Plzeň

 
 

Středisko Černická

NABÍDKA SLUŽEB

18.03.17

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Více...
 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Práce s dospělými a dětmi v rodině. Pracovně výchovná činnost s dospělými, podpora při vhodném rodičovském chování, při hospodaření a vedení domácnosti, podpora a nácvik chování při jednání s úřady, atd. Pracovně výchovná činnosti s dětmi, nácvik a upevňování jejich motorických, psychických a sociálních dovedností. Zajištění podmínek a podpory pro vzdělávání dětí. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity pro dospělé i děti.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dětí do školy, zajištění kontaktu s lékaři, pomoc při zařizování zájmových aktivit, atd.

 

Sociálně terapeutické činnosti

Sociálně terapeutické činnosti se zaměřují na posilování sociálních dovedností potřebných v každodenním životě ve společnosti, s důrazem na daného klienta a jeho potřeby. Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání. Pracovník a klient společně pracují na získání a upevnění osobních a sociálních schopností a dovedností, které mohou podpořit sociální začlenění klienta.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí zajišťuje sociální pracovník programu, a to zejména ve věci prosazení práv a zájmů uživatele, jednání s úřady, soudy, zaměstnavateli uživatelů (doprovod na jednání), vyřizování úředních listin, vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, sociálně právní pomoci, pomoci při vyřizování úřední korespondence, zprostředkování kontaktu mezi uživatelem a jeho zákonným zástupcem. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.


Méně...
 

KONTAKTY, PROVOZNÍ DOBA

 

Adresa:

Černická 17, Plzeň (ukázat na mapě)

 

Bc. Petra Pekařová

Bc. Miroslava Eksteinová

sociální pracovnice

 

telefon:  608 365 310

e-mail: petra.pekarova@nadeje.cz

e-mail: miroslava.eksteinova@nadeje.cz

 

Provozní doba, přítomnost sociální pracovnice:

pondělí - čtvrtek 9 - 15 hod

pátek 9 -11 hod ( v sudé týdny)

(pátek lichý týden na středisku Železniční)

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí, při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Chránit je před strádáním a útiskem a motivovat k možnosti návratu a začlenění do většinové společnosti.