Praha

 
 

Naše historie

1990

 • 1990/08 vznik občanského sdružení Naděje
 • 1990/08 (Praha, Hotel Flora) dobrovolnická pomoc v záchytném uprchlickém táboře

 

1991

 • 1991/03 (Praha) příprava činnosti, nájem nebytových prostor
 • 1991/04 (Praha 2, Rumunská 25) zahájena činnost střediska (ukončena 1992/12)
 • 1991/06 (Praha 2, Belgická 11) zahájen provoz dietní kuchyně s jídelnou pro seniory (provoz ukončen 1995/12)
 • 1991/06 (Praha 2, Šafaříkova 17) zahájen provoz azylové ubytovny pro uprchlíky - později pro bezdomovce (provoz ukončen 1996/01)
 • 1991/08 (Praha 2, Varšavská 23) zahájen provoz azylové ubytovny pro rodiny s dětmi (provoz ukončen 1992/03)

 

1992

 • 1992/03 (Praha 5- Radotín, Otínská 43) zahájena činnost pečovatelské služby a domácí péče (činnost ukončena 1992/12)
 • 1992/05 (Praha 2, Na Slupi 12) otevřena azylová ubytovna jako náhrada za Varšavskou 23 (provoz přerušen do 1992/09)
 • 1992/11 (Praha 1, Bolzanova 5) otevřeno denní centrum
 • 1992/12 (Praha 5-Radotín, Otínská 43) otevření stacionáře pro staré lidi (provoz ukončen 2002/09)
 • 1992/12 (Praha 2, Na Slupi 12) přestěhování sídla Naděje (nájem ukončen 1994/09)

 

1993

 • 1993/04 (Praha 3, Krásova 8) otevřena azylová ubytovna pro muže 
 • 1993/04 (Praha 3, Krásova 8) otevřeno středisko pomoci s ošacením (provoz ukončen 1994/09)
 • 1993/12 (Praha 2, Na Slupi 12) otevřeno středisko potravinové pomoci (provoz ukončen 1994/09)

 

1994

 • 1994/09 (Praha 2, Na Slupi 12) otevřeno středisko pomoci s ošacením
 • 1994/09 (Praha 2, Varšavská 37) přestěhování sídla Naděje (nájem ukončen 2007/06)
 • 1994/09 (Praha 2, Na Slupi 12) obnoven provoz ubytovny pro matky s dětmi (provoz ukončen 1995/01)
 • 1994/09 (Praha 3, Krásova 8) rozšířena kapacita ubytovny pro muže (provoz ukončen 2003/05)
 • 1994/10 (Praha 10, Rybalkova 31) zahájení oprav a rekonstrukce Domu na půli cesty
 • 1994/12 (Praha 1, Bolzanova 5) rozšířeno denní centrum 
 • 1994/12 (Praha 1, Bolzanova 5) zřízena ordinace praktického lékaře pro bezdomovce (provoz ukončen 2006/09)

 

1995

 • 1995/03 (Praha 2, Na Slupi 12) otevřena ubytovna pro muže 
 • 1995/12 (Praha 10, Rybalkova 31) otevřena zimní noclehárna pro muže (provoz ukončen 1996/04)

 

1996

 • 1996/05 (Praha 1, Bolzanova 7) zahájena rekonstrukce střediska pro mladé bezdomovce
 • 1996/05 (Praha 10, Rybalkova 31) pokračování v rekonstrukci objektu 
 • 1996/12 (Praha 3, Husitská 20) otevřena zimní noclehárna (později celoroční ubytovna) pro bezdomovce (provoz ukončen 2003/05)

 

1997

 • 1997/03 (Praha 1, Bolzanova 7) otevřeno středisko pro mladé bezdomovce (provoz přerušen 2008/08-2007/10)
 • 1997/05 zahájení činnosti pěšího terénního programu 
 • 1997/06 (Praha 10, Rybalkova 31) otevřen Dům na půli cesty pro mladé muže (provoz ukončen 2004/02)
 • 1997/06 počátek práce ve věznicích 

 

1998

 • 1998/12 (Praha 10- Záběhlice, K Prádelně 2) začátek rekonstrukce objektu 
 • 1998/12 (Praha 2, Spytihněvova 6) otevřena zimní noclehárna ve spolupráci s Armádou spásy, Městským centrem sociální pomoci a Magistrátem hlavního města Prahy (provoz ukončen 1999/04)

 

1999

 • 1999/05 (Praha 3, Krásova 8) obnovena činnost střediska pomoci s ošacením, obuví a s potřebami pro domácnost (provoz ukončen 2003/5)
 • 1999/08 (Praha 10, Rybalkova 31) zahájena činnost dílen pracovní terapie v Domě na půli cesty (ukončena činnost 2004/02)
 • 1999/12 (Praha 2, Spytihněvova 6) otevřena zimní noclehárna pro bezdomovce ve spolupráci s Armádou spásy, Městským centrem sociální pomoci a Magistrátem hlavního města Prahy (provoz ukončen 04/2000)

 

2000

 • 2000/02 (Praha 1, Bolzanova 5) zahájena rekonstrukce střediska s cílem vybudování akutních lůžek pro bezdomovce (provoz střediska ukončen 2006/08)
 • 2000/07 (Praha 10-Záběhlice, K Prádelně 2) objekt získán do vlastnictví Naděje
 • 2000/12 (Praha 2, Spytihněvova 6) otevřena zimní noclehárna pro bezdomovce ve spolupráci s Armádou spásy, Městským centrem sociální pomoci a Magistrátem hlavního města Prahy (provoz ukončen 04/2001)

 

2001

 • 2001/12 (Praha 11, Bajkonurská 736) získán první tréninkový byt pronajatý od MČ Prahy 11
 • 2001/12 účast v adventních koncertech České televize s projektem azylového domu pro staré bezdomovce přinesla 1,6 mil. Kč na dokončení projektu

 

2002

 • 2002/05 (Praha 11, Stříbrského 686) zajištěn společný provoz ubytovny pro občany a rodiny vystěhované z obecních bytů se zimní noclehárnou a později azylovým domem v Tesko objektu  (provoz ukončen 2008/12)
 • 2002/09 (Praha 10-Záběhlice, K Prádelně 2) po čtyřleté rekonstrukci zahájen provoz azylového domu pro mu-že a ženy v důchodovém věku a se zdravotním znevýhodněním, v témže roce také získal projekt Domu Naděje Záběhlice ocenění Prorok – Projekt roku

 

2003

 • 2003/06 (Praha 10, Vršovický hřbitov) uloženy první tři urny do hrobu bezdomovců 

 

2004

 • 2004/02 (Praha) účast na projektu prvního sčítání bezdomovců 
 • 2004/08 (Praha 3, Husitská 70) otevřen azylový dům a noclehárna pro muže
 • 2004/10 (Praha 10, Rybalkova 31) zahájen provoz azylového domu pro ženy

 

2006

 • 2006/01 (Praha 7, Letná) spolupráce na zajištění provozu stanového městečka (provoz ukončen 2006/02)

 

2007

 • 2007/02 (Praha 7, pod Štefánikovým mostem) zahájen zkušební provoz noclehárny pro bezdomovce na lodi Hermes (zkušební provoz ukončen 2007/07), pokračování provozu převzalo Centrum sociálních služeb Praha
 • 2007/06 (Praha 5, K Brance 11/19e) přestěhováno sídlo pražské pobočky spolu se sídlem celé Naděje 
 • 2007/11 (Praha 2, U Bulhara ev.č. 46) otevřeno nízkoprahové denní centrum jako náhrada za zrušené středisko v Bolzanově 5. Středisko sídlí pod Severojižní magistrálou jako stavba dočasná
 • 2007/11 (Praha 2, U Bulhara ev.č. 46) obnovení činnosti ordinace praktického lékaře

 

2008

 • 2008/01 (Praha 1, Bolzanova 7) zahájení projektu socioterapie 
 • 2008/03 (Praha 2, Vyšehradská 49) otevřena sociální kuchyně v prostorách Emauzského opatství
 • 2008/05 zahájen projekt zaměřený na zajištění úklidu veřejných prostor na Praze 1 v rámci pracovní terapie klientů
 • 2008/08 zahájení Mobilní sociální služby v rámci terénního programu  

 

2010

 • 2010/06 získáno pět tréninkových bytů pronajatých Magistrátem hl. m. Prahy

 

2011

 • 2011/06 Mobilní sociální služba získal cenu „Country Winter“ za Sociální integraci Nadace ERSTE 

 

2012

 • 2012/12 (Praha 3, ulice Malešická) díky firmě Jablotron otevřena krizová zimní noclehárna s možností přenocování a základního zdravotního ošetření pro 80 lidí, provozována ve spolupráci s Armádou spásy a Charitou (provoz ukončen 2013/03)

 

2013

 • 2013/02 (Praha 2, U Bulhara ev.č. 46) zahájení činnosti gynekologické ordinace (přerušení činnosti 2014/01-11)
 • 2013/05 povodeň v Domě Naděje Záběhlice
 • 2013/10 (Praha 3, Husitská 70) vznik deseti bezbariérových lůžek pro nemocné bezdomovce
 • 2013/11 (Praha 3, ulice Malešická) otevřena zimní krizová noclehárna provozována ve spolupráci s Armádou spásy a Charitou. V rámci zimních opatření jsme dále zajišťovali noční terénní program a noční nízkoprahové centrum (provoz ukončen 2014/03)

 

2014

 • 2014/09 zahájení projektu NEJDŘÍV STŘECHA
 • 2014/09 (Praha 10, Rybalkova 31) zahájení pravidelného psychologického poradenství v azylovém domě pro ženy
 • 2014/11 (Praha 3, ulice Malešická) otevřena zimní krizová noclehárna provozována ve spolupráci s Armádou spásy a Charitou, v rámci zimních opatření jsme dále zajišťovali noční terénní program a noční nízkoprahové centrum (provoz ukončen 2015/03)

 

2015

 • 2015/08 (Praha 5) získáno pět tréninkových bytů pronajatých Městskou částí Praha 5
 • 2015/11 (Praha 3, ulice Malešická) otevřena zimní krizová noclehárna provozována ve spolupráci s Armádou spásy a Charitou, v rámci zimních opatření jsme dále zajišťovali noční terénní program a noční nízkoprahové centrum (provoz ukončen 2016/03)

 

2016

 • 2016/03 (Praha 3) získány dva tréninkové byty pronajaté Městskou částí Praha 3
 • 2016/05 (Praha 2, U Bulhara ev.č. 46) zahájení činnosti psychiatrické ordinace
 • 2016/05 (Praha 2, U Bulhara ev.č. 46) zahájení činnosti stomatologické ordinace
 • 2016/05 zahájena realizace komunitního bydlení v Rantířově u Jihlavy
 • 2016/12 v rámci zimních opatření jsme zajišťovali noční terénní program a noční nízkoprahové centrum (provoz ukončen 2017/03)
 • 2016/12 zahájení projektu STŮL PRO JEDNOHO
 • 2016/12 (Praha 3) získán třetí tréninkový byt pronajatý Městskou částí Praha 3

 

2017

 • 2017/04 (Praha) získáno dalších pět tréninkových bytů pronajatých Magistrátem hl. m. Prahy
 • 2017/12 (Praha 3, ulice Malešická) otevřena zimní krizová noclehárna, v rámci zimních opatření jsme dále zajišťovali noční terénní program a noční nízkoprahové centrum (provoz ukončen 2018/03)

 

2018

 • 2018/02 (Praha 3, Praha 5) zahájen projekt Veřejný výdej stravy
 • 2018/07 (Praha 3) získán čtvrtý tréninkový byt pronajatý Městskou částí Praha 3
 • 2018/10 dva azylové domy (Praha 3, Husitská 70 a Praha 5-Radotín, Otínská 43) získaly certifikát kvality od organizace Síť aktérů pro domov (SAD)
 • 2018/12 (Praha 3, ulice Malešická) otevřena zimní krizová noclehárna, v rámci zimních opatření jsme dále zajišťovali noční terénní program a noční nízkoprahové centrum (provoz ukončen 2019/03)

 

2019

 • 2019/12 (Praha 3, ulice Malešická) v rámci zimních opatření otevřeno humanitární celodenní ubytování pro klienty s pohybovým handicapem a ve špatném zdravotním stavu (ukončeno 2020/05, navazující středisko Praha 4-Michle, Chodovská 4)
 • 2019/12 v rámci zimních opatření jsme zajišťovali noční terénní program (ukončen 2020/03)

 

2020

 • 2020/03 (Praha 5, Císařská louka) v rámci nouzového stavu zahájen provoz kempu se 60 stany (ukončen 05/2020)
 • 2020/03 (Praha 9, Drahobejlova) v rámci nouzového stavu zahájeno zajištění provozu a sociální práce pro 60 klientů v Hotelu Harfa
 • 2020/04 (Praha 8, Povltavská) spolupráce ordinace na zajištění zdravotní péče v táboře pro COVID pozitivní
 • 2020/05 (Praha 4-Michle, Chodovská 4) zahájen provoz humanitárního ubytování pro klienty s pohybovým handicapem a ve špatném zdravotním stavu
 • 2020/7 změna na pozici oblastního ředitele
 • 2020/12 v rámci zimních opatření jsme zajišťovali noční terénní práce a provoz nočního nízkoprahového nočního centra s krizovými lůžky

 

2021

 • 2021/09 zapojení ordinace praktického lékaře, terénního programu a nízkoprahového denního centra do očkování lidí bez domova

 • 2021/12 v rámci zimních opatření jsme zajišťovali noční terénní práce a provoz nočního nízkoprahového nočního centra s krizovými lůžky

 

2022

 • 2022/06 (Praha 4-Michle, Chodovská 4) ukončení provozu Humanitárního zařízení Michle II
 • 2022/07 (Praha 4-Michle, Chodovská 4) nově registrované sociální služby noclehárna Michle a nízkoprahové denní centrum Michle
 • 2022/11 (Praha 2, U Bulhara ev.č. 46) zřízení adiktologické poradny
 • 2022/12 v rámci zimních opatření jsme zajišťovali noční terénní práce a provoz nočního nízkoprahového centra s krizovými lůžky

 

2023

 • 2023/02 - 2023/12 rozsáhlá rekonstrukce azylového domu Záběhlice
 • 2023/04 získání ceny Kalendář roku v kategorii Společenský přínos – podpora sociální a společenské role
 • 2023/06 zahájení projektu Housing Youth, který podporuje zabydlování mladých lidí bez domova
 • 2023/09 na e-shopu NADĚJE spuštěn projekt "Ulice pomáhá ulici" - prodej street art děl, jehož celý výtěžek jde na podporu lidí bez domova
 • 2023/10 zakladateli NADĚJE panu Iljovi Hradeckému byl propůjčen Řád TGM 2. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
 • 2023/12 oprava koupelen v celém azylovém domě Vršovice
 • 2023/12 zapojení Azylového domu Žižkov do projektu Zvládání závislostí v sociálních službách pro osoby bez přístřeší
 • 2023/12 v rámci zimních opatření jsme zajišťovali noční terénní práce, provoz nočního nízkoprahového centra s krizovými lůžky a noclehárnu v Troji s kapacitou 60 lůžek

 

2024

 • 2024/01 rekordní výtěžek projektu Darujte nohy v teple ve výši 313 672 Kč
 • 2024/02 projekt Ulice pomáhá ulici byl nominován na Cenu Ladislava Čerycha za Čin roku, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti
 • 2024/04 vytvoření nového strategického plánu pobočky NADĚJE v Praze
 • 2024/04 výstava „Optikou ulice: život skrze objektiv lidí bez domova“ ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí, výstava fotografií klientů z azylového domu na Žižkově, které pořídili v rámci projektu „Picture It! - Our streets, our stories”
 • 2024/05 Aleš Strnad, vedoucí sociálních služeb, získal druhé místo v kategorii Osobnost roku v ceně Časovaná bota udělované Českou asociací streetwork