Ocenění

Pracovník roku v sociálních službách Ústeckého kraje

Pracovník roku v sociálních službách Ústeckého kraje

30.12.19

Ve 3. ročníku ankety Pracovník roku v sociálních službách byla mezi dvanácti oceněnými Iveta Moserová


Více...
 
Pracovník roku v sociálních službách Ústeckého kraje

Ve 3. ročníku ankety Pracovník roku v sociálních službách byla mezi dvanácti oceněnými Iveta Moserová z NADĚJE Litoměřice. Ústecký kraj ocenil mimořádnou a obětavou práci zaměstnanců v této oblasti. Do 3. ročníku ankety bylo nominováno 15 pracovníků, a to jak poskytovateli sociálních služeb, tak také klienty těchto služeb.

 

V předchozích letech toto ocenění získali také další naši kolegové: František Fidler, Renata Langer, Kateřina Vránová, Romana Totzauerová a Jitka Mokrá.


Méně...
 
Osobnost neziskového sektoru 2019 - 2. místo

Osobnost neziskového sektoru 2019 - 2. místo

30.12.19

Ve 4. ročníku ankety Asociace nestátních neziskových organizací Osobnost neziskového sektoru 2019 se na druhém místě umístil


Více...
 
Osobnost neziskového sektoru 2019 - 2. místo

Ve 4. ročníku ankety Asociace nestátních neziskových organizací Osobnost neziskového sektoru 2019 se na druhém místě umístil bývalý dlouholetý ředitel litoměřické pobočky NADĚJE Aleš Slavíček. V rámci ankety jsou oceňovány významné osobnosti, které s velkým nasazením věnují své znalosti a schopnosti práci s klienty nebo přispívají k tvorbě silné občanské společnosti. Aleš Slavíček za 16 let svého působení v litoměřickém regionu odvedl obrovský kus práce, za což mu velice děkujeme.


Méně...
 
Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019

Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019

19.12.19
MgA. Jan Sláma, který pracuje v denním stacionáři brněnské pobočky NADĚJE, získal celostátní ocenění v soutěži Národní
Více...
 
Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019

MgA. Jan Sláma, který pracuje v denním stacionáři brněnské pobočky NADĚJE, získal celostátní ocenění v soutěži Národní cena sociálních služeb - Pečovatel/ka roku 2019.

Tuto profesní soutěž, která vznikla spojením dvou původních prestižních cen s vlastní tradicí (Pečovatel/ka roku a Národní cena APSS ČR) pořádá již sedmým rokem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR společně s Diakonií ČCE. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo dne 4. 12. 2019 v krásných prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí v Praze. Patronkou ocenění a milým hostem byla herečka Hana Maciuchová, slovem provázel herec Jan Sklenář. Slavnostní atmosféru podtrhla svým hudebním doprovodem skupina GOJI.

Pan Jan Sláma pracuje v brněnské pobočce NADĚJE na pozici instruktora terapie v denním stacionáři, který je určený seniorům od 65 let a osobám od 50 let věku s lehkou formou Alzheimerovy nemoci nebo jiným druhem demence. Pan Sláma vystupuje při jednání s klienty velmi přirozeně. Za tímto přirozeným přístupem se skrývá vysoká profesionalita a promyšlené, odbornými znalostmi a zkušenostmi podložené jednání. Díky němu dokáže pan Sláma v klientech s demencí probouzet pocit vlastní důstojnosti, jedná s nimi vždy klidně, mírně. Klienti s ním nemají pocit, že je jim poskytována „sociální služba“, ale čas v jeho blízkosti tráví naprosto přirozeně, jakoby ho trávili běžným způsobem s dobrým přítelem. Rodiny klientů považují pana Slámu za poklad a často říkají, jak se jejich blízcí na „Honzíka“ těší.

Mužů je mezi pracovníky v sociálních službách málo a nám je ctí, že právě tohoto báječného, mladého a nekonzumně založeného muže se spoustou lidskosti máme právě v našem denním stacionáři.

 

Děkujeme a gratulujeme!

 


Méně...
 
Zlínský anděl 2019

Zlínský anděl 2019

09.12.19

Titulem Zlínský anděl oceňuje Statutární město Zlín pracovníky z oblasti sociálních služeb, kteří vynikají svým příkladným


Více...
 
Zlínský anděl 2019

Titulem Zlínský anděl oceňuje Statutární město Zlín pracovníky z oblasti sociálních služeb, kteří vynikají svým příkladným vztahem ke svému povolání, profesionalitou a obětavostí.

 

Máme velkou radost, že jednou z oceněných za rok 2019 je i kolegyně Eva Vaňharová, která letos oslavila 25. výročí svého působení v NADĚJI. Za tu dobu vstoupila do života mnoha klientů, které dnes a denně podporuje v samostatnosti a maximální zodpovědnosti za svůj život.

 

Blahopřejeme a děkujeme!


Méně...
 
Pracovník Zlínského kraje v sociálních službách, kategorie Manažer

Pracovník Zlínského kraje v sociálních službách, kategorie Manažer

20.09.19

Radomír Vítek, vedoucí služeb pro lidi s mentálním postižením v NADĚJI Zlín, získal ocenění v anketě Pracovník


Více...
 
Pracovník Zlínského kraje v sociálních službách, kategorie Manažer

Radomír Vítek, vedoucí služeb pro lidi s mentálním postižením v NADĚJI Zlín, získal ocenění v anketě Pracovník v sociálních službách Zlínského kraje roku 2019, kategorie Manažer. Tuto anketu vyhlašuje každoročně Zlínský kraj.

 

Radek pracuje v sociálních službách od roku 1998, loni oslavil 20 let v NADĚJI. Zodpovídá za službu chráněného bydlení a dvou sociálně terapeutických dílen. Vede tým 28 pracovníků, jemu svěřené služby doprovázejí více než 60 lidí s mentálním postižením. Radkova práce v sociálních službách daleko přesahuje rámec pracovní doby a běžného zaměstnání. Mnoho let se ve volném čase věnuje sportování lidí s postižením. Dělá to nejen proto, že ho to baví, ale i pro hluboký smysl, který to přináší sportovcům – sebevědomí, rozvoj zdraví, podporu vztahů, samostatnost, emoce.

 

Životní příběhy mnoha klientů prorostly do životního příběhu Radka Vítka. Je to dáno jeho přátelskou povahou, osobní angažovaností a zájmem o druhé lidi.
Jsme moc rádi, že byl Radek oceněn, a gratulujeme!


Méně...
 
Zlínský anděl 2018

Zlínský anděl 2018

18.09.19

Náš anděl se jmenuje Blanka a pracuje v denním stacionáři s lidmi žijícími s demencí.


Více...
 
Zlínský anděl 2018

Náš anděl se jmenuje Blanka a pracuje v denním stacionáři s lidmi žijícími s demencí.

 

Krásné ocenění převzala Blanka Krajíčková z rukou náměstka primátora Aleše Dufka 12. prosince 2018. Blanka je členkou týmu již mnoho let. Byla u začátků služby domova se zvláštním režimem a v roce 2013 potom u zrodu nové služby denního stacionáře.

 

Jsme na našeho anděla náležitě hrdí a děkujeme za úsměv, radost, odbornost i lidskost, kterou přináší klientům i kolegům!


Méně...