chtěl bych nyní veřejně poděkovat svým kolegům.


Více...
 
Poděkování oblastního ředitele NADĚJE Pavla Poláka

 

Uvnitř NADĚJE jsem to už udělal, ale chtěl bych nyní veřejně poděkovat svým kolegům, že se ve zhruba prvních čtrnácti dnech „Covid krize“, kdy v médiích zaznívaly katastrofické scénáře a prognózy, kdy ze strany státu nebyly k dispozici adekvátní ochranné prostředky, kdy vůkol existovala panika a chaos, chovali disciplinovaně, nepanikařili a hodinu po hodině, den za dnem přijímali informace a pokyny a věnovali se svým klientům.

Ve zužujícím se prostoru ochranných opatření nehledali mezery, ale bezpečný prostor pro to, aby se jejich klientům mohlo dařit co nejlépe a stav věcí vnějších na ně měl co nejméně negativní dopady. Děkuji těm, kteří se sami předem hlásili do nejobtížnějších a nejvíce riskantních situací, které mohly nastat, a to v době, kdy jsme si ještě sami museli šít roušky, abychom jich měli dostatek, a respirátory byly stejně jako jednorázové roušky a další prostředky ještě uloženy někde ve skladech v Číně, nevědělo se, kdo a na čem pro ně poletí.

Nechce se mi nyní hodnotit ty, kteří nesou zodpovědnost. Nechce se mi nyní ani vyjadřovat se k nápisům na krabicích s pomocí, které prohovořují o nekonečném česko-čínském přátelství a ani o výroku pana premiéra, který postrádá zapojení neziskového sektoru.

Chci poděkovat lidem kolem sebe, kteří dělali v danou chvíli přesně to, co museli a měli, a nevyjadřovali u toho jakoukoliv pochybnost, neutíkali, jistě měli strach, ale nebyli ustrašení. Vědomí odpovědnosti a smyslu dává člověku, který je opravdu vnímá, sílu, aby se „nepodělal“. Jakkoliv dobře formulované a deklarované veřejné závazky bývají prověřeny až v takovýchto situacích, ne v době klidu a ani v době drobných nepříjemností.

Moc děkuju Pavel


Méně...
 
 
 
Život v Naději, pobočce Otrokovice a Vsetín v době pandemie

Život v Naději, pobočce Otrokovice a Vsetín v době pandemie

06.04.20

V březnu 2020 zasáhla životy všech lidí v České republice rizika spojená s šířícím se onemocněním koronavirem. Naděje, pobočka Otrokovice a Vsetín a lidé v ní nebyli výjimkou. Je tomu spíše naopak a všechna opatření se nás dotkla mnohem více, než spousty jiných lidí.


Více...
 
Život v Naději, pobočce Otrokovice a Vsetín v době pandemie

V březnu 2020 zasáhla životy všech lidí v České republice rizika spojená s šířícím se onemocněním koronavirem. Naděje, pobočka Otrokovice a Vsetín a lidé v ní nebyli výjimkou. Je tomu spíše naopak a všechna opatření se nás dotkla mnohem více, než spousty jiných lidí. Důvod je zřejmý – našimi klienty jsou lidé se zdravotním postižením. Někteří z nich jsou již v seniorském věku a někteří mají současně více chorob. V případě nákazy by tak byli jedněmi z nejvíce ohrožených.

 

Proto jsme od počátku výskytu nemoci na území republiky realizovali a realizujeme množství opatření, abychom co nejvíce ochránili nejen naše klienty, ale i zaměstnance. Z rozhodnutí Vlády jsme zcela uzavřeli služby denních stacionářů a sociálně terapeutických dílen. Klienti pobývají doma se svými rodinami a my jsme s nimi v pravidelném kontaktu, ať už po telefonu nebo třeba na Skypu. Ani pro ně není situace jednoduchá, proto jim na dálku poskytujeme veškerou možnou podporu. Klientům dílny v případě jejich zájmu také posíláme „práci na doma“, kterou měli v dílně nedokončenou a mohou se tak ve volných chvílích doma věnovat tomu, na co byli ve službě zvyklí. Pracovníci dílny se zapojili do šití roušek pro naše vlastní potřeby, ale i pro potřeby dalších zařízení sociálních služeb na území našeho kraje.

 

Nepřetržitou službou, i přes malá omezení, zůstává terénní služba osobní asistence.  Zde jsme museli uskutečnit řadu opatření, tak, abychom eliminovali mnohá rizika, jak pro klienty, tak pracovníky této služby.

 

O poznání složitější je situace v pobytových sociálních službách, v našem případě v domově pro osoby se zdravotním postižením a chráněném bydlení. V těchto službách je stanoven úplný zákaz návštěv, přestali docházet všichni naši externí spolupracovníci, minimalizovali jsme pohyb pracovníků i klientů v rámci těchto služeb, klienti domova nemohou vycházet mimo areál zařízení. Naší velkou výhodou v této nelehké situaci je poměrně velká zahrada, kterou domov disponuje, klienti tak mohou při pěkném počasí trávit i čas venku, což se stalo teď důležitějším než kdy dříve. Usilujeme také o to, aby naši klienti nebyli v sociální izolaci, a tak jsou v pravidelném kontaktu se svými rodinami a opatrovníky. Telefon a Skype se v těchto dnech stali našimi pravidelnými pomocníky.

 

Abychom minimalizovali rizika nákazy v našich službách, podnikli jsme řadu opatření. Pořídili jsme množství ochranných a dezinfekčních prostředků, zajistili dostatečné zásoby potravin a hygienických pomůcek, klientům i zaměstnancům jsme zabezpečili mimořádný přísun vitamínů. Vzhledem k úplné absenci nebo výraznému zpožďování zásobování sociálních služeb ze strany státu jsme naprostou většinu opatření provedli vlastními silami, na vlastní náklady a za pomoci našich spolupracovníků a příznivců.

 

V první řadě proto chceme poděkovat všem, kdo pro nás šili bavlněné roušky, které byly v prvních dnech až týdnech ty jediné, co jsme měli k dispozici. Dále děkujeme firmě BC Logistics, a.s., která nám z vlastní iniciativy darovala 20 litrů tolik potřebné dezinfekce. Za rychlou finanční pomoc děkujeme Nadaci ČEZ, díky níž můžeme pořídit další ochranné a dezinfekční pomůcky. Pomoc poskytly i jiné firmy, které samy čelí ekonomickým problémům, souvisejícím s pandemií. Od společnosti PWO jsme obdrželi 40 ks respirátorů, lakovna HAJDÍK v současné době pro naše pracovníky chystá ochranné štíty.

 

Pomoc všech lidí a firem je pro nás v těchto nelehkých časech neocenitelná a zároveň velkým povzbuzením, že na to nejsme sami a máme kolem sebe lidi, kteří, i když jsou sami v těžké situaci, dokáží nabídnout pomoc ostatním. Děkujeme a věříme, že nám svou přízeň zachováte i nadále. Budeme ji potřebovat.


Méně...
 
Rok 2019 je za námi

Rok 2019 je za námi

09.01.20

 

 


Více...
 
Rok 2019 je za námi

 

V roce 2019 jsme ve Vsetíně a okolí pomáhali celkem 47 lidem se zdravotním znevýhodněním. Lidem, kteří využívají dvou ambulantních služeb denního stacionáře na Sychrově a sociálně terapeutické dílny v Rokytnici a jedné terénní služby, osobní asistence. Přitom rozsah celkově poskytované podpory v tomto roce dosáhl celkem 15 742 hodinBěhem uplynulého roku se nám podařilo nalézt, anebo udržet uplatnění na pracovním trhu, 8 lidem s hendikepem. 

 

Ale nejsou to jen čísla, která vyjadřují, kolika lidem a v jaké míře jsme pomohli. Sami jsme dost překvapeni, jak nabitý to byl rok. Posuďte sami. 

 

Podařilo se nám zajistit bezplatné osmiměsíční canisterapie a muzikoterapie pro lidi, kteří docházejí do denního stacionáře na Sychrově.

 

Společně s dalšími organizacemi a školami, které doprovázejí děti a dospělé s poruchou autistického spektra, se nám v Den porozumění autismu podařilo zvýšit povědomí o životě lidí s tímto výjimečným vnímáním světa.

 

V rámci sociálních služeb, které nabízejí pomocnou ruku obyvatelům Valašska a Horního Vsacka, jsme byli součástí prvního veletrhu sociálních služeb v Novém Hrozenkově.

 

Převzali jsme osobní vůz Citroën Berllingo s bezbariérovou úpravou, který umožňuje příležitostnou dopravu lidí využívající služeb denního stacionáře a osobní asistence. 

 

Již tradičně jsme na vsetínském Dni Země předvedli výrobky, které vznikají v rokytnické terapeutické dílně, kde využíváme různé, již jednou použité materiály, tak aby byly k potěše oka, ale i k dobrému pocitu z šetrného zacházení s přírodou.

 

Na dvou místech ve Vsetíně jsme představili veřejnosti výstavu velkoformátových fotografií přibližující příběhy lidí se znevýhodněním, kteří díky podpoře služby osobní asistence mohou žít samostatný a především kvalitní život. 

 

Poprvé jsme se zúčastnili jedinečného Mental Power Prague Film Festival, kdy v nesoutěžní sekci byl oceněn i náš krátký film, na který jsme hrdí: https://www.youtube.com/watch?v=Y8898fXvFh8.

 

Již po čtvrté jsme Vsetínu nabídli osvětovou akci Týden s NADĚJÍ, zaměřenou na destigmatizaci lidí s hendikepem a těší nás, že se do podpory i samotné realizace akce zapojili vsetínské subjekty i jednotlivci, kteří integraci lidí s hendikepem přijali za vlastní.

 

V rokytnické terapeutické dílně se podařilo dovybavit řemeslnou dílnu stroji a nářadím tak, aby rozvíjela pracovní potenciál lidí s hendikepem, a stala se tak místem, kde si zlepšují své možnosti při uplatnění na trhu práce. Navázali jsme spolupráci s firmou Štokrle a začali pro ně kompletovat dřevěné stoličky.

 

Podařil se nám zorganizovat první třídenní tréninkový pobyt lidí s hendikepem, kde jsme si měli možnost vyzkoušet nácvik samostatnosti a trénink navazování běžných mezilidských vztahů.

 

Na zahradě sychrovského denního stacionáře vznikla bezbariérová terasa s terapeutickým chodníkem, díky níž se podařilo rozšířit aktivní venkovní prostor pro lidi se středně těžkým a těžkým hendikepem.

 

V rokytnické terapeutické dílně jsme konečně docílili vzhlednosti, pohodlí a diskrétnosti šatních prostor.

 

Uspořádali jsme první volnočasový kurz společenského tance a etikety, který vedl nejen ke zlepšení postavení lidi s mentálním a kombinovaným postižením ve společnosti, ale i k rozšíření okruhu přátel těchto lidí.

 

Dovybavením sychrovského stacionáře jsme zajistili nerušený odpočinek a intimní prostředí pro každého z klientů.

 

Uspořádali jsme na vsetínském zámku další Galavečer NADĚJE, na kterém jsme se neformálně setkali s lidmi, kteří využívají našich služeb a jejich blízkými. Užili jsem si společnou zábavu a zatančili si. Ocenili jsme úspěchy a poděkovali našim dobrovolníkům.

 

Účast na benefiční akci Dětské vánoční městečko, jejíž výtěžek je tradičně určen pro dítě s hendikepem, nebylo jen poděkováním za podporu veřejnosti za celoroční sbírky pro NADĚJI, ale zároveň i inspirací pro naše děti k dárcovství a sounáležitosti s potřebnými.

 

O dofinancování služby osobní asistence, která je pomyslnou vstupenkou do běžného života lidí s hendikepem, se v závěru roku postaral benefiční Štěpánský večer vsetínské restaurace.

 

Velmi si ceníme navázání spolupráce s novými subjekty, pro které se stáváme rovnocennými  partnery. I díky nim se nám postupně daří přesvědčit veřejnost, že svět, ve kterém společně žijeme, je rozmanitý a pro nás všechny jen jeden. Velké uznání patří také všem, kteří pomáhají měnit své okolí a darují druhým svůj čas, schopnosti či prostředky.

 

Pro rok 2020 máme naději, že bude pro naše služby a lidi, jimž pomáháme, rokem nových příležitostí a výzev. S přesahem i mimo sociální služby doufáme, že se pro nás všechny ponese v duchu odkazu paní Milady Horákové, jejíž slova jsou i po 70 letech platná:

 

 „Choď světem s očima otevřenýma a poslouchej nejen své bolesti a zájmy, ale i bolesti, zájmy a tužby těch ostatních. Neříkej nikdy nad žádnou věcí: do tohohle mi nic není. Všechno tě musí zajímat a hlavně o všem musíš hloubat, porovnávat, dávat si jednotlivé jevy dohromady. Člověk nežije na světě sám - v tom je veliké štěstí, ale také ohromná povinnost. Ta povinnost je v prvé řadě v tom nebýt a nečinit se výlučným, tedy splynout s potřebami a cílem ostatních.“

 

My víme, že těch, kteří chodí po světě s očima i srdci otevřenými, je stále více.

 

Jmenovitě děkujeme za podporu v roce 2019:

 

nadaci ČEZ za pomoc s pořízením osobního vozu s bezbariérovou úpravou

 

nadaci TESCO a zákazníkům tohoto obchodního řetězce v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, kteří v 6. kole společně pomohli zajistit bezplatné terapie pro klienty denního stacionáře a v 7. kole dovybavit řemeslnou dílnu

 

společnosti Austin Detonator za pomoc s realizací bezbariérové terasy denního stacionáře na Sychrově a úpravou řemeslné dílny v Rokytnici

 

společnosti CABOT za stálou podporu sociálních služeb pro lidi s hendikepem

 

společnosti Climax za pomoc s vybavením úložných prostor a zastiňujících prvků denního stacionáře na Sychrově

 

společnosti DEZA za stálou podporu sociálních služeb pro lidi s hendikepem

 

společnosti Galvamet za celoroční podporu, příležitosti a posun v tom, co všechno v terapeutické dílně dokážeme

 

společnosti Glass service za stálou a výraznou podporu rokytnické terapeutické dílny

 

společnosti Kajaku za stálou podporu sociálních služeb pro lidi s hendikepem

 

společnosti Lakovna Hajdík, která nám dlouhodobě pomáhá s potřebným vybavením řemeslné dílny

 

společnosti LT stone za pomoc s realizací bezbariérové terasy na Sychrově

 

společnosti PWO za stálou podporu sociálních služeb pro lidi s hendikepem

 

společnosti ŠPaS za pomoc s úpravou řemeslné dílny

 

společnosti TES za pomoc s obnovou a dovybavením zařízení rokytnické terapeutické dílny

 

individuálním dárcům, kteří každý měsíc zasílají finance ve prospěch lidí s hendikepem

 

paní Mileně Šmigurové za postoj k lidem s mentální a kombinovaným hendikepem, ke kterým si našla cestu, za způsob komunikace i snahu pochopit jejich vnitřní svět

 

panu Renému Tovaryšovi nejen za uspořádání tří veřejných sbírek během jednoho roku, které pomohly lidem využívajícím tři služby vsetínské NADĚJE, ale i za výraznou a dlouhodobou podporu

 


Méně...
 
Žít aktivně i s handicapem

Žít aktivně i s handicapem

13.12.19
 
Více...
 
Žít aktivně i s handicapem

 

V denním stacionáři na Sychrově, kromě zajištění základních životních potřeb lidí se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným hendikepem, pracujeme nejen na aktivaci těchto lidí, ale zároveň se snažíme o vytvoření prostředí, které pro ně bude bezpečným a příjemným místem, kde se budou cítit dobře. Jednou z prostor, kterou máme k dispozici, je relaxační místnost, kde mohou naši klienti odpočívat nebo se věnovat individuálním aktivitám, když se zrovna necítí na to být ve skupině lidí, ale potřebují své soukromí a pocit bezpečí. Naše relaxační místnost měla ale velké rezervy. Potřebovala zútulnit, dovybavit a strukturovat tak, aby lépe odpovídala potřebám klientů. Díky podpoře vsetínské společnosti Climax jsme pořídili velkou skříň pro uložení veškerých pomůcek, a také funkční paravány pro zajištění většího soukromí pro klienty.

 

 

 

V další fázi bychom našim klientům chtěli poskytnou pomůcky, které jim dopomohou k samostatnosti, pro osoby s pohybovým omezením i vhodný nábytek, důstojné polohovací pomůcky a v neposlední řadě aktivity, do kterých se mohou zapojit i lidé s nejtěžším postižením.

To vše je součástí  projektu „Žít aktivně i s handicapem“, se kterým jsme byli zařazeni do programu „ČSOB pomáhá regionům“, kde můžete až do 6. 1. 2020 podpořit některý z projektů Vámi blízkých.

V každém kraji dostanou 4 projekty darem 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč. V každém regionu tak ČSOB rozdělí potřebných 150 000 Kč. Přičem, čím více financí vybere projekt od veřejnosti, tím vyšší dar získá od ČSOB.více financí vybere projekt od veřejnosti, tím vyšší dar získá od ČSOB!

Zamlouvá-li se Vám ten, ze vsetínské Naděje, klidně jej podpořte a umožníte tak prožít aktivní dny lidem s těžkým hendikepem.

 

Tento projekt můžete podpořit kliknutí na odkaz níže, na následné kliknutí na tlačítko "PŘISPĚT" nebo  banovním převodem na účet, uvedeném na letáku. V takovém případě zadávejte i číslo variabilního symbolu. Přispívat lze do 6. 1. 2020.  

Předem děkujeme za Vaši podporu

 

https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/439-zit-aktivne-i-s-hendikepem

 

 

 

 


Méně...