Brno

 
 
 
Zákaz návštěv

Zákaz návštěv

16.02.18

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje platí ve všech zařízeních brněnské pobočky NADĚJE od 16. 2. 2018 zákaz návštěv.Více...
 
Zákaz návštěv

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje platí ve všech zařízeních brněnské pobočky NADĚJE od 16. 2. 2018 zákaz návštěv.


Doporučení se týká domovů pro seniory (Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole, Dům Naděje Brno-Bohunice, Dům Naděje Brno-Řečkovice) a domova se zvláštním režimem (Dům Naděje Brno-Vinohrady). Důvodem je nepříznivý vývoj nemocnosti akutními respiračními infekcemi, zejména výrazný nárůst nemocnosti chřipkou na území Jihomoravského kraje.

 

Zákaz návštěv platí do odvolání - sledujte prosím naše webové stránky, o zrušení zákazu návštěv Vás budeme informovat.

 

V případě jakýcholiv dotazů se obraťte na vedoucí pracovníky jednotlivých zařízení.


Méně...
 
Ukončujeme plesovou sezónu a děkujeme DELIKOMATU

Ukončujeme plesovou sezónu a děkujeme DELIKOMATU

15.02.18

Dne 8. 2. 2018 se v Domě Naděje Brno-Bohunice konal Námořnický bál, kterým byla pomyslně uzavřena plesová sezona v brněnských domech Naděje.


Více...
 
Ukončujeme plesovou sezónu a děkujeme DELIKOMATU

Dne 8. 2. 2018 se v Domě Naděje Brno-Bohunice konal Námořnický bál, kterým byla pomyslně uzavřena plesová sezona v brněnských domech Naděje.


Pro letošní ples v Bohunicích bylo zvoleno námořnické téma, jako symbol plavby na společné lodi jménem Naděje. Společně se zpívalo a tančilo. Navštívit nás přijeli i naši přátelé z domova pro seniory v Řečkovicích. Velkou zásluhu na skvělé zábavě měl pan Martin Hasoň, který nás svou hrou na kytaru, harmoniku a klávesy vždy přivede téměř do varu. Všem zúčastněným touto cestou děkujeme za krásné odpoledne.


Plesy proběhly v průběhu ledna a února i v našich ostatních domovech. Jako první zahájil plesovou sezónu Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole, kde se konal Sněhový bál. Dalším v pořadí byl Hippie ples v našem zařízení na Vinohradech, který byl plný společného zpěvu a tance. V Domě Naděje Brno-Řečkovice jsme letos uspořádali Školní ples, kde jsme si připomněli léta strávená ve školních lavicích.


Velké poděkování patří firmě DELIKOMAT, s.r.o., která našim domovům poskytla dar ve formě sušeného mléka. To našlo uplatnění jak v dochucení kávy našich klientek a klientů podávané např. právě během plesů, tak i ve stravovacím provozu při přípravě pokrmů pro naše klienty. Za poskytnutý dar děkujeme!


 

 Méně...
 
Ježíškova vnoučata, děkujeme!

Ježíškova vnoučata, děkujeme!

12.01.18

Také v našich zařízeních jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata.


Více...
 
Ježíškova vnoučata, děkujeme!

Také v našich zařízeních jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata.

V průběhu podzimu 2017 jsme na stránky tohoto projektu přihlásili vánoční přání těch našich seniorů, které nemá kdo obdarovat, a dále taková přání, která seniorům jejich blízcí nedokáží z nejrůznějších důvodů splnit. Překvapilo nás, jak rychle se dárci o přání hlásili a dychtivě se do projektu zapojovali. Brzo byla všechna přání našich klientů rezervována a postupně se začínala plnit. Některé dárky byly adresátům doručeny prostřednictvím pošty, ale našlo se také hodně dárců, kteří preferovali osobní předání dárku přímo svému vybranému seniorovi. Společná setkání při předání dárků pak byla plná radosti, lidského souznění i slz dojetí. Klienti byli často potěšeni nejen dárkem, který obdrželi, ale také zájmem a pozorností, kterou jim jejich dárce věnoval.

 

Z mnoha obdržených dárků můžeme zmínit třeba tyto:

  • psychomotorický padák s barevnými balonky
  • návštěvy terapeutického koníka Emilka
  • floramobily
  • balíčky s dobrotami
  • mikrovlnná trouba
  • návštěva divadelního představení
  • oběd a prohlídka restaurace
  • výlet minibusem za památkami města Brna
  • let vrtulníkem

Více informací o jednotlivých dárcích si v případě zájmu můžete přečíst zde.

 

Všem, kteří naše klienty v rámci projektu Ježíškova vnoučata obdarovali, ze srdce děkujeme. Poděkování však patří i všem těm, kteří se na vzniku a fungování projektu podíleli. Tento projekt je ojedinělý jak svým rozsahem, tak zejména tím, že pomoc a radost, kterou přináší, je maximálně adresná a konkrétní.

 


 

 


Méně...
 
Další úspěch ve fotografické soutěži "Dobré světlo pečujícím, my žijeme!"

Další úspěch ve fotografické soutěži "Dobré světlo pečujícím, my žijeme!"

24.11.17

Již podruhé jsme se rozhodli zapojit do fotografické soutěže „Dobré světlo pečujícím, my žijeme!“, kterou pořádá Unie pečujících z.s. Náš snímek z Domu Naděje Brno-Řečkovice uspěl a spolu s ostatními vítěznými fotografiemi bude součástí putovní výstavy.


Více...
 
Další úspěch ve fotografické soutěži "Dobré světlo pečujícím, my žijeme!"

Již podruhé jsme se rozhodli zapojit do fotografické soutěže „Dobré světlo pečujícím, my žijeme!“, kterou pořádá Unie pečujících z.s. Náš snímek z Domu Naděje Brno-Řečkovice uspěl a spolu s ostatními vítěznými fotografiemi bude součástí putovní výstavy.

 

„Dobré světlo pečujícím, my žijeme!“ je smysluplná akce, která prostřednictvím emotivních fotografií umožňuje veřejnosti nahlédnout do života pečujících i těch, o které pečují, a seznámit se tak s opravdu silnými příběhy.

 

23. listopadu proběhla v kavárně Café Práh v brněnské Vaňkovce vernisáž výstavy se slavnostním vyhlášením výsledků fotosoutěže. Prožitek z fotografií byl umocněn vystoupením handicapovaných tanečníků skupiny Proty boty, hudebním vystoupením paní Hany Ulrychové a studentů gymnázia P. Křížkovského. Výstava fotografií je putovní, v prosinci ji můžete vidět v divadle Barka, v lednu v Líšni na radnici a v únoru v sále Břetislava Bakaly v Bílém domě. Jsme moc rádi, že naše fotografie přispěje ke zviditelnění problematiky pečujících a pomůže laické veřejnosti přiblížit všechny podoby péče o handicapované, nemocné a seniory.

 

Naše vítězná fotografie pracovně pojmenovaná „Marta a Marta – z Hapalovy parta“ je momentkou ze zahrady domova pro seniory v Domě Naděje Brno-Řečkovice. Zahrada domova je místem, které mají rádi jak samotní klienti, tak i pečující pracovníci. Naši senioři v zahradě tráví spolu s aktivizační pracovnicí Martou spoustu času. Je to prostředí, v němž mohou na chvíli zapomenout na všechny neduhy, mohou se bavit i pracovat nebo jen tak být a vnímat krásy přírody. Jakmile nastanou první jarní dny, klienti se vybaví teplými dekami a vyráží na obhlídku zahrady. V létě pak máme plné ruce práce – na vyvýšeném záhonu pěstujeme jahody a salát (často pod dohledem kočky Kateřiny), v bylinkovém pojízdném záhonu opečováváme pažitku, rozmarýn a majoránku. Květiny vyžadují v letním období častou zálivku. Zahradu využíváme i pro mezigenerační setkávání s dětmi z mateřské školy, které za „babičkami“ pravidelně chodí, povídají si s nimi a nadšeně hladí našeho králíčka Karla.

 

To, že nohy už tak dobře neslouží, není pro naše klienty, kteří mají pobyt na zahradě a péči o ni rádi, žádnou velkou překážkou.


Méně...
 
Kurz bazální stimulace pro pracovníky Domu Naděje Brno-Vinohrady

Kurz bazální stimulace pro pracovníky Domu Naděje Brno-Vinohrady

14.11.17

Pracovní tým Domu Naděje Brno-Vinohrady se díky nadačnímu příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové zúčastnil intenzivního kurzu bazální stimulace.


Více...
 
Kurz bazální stimulace pro pracovníky Domu Naděje Brno-Vinohrady

Technika bazální stimulace je jedním z nejvíce osvědčených pečovatelských konceptů využívaných v péči o osoby s demencí. Vychází z moderních poznatků ošetřovatelské péče, psychologie a geriatrie. Současně představuje návrat k takové péči, která respektuje člověka jako jedince s bohatou životní historií, s individuálními potřebami a přáními. Každodenní využívání bazální stimulace umožní i klientům v těžkém stupni demence vnímat své tělo a objevit nové možnosti komunikace. K tomu, aby byla metoda bazální stimulace maximálně účinná, je třeba komplexní přístup – metodu by měli znát a umět používat všichni členové ošetřovatelského týmu.

 

Proto jsme se rozhodli požádat Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové o nadační příspěvek, který by nám umožnil zajistit pro pracovníky Domu Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) kurz bazální stimulace. Naše žádost byla podpořena, a tak jsme mohli kurz bazální stimulace zorganizovat.

 

Kurz se uskutečnil ve dnech 9. – 10. listopadu 2017 formou intenzivní výuky a zúčastnilo se jej celkem 24 zaměstnanců NADĚJE. Akce byla realizována prostřednictvím INSTITUTU Bazální stimulace s.r.o., lektorkou byla paní Mgr. Irena Savková. Účastníci kurzu se dozvěděli informace o teoretických východiscích konceptu bazální stimulace, naučili se jak nejlépe integrovat prvky bazální stimulace do poskytované ošetřovatelské péče a také jak své nové vědomosti a dovednosti využít při individuálním plánování s klienty. Výuka byla podpořena praktickými nácviky prvků bazální stimulace, prožitkovými cvičeními, pracovalo se individuálně, ve dvojicích i ve skupinách.

 

Věříme, že kvalitní vzdělávání našich pracovníků přispěje k ještě vyššímu komfortu v péči o naše klienty, kteří trpí Alzheimerovou nemocí či jiným obdobným typem demence. Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, INSTITUTU Bazální stimulace s.r.o. i paní lektorce moc děkujeme!


Méně...
 
Nominace brněnské dobrovolnice na ocenění KŘESADLO

Nominace brněnské dobrovolnice na ocenění KŘESADLO

09.11.17

Paní Ludvíka Zemánková, dlouholetá a aktivní dobrovolnice domova pro seniory v Domě pokojného stáří Brno-Královo Pole, je nominována na ocenění KŘESADLO.  


Více...
 
Nominace brněnské dobrovolnice na ocenění KŘESADLO

Ocenění KŘESADLO bude v prosinci 2017 poprvé uděleno několika dobrovolníkům působícím na území Jihomoravského kraje. Porota bude vybírat z nominovaných kandidátů v šesti kategoriích. Zvláštní cenu získá také dobrovolník, který obdrží nejvíce hlasů od veřejnosti.

 

Budeme rádi, když svým hlasem podpoříte naši dobrovolnici, paní Ludvíku Zemánkovou, která je nominována do kategorie Sociální služby a zdravotnictví. Paní Zemánková je dobrou duší našeho domova pro seniory v Brně-Králově Poli, zná dobře členy pracovního týmu i klientky a ač je již sama v seniorském věku, pomáhá ochotně všude, kde je to potřeba.

 

O činnosti paní Zemánkové v našem domově si můžete přečíst na uvedeném odkaze, najdete zde i možnost podpořit ji svým hlasem:

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=351311&TypeID=10100

 

Paní Ludvíku Zemánkovou najdete přibližně v půli seznamu dobrovolníků – pokud se rozhodnete hlasovat, označte prosím její kolečko a srolujte až na spodní konec stránky, kde kliknutím na tlačítko Odeslat přidělíte paní  Zemánkové svůj hlas. Hlasovat je možné do konce listopadu 2017.

 

Všem, kteří paní Ludvíce zašlou svůj hlas, moc děkujeme!


Méně...