Jsme nevládní nezisková organizace založená jako spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 975.

 

V čele spolku stojí předseda a ústřední ředitel, který je statutárním orgánem a zastupuje organizaci navenek.

 

Nejvyšším orgánem NADĚJE je Valná hromada členů, která se schází dle Stanov jednou za dva roky.

 

Nejvyšším výkonným orgánem v období mezi zasedáními Valné hromady je devítičlenné Předsednictvo. Koordinací, správou a kontrolou společných záležitostí poboček je pověřena Ředitelská rada, která je podřízena Předsednictvu. Členy Ředitelské rady jsou z titulu své funkce ústřední ředitel, oblastní ředitelé a hlavní ekonom.

PŘEDSEDNICTVO

Mgr. Jan Vaněček, předseda a ústřední ředitel (Liberec)
Ing. Milan Nádvorník, místopředseda, oblastní ředitel (Litomyšl)
Mgr. Kateřina Pivoňková, oblastní ředitelka (Zlín)
Daniel Svoboda, B.Th., oblastní ředitel (Praha)
Ing. Martina Hradecká, ekonomická ředitelka (Praha)
Mgr. Ilja Hradecký (Praha)
Mgr. Jana Chovancová (Zlín)
Tomáš Rejman, (Litomyšl)
Petr Šánek (Nedašov)

 

Ředitelská rada po valné hromadě v roce 2013

Zleva: Milan Nádvorník, Jan Vaněček, Petr Šánek, Jana Chovancová, Tomáš Rejman, Kateřina Pivoňková, Martina Hradecká, Daniel Svoboda, Ilja Hradecký

 

 

 

 

ŘEDITELSKÁ RADA

Veřejně prospěšné služby jsou poskytovány v pobočkách. Některé pobočky jsou pro úsporu provozních nákladů sdruženy v oblast, oblasti jsou řízeny oblastními řediteli. Výkonným orgánem řízení je ředitelská rada:  

Mgr. Jan Vaněček, ústřední ředitel (ústředí)
Ing. Milena Havrdová, oblastní ředitelka (Jablonec nad Nisou)
Ing. Martina Hradecká, ekonomická ředitelka (ústředí)
Mgr. Michaela Lutišanová, oblastní ředitelka (Litoměřice)
Ing. Milan Nádvorník, oblastní ředitel (Vysoké Mýto)
Mgr. Kateřina Pivoňková, oblastní ředitelka (Zlín)
Mgr. Pavel Polák, oblastní ředitel (Otrokovice)
Ing. Luboš Protivínský, oblastní ředitel (Plzeň)
Daniel Svoboda, B.Th., oblastní ředitel (Praha)
Dr. Jiří Valnoha, oblastní ředitel (Brno)
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., oblastní ředitel (Nedašov)