Brno

 
 

O pobočce

Brněnská pobočka NADĚJE byla založena roku 1992. Provozované služby poskytujeme seniorům a zdravotně postiženým osobám v duchu křesťanských principů, s důrazem na individuální a lidský přístup k jednotlivým klientům. Našim cílem je vytvoření prostředí, které umožní seniorům prožít smysluplné i aktivní stáří, bez pocitů zbytečnosti či osamělosti, a umožní jim trávit čas mezi svými vrstevníky.

Aktuálně pobočka provozuje domovy pro seniory v Domě Naděje Brno-Bohunice a v Domě Naděje Brno-Řečkovice, domov se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou nemocí, nebo obdobnými typy demence v Domě Naděje Brno-Vinohrady, denní stacionář pro seniory a klienty s lehčími formami Alzheimerovy demence v Domě Naděje Brno-Vinohrady a pečovatelskou službu, která poskytuje terénní sociální péči v domácnostech klientů bez omezení věku na celém území města Brna a zajišťuje také výpůjčku kompenzačních i dalších pomůcek.

 

Od roku 1992 postupně vzniká síť jednotlivých zařízení a služeb v programu pro seniory a zdravotně postižené osoby. V období od srpna 1994 do května 2019 pobočka provozovala také zdravotní služby a byla registrována jako nestátní zdravotnické zařízení. Do konce roku 2018 to byla domácí ošetřovatelská péče a do května 2019 interní a geriatrická ordinace.

 

HISTORIE BRNĚNSKÉ POBOČKY V DATECH:

 

Červen 1992
zahájení činnosti terénní pečovatelské služby na území města Brna

Srpen 1994
zahájení činnosti domácí ošetřovatelské péče a získání registrace nestátního zdravotnického zařízení

Říjen 1994
otevření interní a geriatrické ordinace

Listopad 1994
zahájení činnosti denního stacionáře v Domě Naděje Brno-Bohunice

Červenec 1997
otevření Domu pokojného stáří Brno-Královo Pole (domov pro seniory)

Prosinec 1997
otevření Domu Naděje Brno-Bohunice (domov pro seniory)

Únor 1998
otevření Domu Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Únor 2000
zahájení činnosti denního stacionáře v Domě Naděje Brno-Vinohrady

Říjen 2003
otevření Domu Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

 

Září 2015

ukončení činnosti denního stacionáře v Domě Naděje Brno-Bohunice

 

Prosinec 2015

ukončení činnosti denního stacionáře v Domě Naděje Brno-Řečkovice

 

Prosinec 2018

ukončení provozu Domu pokojného stáří Brno-Královo Pole (domov pro seniory)

ukončení provozu domácí ošetřovatelské péče

 

Květen 2019

ukončení provozu interní a geriatrické ordinace