Praha

 
 

Dnes si připomínáme Mezinárodní den za odstranění chudoby

Dnes si připomínáme Mezinárodní den za odstranění chudoby

17.10.20 | Praha

Upozorňuje na situaci a zkušenosti lidí, kteří se potýkají s extrémní chudobou a souvisejícím sociálním vyloučením. 


Více...
 
Dnes si připomínáme Mezinárodní den za odstranění chudoby

Upozorňuje na situaci a zkušenosti lidí, kteří se potýkají s extrémní chudobou a souvisejícím sociálním vyloučením. Tohoto dne v roce 1987 svolal francouzský kněz Joseph Wresinski, zakladatel hnutí ATD (Aide à toute détresse – Pomoc v nouzi), na pařížském Place du Trocadéro-et-du-11-Novembre velkou demonstraci na podporu lidí žijících v krajní nouzi. V roce 1992 ustanovilo Valné shromáždění OSN výročí tohoto dne mezinárodním svátkem. OSN zařadila snižování chudoby mezi rozvojové cíle tisíciletí a od roku 2015 jako první bod Cílů udržitelného rozvoje.

 

V pražské NADĚJI pomáháme již 29 let lidem bez domova, tedy těm, kteří žijí v extrémní chudobě. Pro téměř 16 % z nich byl nízký příjem důvodem pro vyhledání naší pomoci v minulém roce.

 

Současná situace a dopady pandemie COVID-19 chudobu bezesporu celosvětově prohloubí a již teď někteří z nás její následky významně pociťují. Je to však příležitost k lidské sounáležitosti a vzájemné podpoře.

 

Podpořit naši pomoc pro lidi bez domova v Praze můžete svým darem i vy https://www.darujme.cz/projekt/1060

Děkujeme

    

 

 


Méně...
 
Dnes je Světový den výživy

Dnes je Světový den výživy

16.10.20 | Praha

Je to výroční den založení Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO) v roce 1945.  


Více...
 
Dnes je Světový den výživy

Je to výroční den založení Organizace OSN pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO) v roce 1945.  


Nasytit se je jednou ze základních lidských potřeb a správná výživa má vliv na fyzické i psychické zdraví člověka. To je u lidí bez domova často křehké. Potravinovou pomoc v různých formách poskytujeme ve všech našich službách.

 

NADĚJE přijímá dary potravin v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci od Ministerstva práce a sociálních věcí, od potravinových bank, firem i obchodních řetězců, což umožňuje zlepšit a zpestřit jídelníček lidí bez domova.

 

V rámci humanitárního výdeje stravy jim na dvou místech v Praze poskytujeme každý pracovní den teplou polévku. Denně vydáme průměrně 109 porcí. Výdej stravy mobilní formou je projektem Magistrátu hl. m. Prahy a probíhá od 1. února 2018.


Méně...
 
Podpořte náš tým z Bolzanky v zápolení o ČASovanou botu

Podpořte náš tým z Bolzanky v zápolení o ČASovanou botu

05.10.20 | Praha

Naši milí kolegové z denního centra pro mladé lidi bez domova se ucházejí o cenu ČASovaná bota 2019, kterou uděluje Česká asociace streetwork, z.s.


Více...
 
Podpořte náš tým z Bolzanky v zápolení o ČASovanou botu

Naši milí kolegové denního centra pro mladé lidi bez domova se ucházejí o cenu ČASovaná bota 2019, kterou uděluje Česká asociace streetwork, z.s.

 

Hlasování probíhá on-line do 27. října a své hlasy mohou poslat všichni, kdo pracují v nízkoprahových sociálních službách (pracovníci i management).

 

Kolegové, těšíme se na vaše hlasy, protože tým z Bolzanky si cenu rozhodně zaslouží!

 

Hlasujte zde: https://www.streetwork.cz/archiv/clanky/detail/3346/kdo-ziska-vyrocni-cenu-za-rok-2019


Méně...
 
Dnes je Mezinárodní den seniorů a Mezinárodní den lékařů

Dnes je Mezinárodní den seniorů a Mezinárodní den lékařů

Obě skupiny osob máme v NADĚJI

01.10.20 | Praha

Senioři tvoří velké procento klientů našich služeb pro lidi bez domova a lékaři v našich ordinacích U Bulhara poskytují lidem bez domova zdravotní péči.


Více...
 
Dnes je Mezinárodní den seniorů a Mezinárodní den lékařů

Senioři tvoří velké procento klientů našich služeb pro lidi bez domova a lékaři v našich ordinacích U Bulhara poskytují lidem bez domova zdravotní péči.

 

Jak je to u nás s lidmi dříve narozenými vidíte v grafu.

 

V ordinacích se během roku 2019 dostalo péče 22 pacientům denně. Celkově loni provedl náš tým, tvořený praktickým lékařem, gynekoložkou a stomatologem, 5 255 ošetření a prohlídek. Nejčastějšími problémy byly infekční onemocnění a bércové vředy.

 

Vzpomeňte si dnes na své blízké seniory, navštivte je, nebo jim zavolejte, ať se necítí osamělí.

 

A pokud se dnes potkáte s lékařem, poděkujte mu za jeho náročnou práci.

 

 

 


Méně...
 
Připomínáme si výročí azylového domu v Záběhlicích

Připomínáme si výročí azylového domu v Záběhlicích

29.09.20 | Praha

Je tomu už 18 let, co jsme otevřeli náš azylový dům pro staré a handicapované lidi bez domova v Záběhlicích. 


Více...
 
Připomínáme si výročí azylového domu v Záběhlicích

Je tomu už 18 let, co jsme otevřeli náš azylový dům pro staré a handicapované lidi bez domova v Záběhlicích.

 

Loňský rok byl velmi akční, když se za ním ohlédneme, můžeme být my i naši klienti spokojeni.

Úspěšnou sbírkou Daruj koupelnu  na Darujme.cz se podařilo zrekonstruovat sociální zázemí pro ubytované a sbírka byla zakončena nezapomenutelným Dnem otevřených dveří.

Také se za podpory Nadace ČEZ podařilo vybavit přilehlou zahradu nábytkem pro volný čas klientů. 

 

A ještě pár informací k obyvatelům azylového domu:

průměrný věk - 64 let

kapacita - 30 lidí (průměrně AD projde 65 lidí ročně)

5 % se podaří dostat do služeb péče

17 % odejde do bytu (tréninkový byt, nájemní byt, rodina)

2 % zemřou

10 % odejde do zdravotnických zařízení

15 % odejde do jiného azylového domu

 

Všem příznivcům našeho záběhlického azylového domu ze srdce děkujeme!

 


Méně...
 
Darovali jste sprchu bez bariér - děkujeme

Darovali jste sprchu bez bariér - děkujeme

18.09.20 | Praha

Díky Vám, skvělým dárcům, máme v našem denním centru U Bulhara skutečně bezbariérovou sprchu.


Více...
 
Darovali jste sprchu bez bariér - děkujeme

Díky Vám, skvělým dárcům, máme v našem denním centru U Bulhara skutečně bezbariérovou sprchu.

 

Sprcha bez bariér je k dispozici lidem bez domova od středy 9. září.

 

Nachází se hned za vchodem do denního centra.

 

Při její stavbě jsme se snažili o maximální bezbariérovost a praktičnost, prostor koupelny je celý omyvatelný.

 

Současně vzniklo nové hygienické zázemí pro ženy.

 

Bezbariérová sprcha vznikla i díky vašim darům ve sbírce DARUJ SPRCHU BEZ BARIÉR prostřednictvím portálu Darujme.cz  https://www.darujme.cz/projekt/1203051.

Mnohokrát děkujeme Nadaci Charty 77 Konto Bariéry, která přestavbu také podpořila.

 

Podívejte se na fotky. Věříme, že budete stejně nadšení jako naše terénní sociální pracovnice Míša, která mj. ve sprše poskytuje lidem bez domova dopomoc.

      

 

 

 

 

 


Méně...