Brno - Denní stacionář

 
 

UPOZORNĚNÍ

 

Opatřením vlády byl kvůli aktuální epidemiologické situaci vydán dočasný zákaz provozu všech denních stacionářů. Dnešním dnem tedy až do odvolání uzavíráme i náš denní stacionář.

 

Děkujeme za pochopení.

________________________________________________

Stacionář je určen seniorům od 65 let věku a osobám od 50 let věku s lehkou formou Alzheimerovy nemoci nebo jiným druhem demence. Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností, které nemohou zůstávat během dne ve svých domácnostech. Služba má ambulantní charakter, proto je určena pro osoby alespoň částečně mobilní (s dopomocí ošetřujícího personálu či s použitím pomůcek – berla, hůl, chodítko). Je poskytována osobám s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou mezi poskytovatelem a klientem.