Praha

 
 

Housing Youth NADĚJE Praha

 

HOUSING YOUTH NADĚJE PRAHA 

BYDLENÍ PRO MLADÉ LIDI BEZ DOMOVA

REG. ČÍSLO PROJEKTU - CZ.03.02.01/00/22_101/0001055

 

CÍL A AKTIVITY PROJEKTU

Cílem projektu je umožnit mladým lidem bez domova, žijícím na území hl. m. Prahy, sdílené bydlení ve standardním nájemním bytě a poskytnout jim takovou míru podpory, aby si bydlení dlouhodobě udrželi.

 

Projektový tým vytvoří podmínky a pravidla pro ubytování klientů, zajistí byty pro sdílené bydlení a pro samostatné bydlení. Dále pomáhá klientům s vybavením bytů, zajišťováním základní údržby dle nájemní smlouvy.

Projektový tým poskytuje komplexní praktickou podporu zabydleným klientům. Pomáhá při realizaci plateb za nájem a energie, při jednání s poskytovatelem nájmu. Tým pracovníků poskytuje pomoc při řešení problematických situacích, které se mohou vyskytnout např. v sousedských vztazích, ve vztazích v rámci spolubydlení, při realizaci plateb za nájem a energie apod. Projekt počítá s nadstandardní podporou, kdy pracovník může navštěvovat byty v průběhu týdne dle potřeby až několikrát denně. 

Projekt počítá finanční prostředky na garanční fond, který je určen především na úhradu případných škod, způsobených v bytech. Byty z MHMP či MČ jsou v nájmu Naděje, která je dále podnajímá osobám zapojeným do projektu. Tímto je zajištěna ochrana pronajímatele v oblasti případných dluhů na nájmu a případného poškození zařízení bytu


TÝM PRACOVNÍKŮ PODPORY V BYTECH

  • 4 pracovníci poskytují přímou podporu klientům v bytech (2 sociální pracovníci, koordinátor projektu, peer pracovník),
  • projekt počítá s pozicí bytového specialisty, který pomáhá klientům při správě a péči o byt, komunikuje s nájemníky v rizikových situacích platební morálky, řeší pojistné události, upomínkuje platby, pomáhá při řešení sousedských vztahů.


KOLIK BYTŮ A KLIENTŮ

Projekt počítá s ubytováním minimálně 14 osob.

 

 

  • 4 byty 3+1 (4+1, 2+1) byty z MČ či MHMP, sdílené byty, klienti zde bydlí na základě podnájemní smlouvy
  • 2 byty 1+0 komerční nájemní byty. Klienti mají podepsanou nájemní smlouvu

 

 

REFERENCE NADĚJE V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ BYDLENÍ V BYTECH

Naděje dlouhodobě poskytuje podporu v bydlení ve 22 bytech v rámci projektu Bydlení v tréninkových bytech. Byty má Naděje v nájmu od MČ a dále je podnajímá klientům. Díky projektu disponujeme dlouhodobou zkušeností s bytovou problematikou, péči o byty a s řešením různých problematických situací (dluhy, sousedské vtahy apod.). V rámci projektu zabydlujeme klienty, staráme se o byty, komunikujeme s pronajímatelem a sousedy. 

 

V letech 2021 a 2022 poskytla Naději developerská firma bytový dům o kapacitě 5 bytových místností, kde jsme ubytovávali mladé lidi bez domova a získali jsme přímou zkušenost se zabydlováním této cílové skupiny.

 

PROJEKT

Název projektu: Housing Youth NADĚJE Praha
Délka projektu: 36 měsíců.
Financováno: Operační program Zaměstnanost plus, výzva 101.

 

KONTAKT
Kateřina Sehnoutková, koordinátorka projektu, katerina.sehnoutkova@nadeje.cz, 773 791 724. Daniel Svoboda, oblastní ředitel, daniel.svoboda@nadeje.cz, 775 889 701.