Jsme nevládní nezisková organizace založená jako spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 975.

 

V čele spolku stojí předseda a ústřední ředitel, který je statutárním orgánem a zastupuje organizaci navenek.

 

Nejvyšším orgánem NADĚJE je Valná hromada členů, která se schází dle Stanov jednou za dva roky.

 

Nejvyšším výkonným orgánem v období mezi zasedáními Valné hromady je devítičlenné Předsednictvo. Koordinací, správou a kontrolou společných záležitostí poboček je pověřena Ředitelská rada, která je podřízena Předsednictvu. Členy Ředitelské rady jsou z titulu své funkce ústřední ředitel, oblastní ředitelé a ekonomický ředitel.

PŘEDSEDNICTVO

Mgr. Jan Vaněček, předseda a ústřední ředitel
Ing. Milan Nádvorník, místopředseda, oblastní ředitel
Daniel Svoboda, B.Th., oblastní ředitel
Dr. Jiří Valnoha, oblastní ředitel
Ing. Martina Hradecká, ekonomická ředitelka
Mgr. Kateřina Pivoňková, ředitelka pro rozvoj a kvalitu
Mgr. Ilja Hradecký
Tomáš Rejman
Petr Šánek

 

PředsednictvoPředsednictvo

Zleva: Petr Šánek, Jan Vaněček, Daniel Svoboda, Kateřina Pivoňková, Martina Hradecká, Milan Nádvorník, Ilja Hradecký, Jiří Valnoha, Tomáš Rejman

 

 

 

 

ŘEDITELSKÁ RADA

Veřejně prospěšné služby jsou poskytovány v pobočkách. Některé pobočky jsou pro úsporu provozních nákladů sdruženy v oblast, oblasti jsou řízeny oblastními řediteli. Výkonným orgánem řízení je ředitelská rada:  

Mgr. Jan Vaněček, ústřední ředitel (ústředí)
Mgr. Renata Gabrhelíková, oblastní ředitelka (Zlín)
Ing. Milena Havrdová, oblastní ředitelka (Jablonec nad Nisou)
Ing. Martina Hradecká, ekonomická ředitelka (ústředí)
Ing. Vojtěch Krump, oblastní ředitel (Litoměřice)
Ing. Milan Nádvorník, oblastní ředitel (Vysoké Mýto)
Ing. Luboš Protivínský, oblastní ředitel (Plzeň)
Daniel Svoboda, B.Th., oblastní ředitel (Praha)
Lukáš Šilc, DiS. oblastní ředitel (Otrokovice)
Dr. Jiří Valnoha, oblastní ředitel (Brno)
PhDr. Petr Žůrek, S.T.D., oblastní ředitel (Nedašov)

 

Ředitelská RadaŘeditelská rada

Zleva: Petr Žůrek, Vojtěch Krump, Milena Havrdová, Luboš Protivínský, Martina Hradecká, Renata Gabrhelíková, Jiří Valnoha, Jan Vaněček, Milan Nádvorník, Lukáš Šilc, Daniel Svoboda