Plzeň

 
 

Středisko Železniční

NABÍDKA SLUŽEB

18.03.17

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Sociálně terapeutické činnosti.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Více...
 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Práce s dospělými a dětmi v rodině. Pracovně výchovná činnost s dospělými, podpora při vhodném rodičovském chování, při hospodaření a vedení domácnosti, podpora a nácvik chování při jednání s úřady, atd. Pracovně výchovná činnosti s dětmi, nácvik a upevňování jejich motorických, psychických a sociálních dovedností. Zajištění podmínek a podpory pro vzdělávání dětí. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity pro dospělé i děti.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dětí do školy, zajištění kontaktu s lékaři, pomoc při zařizování zájmových aktivit, atd.

 

Sociálně terapeutické činnosti

Sociálně terapeutické činnosti se zaměřují na posilování sociálních dovedností potřebných v každodenním životě ve společnosti, s důrazem na daného klienta a jeho potřeby. Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání. Pracovník a klient společně pracují na získání a upevnění osobních a sociálních schopností a dovedností, které mohou podpořit sociální začlenění klienta.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí zajišťuje sociální pracovník programu, a to zejména ve věci prosazení práv a zájmů uživatele, jednání s úřady, soudy, zaměstnavateli uživatelů (doprovod na jednání), vyřizování úředních listin, vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, sociálně právní pomoci, pomoci při vyřizování úřední korespondence, zprostředkování kontaktu mezi uživatelem a jeho zákonným zástupcem. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.


Méně...
 

KONTAKTY, PROVOZNÍ DOBA

Adresa:

Železniční 36, Plzeň (ukázat na mapě)

 

Bc. Miroslava Mikešová

sociální pracovnice

 

telefon:  377 456 912

mobil: 608 782 323

e-mail: miroslava.mikesova@nadeje.cz

 

Provozní doba, přítomnost sociální pracovnice:

pondělí až čtvrtek od 9 do 15 hodin

pátek od 9 do 11 hodin


POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí, při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Chránit je před strádáním a útiskem a motivovat k možnosti návratu a začlenění do většinové společnosti.