Liberec

 
 

Velikonoční setkání

Velikonoční setkání

29.03.23 | Liberec

V úterý 4. dubna proběhne v denním centru pro lidi bez domova Velikonoční setkání klientů a zaměstnaců Naděje. Společně si připomeneme ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, společně si zazpíváme a popovídáme. Srdečně zváni jsou všichni klienti a přátelé NADĚJE.

 
Velikonoční setkání

V úterý 4. dubna proběhne v denním centru pro lidi bez domova Velikonoční setkání klientů a zaměstnaců Naděje. Společně si připomeneme ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, společně si zazpíváme a popovídáme. Srdečně zváni jsou všichni klienti a přátelé NADĚJE.

 
Kapacita zařízení pro lidi bez domova v Liberci nestačí. Denní centrum otvírá v noci

Kapacita zařízení pro lidi bez domova v Liberci nestačí. Denní centrum otvírá v noci

28.02.23 | Liberec

Denní centrum pro lidi bez domova v Liberci vzhledem k současným mrazům otevírá i v noci. Noc z 27.2. na 28.2. do denního centra přišlo přečkat 20 lidí.  Reagovali jsme tak na naplněnou kapacitu noclehárny a mrazy. 


Více...
 
Kapacita zařízení pro lidi bez domova v Liberci nestačí. Denní centrum otvírá v noci

Denní centrum pro lidi bez domova v Liberci vzhledem k současným mrazům otevírá i v noci. Reagovali jsme tak na naplněnou kapacitu noclehárny a potřebu se ve velkých mrazech postarat o lidi bez domova.  

Noc z 27.2. na 28.2. do denního centra přišlo přečkat 20 lidí. Jak vyplývá z názvu, není Nízkoprahové denní centrum vybavené k účelu nocování. Cílem tedy je poskytnout možnost přečkat nepříznivý čas v teple za improvizovaných podmínek. Lidem bez domova je k dispozici teplý čaj, případně polévka. Je možné využít také sprchy.  

Kapacita zařízení určených pro lidi bez domova je dlouhodobě v Liberci nedostatečná. Noclehárna pro lidi bez domova k Liberci, má k dispozici 32 lůžek. Plně zaplněná je již od léta. Plné jsou také Azylové domy organizace Speramus. 

„Dnes na noc dorazilo 20 lidí. Pravděpodobně se to, že jsme otevřeli v noci spousta lidí bez domova nedozvědělo. Až se to mezi lidmi bez domova rozkřikne, obávám se, že ani denní centrum nebude stačit a budeme muset lidi nechat venku. Také naše personální kapacity a síly jsou omezené a tak nejsme schopni mít v noci otevřeno dlouhodobě,“ říká Pavel Matějka vedoucí Nízkoprahového denního centra Naděje. 

Někteří lidé denní centrum v noci bez domova nevyhledají, protože se bojí zanechat bez dozoru místa (stany, nouzové přístřešky apd.), kde dlouhodobě bydlí. V roce 2022 nízkoprahové denní centrum pomáhalo 318 unikátním osobám. Každý den zařízení celoročně navštěvuje 20 až 35 lidí bez domova.  

Mimořádný noční provoz: 19.30 až 7.00 hod.  

Mimořádná opatření budou případně prodloužena podle aktuálního počasí a momentální kapacity Nocleháren v Liberci a Jablonci nad Nisou 


Méně...
 
Denní centrum pro lidi bez domova otevírá i v noci

Denní centrum pro lidi bez domova otevírá i v noci

07.02.23 | Liberec

Nízkoprahové denní centrum v Liberci  bude otevřeno také v noci - a to od 7.2. do 8.2.  Reagovali jsme tak na naplněnou kapacitu noclehárny a potřebu se ve velkých mrazech postarat o lidi bez domova.


Více...
 
Denní centrum pro lidi bez domova otevírá i v noci

Nízkoprahové denní centrum v Liberci  bude otevřeno také v noci - a to od 7.2. do 8.2.  Reagovali jsme tak na naplněnou kapacitu noclehárny a potřebu se ve velkých mrazech postarat o lidi bez domova.

Jak vyplývá z názvu, není Nízkoprahové denní centrum vybavené k účelu nocování. Cílem tedy je poskytnout možnost přečkat nepříznivý čas v teple za improvizovaných podmínek. Lidem bez domova je k dispozici teplý čaj, polévka. Je možné využít také sprchy. 

 

Běžný denní provoz Nízkoprahového denního centra: v pracovní dny do 8.00 do 18.00.

 

Mimořádný noční provoz: 19.00 až 7.00 hod. (ve dnech 7. 2. - 8. 2.)

 

Mimořádná opatření budou případně prodloužena podle aktuálního počasí a momentální kapacity Nocleháren v Liberci a Jablonci nad Nisou


Méně...
 
Vánoční posezení v Naději

Vánoční posezení v Naději

23.12.22 | Liberec

Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně, tak jako každý rok před vánočními svátky,  připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví. 

Na začátku setkání zaznělo slovo o naději, kterou máme díky Ježíši, 


Více...
 
Vánoční posezení v Naději

Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně, tak jako každý rok před vánočními svátky,  připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví. 

Na začátku setkání zaznělo slovo o naději, kterou máme díky Ježíši, kterého rodiče neměli při narození kam uložit. Ježíš zažíval v životě obdobné věci jako naší klienti. Mnoho lidí se na něj možná dívalo skrz prsty jako na nemanželské dítě narozené v chlévě, posléze prožíval život uprchlíka v dalekém Egyptě. Při jeho veřejném působení byl od elit v opovržení za to, že se stýkal s lidmi na okraji společnosti.

Po dobrém jídle jsme si chvíli popovídali o životě, probrali své životní trable a popřáli si požehnané, šťastné a veselé Vánoce i nadcházející rok.  Celkově se Vánočního setkání v Nízkoprahovém denním centru NADĚJE  a Noclehárně zúčastnilo přes sedmdesát lidí bez domova. Za prostředky na nákup surovin a potraviny k  přípravě slavnostní tabule děkujeme Nadaci Preciosa a Potravinové bance Libereckého kraje.


Méně...
 
Připravujme vánoce pro lidi bez domova

Připravujme vánoce pro lidi bez domova

22.12.22 | Liberec

Pro klienty nízkoprahového denního centra a noclehárny v Liberci se chystáme pro klienty a spolu s klienty vánoční posezení. Denní centrum je otevřeno každý pracovní den, noclehárna funguje každou noc.


Více...
 
Připravujme vánoce pro lidi bez domova

 Pro klienty nízkoprahového denního centra a noclehárny v Liberci se chystáme pro klienty a spolu s klienty vánoční posezení. Denní centrum je otevřeno každý pracovní den, noclehárna funguje každou noc. Pátek 23. prosince bude pro klienty a zaměstnace Naděje vyjímečný, protože společně oslaví Vánoce. Pro klienty je v obou zařízeních připravena štědrovečerní věčeře (řízky a bramborový salát) a naleznou pod stromečkem i dárečky. Štědrovečerní večeři pro klienty připravujeme díky daru Nadace Preciosa.


Méně...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vánoční přání a poděkování!

18.12.22 | Liberec
Vážení přátelé,
Více...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vážení přátelé,

     advent, vánoční svátky a konec občanského roku nám přinášejí možnost zastavit se a ohlédnout se zpět. Jaký byl uplynulý rok, co jsme v něm prožili a nového získali? Co naopak se nám nepovedlo a čeho do budoucna bychom se rádi vyvarovali?

     Vstup do nového roku nám naopak dává příležitost těšit se na to, co je před námi, jak můžeme

být druhým lidem ještě více užiteční a projevit jim své milosrdenství a pomoc.

     Dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši obětavost, podporu a pomoc a popřála vám krásné prožití vánočních svátků, pevnou blízkost lidí, které máte rádi, a v novém roce zdraví, sílu, energii a Boží požehnání!

     Děkuji vám za to, že nám pomáháte pomáhat!

Milena Havrdová, oblastní ředitelka.


Méně...