Liberec

 
 

Vánoční program pro klienty

Vánoční program pro klienty

30.12.15 | Liberec

Ve středu 23.12. pracovníci Nízkoprahového denního centra Liberec připravili vánoční program pro klienty. Slavnostní oběd zahájil vedoucí


Více...
 
Vánoční program pro klienty

Ve středu 23.12. pracovníci Nízkoprahového denního centra Liberec připravili vánoční program pro klienty. Slavnostní oběd zahájil vedoucí střediska zamyšlením nad biblickým tématem a společným připomenutím si tradice svátku. Vzhledem k velkému počtu klientů střediska oběd probíhal ve dvou etapách, a i tak bylo plno.

 

Každý klient s přáním všeho dobrého obdržel od pracovníků dárek - trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a ošacení včetně teplých ponožek od seniorek z nedávno uvedeného článku.

 

 

Odpolední společný program zahrnoval tradiční lití taveného olova nebo pouštění ořechových loděk, v podvečer jsme se sešli v parku u památného stromu NADĚJE za doprovodu kytary a písní. Navštívila nás i bývalá sociální pracovnice Karolína, u které se brzy vytvořila fronta na podání ruky s polibkem. 

 

Děkujeme všem, kteří nás podporují.


Méně...
 
Blues pro Luisu

Blues pro Luisu

13.12.15 | Liberec

Byla jsi s námi jen krátce. Přesto jsme společně zažili krásné věci. Minulé Vánoce, zrod kapely Kateřiny band, přípravu Koncertu v Lidových sadech, boření mýtů, konvencí, hledání smyslu života v pomoci bližnímu...

 


Více...
 
Blues pro Luisu

Byla jsi s námi jen krátce. Přesto jsme společně zažili krásné věci. Minulé Vánoce, zrod kapely Kateřiny band, přípravu Koncertu v Lidových sadech, boření mýtů, konvencí, hledání smyslu života v pomoci druhým...

Jednou se s Tebou potkáme! A v nebeském orchestru se už těšíme na Tvoji punk rockovou kytaru!

Poslechněte si Blues pro Luisu od Kaiserbandu


Méně...
 
V Liberci se letos konal 2.ročník Noci venku

V Liberci se letos konal 2.ročník Noci venku

08.12.15 | Liberec

Povedlo se nám zase o kousek výš pozvednout úroveň programu. Návštěvníci mohli shlédnout několik hudebních i tanečních vystoupení a jedno divadelní představení. 


Více...
 
V Liberci se letos konal 2.ročník Noci venku

A bilancování? Povedlo se nám zase o kousek výš pozvednout úroveň programu. Návštěvníci mohli shlédnout několik hudebních i tanečních vystoupení a jedno divadelní představení. Téměř vše bylo v režii bývalých i současných lidí bez domova, klientů terapeutické komunity pro závislé nebo dětí z romského tanečního kroužku. Nikdo tedy nemůže tvrdit, že akce měla za cíl podpořit ty, kteří jen berou a na ničem se nepodílí.


Zároveň byla během programu k dispozici tzv. „živá knihovna“, která umožnila zájemcům nahlédnout do osobních příběhů lidí se zkušeností života na ulici nebo bez jistoty stálého domova. Skrze samotné hlavní hrdiny těchto příběhů mohli zprostředkovaně okusit, jak se cítí závislý gambler, sexuálně zneužívaná žena nebo co obnáší práce v terénu mezi „sociálně vyloučenými“.


V pozdním večeru jsme se podívali na film PragueNight mapující život bezdomovců, závislých nebo prostitutek v Praze. Kvůli silnému dešti a kroupám jsme nakonec na kartonech ulehli ke spánku přímo v promítacím sále kina Varšava a pod tíhou únavy jsme rychle usnuli. Společně s námi se rozhodli přenocovat i tři lidé bez domova, pro které byla tentokrát možnost úkrytu před velmi nepříznivým počasím opravdu vítaná.  


 

V rámci dobrovolného vstupného, z prodeje občerstvení a workshopů se vybralo 5550 Kč. Tyto peníze budou použity na nákup základních hygienických prostředků a oblečení, hlavně zimních rukavic, spodního prádla apod., které budou předány lidem v nouzi. 

 

Děkujeme všem zúčastněným!

 

- na oficiální fotografie čekáme


Méně...
 
Školáci vaří lidem bez domova

Školáci vaří lidem bez domova

08.12.15 | Liberec

Aktivní a bystré děti z liberecké Základní školy Na Výběžku se během svého zasedání školního parlamentu žáků druhého stupně rozhodly, že zrealizují dobročinný projekt. 


Více...
 
Školáci vaří lidem bez domova

Aktivní a bystré děti z liberecké Základní školy Na Výběžku se během svého zasedání školního parlamentu žáků druhého stupně rozhodly, že zrealizují nějaký dobročinný projekt. Ze zvědavosti i zájmu se rozhodly pro prozkoumání světa lidí bez domova. Uvařily 20 litrů dobré bramborové polévky, kterou v pátek 4.12. ohřály v naší kuchyni libereckého Nízkoprahového denního centra. Nic netušící klienty velmi překvapilo, když jim v obvyklém čase oběda jídlo začali vydávat školáci. Mnozí neměli slov...

 

 

Žáci nezapomněli vzít ani teplé kvalitní oblečení na důkaz, že jim osudy sociálně vyloučených lidí nejsou lhostejné.

 

 

Děkujeme žákům Základní školy Na Výběžku za pomoc!

 

(PS: barvy na tvářích měli žáci z předešlé předmikulášské akce, prý vůbec nešla smýt)


Méně...
 
Ručně pletené ponožky pro NADĚJI

Ručně pletené ponožky pro NADĚJI

07.12.15 | Liberec

Aktivní seniorky z Komunitního střediska KONTAKT Liberec přinesly klientům Nízkoprahového denního centra NADĚJE ručně pletené ponožky.


Více...
 
Ručně pletené ponožky pro NADĚJI

Aktivní seniorky z Komunitního střediska KONTAKT Liberec přinesly klientům Nízkoprahového denního centra NADĚJE ručně pletené ponožky. Symbolicky na svátek Barbory 4.12. naše centrum navštívili pracovníci Komunitního střediska KONTAKT Liberec se zástupkyní klubu seniorek, aby společně předali lidem bez domova ručně pletené ponožky. Pletené ponožky seniorky ochotně vyráběly za účelem pomoci lidem bez domova cíleně na zimní období. Každý pár ponožek byl pečlivě ozdoben dárkovou mašlí na důkaz sváteční atmosféry a přízně.

 

Klienti NADĚJE Liberec si ponožky rozebrali dle svých oblíbených barev a posílají velké poděkování!


Méně...
 
Dimatex

Dimatex

Jak Dimatex pomáhá?

30.11.15 | Liberec

Společnost Dimatex se již od roku 1991 zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu.


Více...
 
Dimatex

Společnost Dimatex se již od roku 1991 zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu. V roce 2015 vytřídila a zpracovala více než 4 000 tun textilního odpadu za přispění textilního odpadu od NADĚJE. V roce 2015 obdržela města od firmy Dimatex téměř 2 400 000 Kč a neziskové organizace obdržely částku přesahující 1 750 000 Kč. Posláním Dimatexu je předcházet vzniku textilních odpadů.

 

NADĚJE vybírá ošacení od občanů. Pracovníci NADĚJE tento textil třídí dle svých potřeb. Textil, který není vhodný pro charitativní účely, je odebírán Dimatexem a následně recyklován. V případě nedostatku textilu, pak společnost Dimatex umí dodat potřebný textil NADĚJI ze svých zásob. Tato propojenost aktivit zajistila dostatek textilu pro potřebné, pomáhá občanům města Liberec a zároveň je šetrná k přírodě. 

 

Společnost Dimatex takto poskytuje ošacení i řadě dalších neziskových organizací a lidem v nouzi. Ročně se jedná až o 100 tun oblečení, které z kontejnerů putuje potřebným. Zbylý textil se zpracovává, zejména na výrobu čistících hadrů, dále pak na výrobu geotextilií, izolací a k opětovné výrobě oděvů. Posláním společnosti Dimatex je předcházet vzniku textilních odpadů.

 

Nepotřebné ošacení, obuv a hračky, prosíme i nadále noste do NADĚJE.

 

Naším cílem je znovu zhodnocení druhotných surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.


Méně...