Brno - Pečovatelská služba

 
 

UPOZORNĚNÍ

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je pečovatelská služba poskytována ve zvýšeném hygienickém režimu.


Přestože pevně doufáme, že koronavirová nákaza, která se šíří i v naší republice, se nám vyhne, musíme být připraveni na situaci, že někdo z našich pracovníků nebo z našich klientů onemocní, nebo mu bude nařízena karanténa.


Pečovatelská služba v domácnosti je klientům poskytována pouze v případě, že klient i všichni ostatní členové domácnosti mají po celou dobu přítomnosti pečovatelky řádně nasazenou roušku či jinou obdobnou ochranu nosu a úst (s výjimkou úkonu podávání stravy). Pokud nemáte roušky k dispozici, telefonicky nás informujte na níže uvedených telefonních číslech.


Všechny klienty, u kterých je možnost, že se nakazili koronavirem (tj. měli rizikový kontakt), mají příznaky nemoci nebo jsou v nařízené karanténě, důrazně žádáme, aby tuto informaci neprodleně telefonicky oznámili do kanceláře pečovatelské služby (tel: 544 210 843, 776 796 084). Nevystavujte naše pracovníky zbytečnému riziku nákazy – uvědomte si, že pokud budou naši pracovníci v nařízené karanténě, budeme muset poskytování pečovatelské služby omezit, nebo ji dokonce přerušit.


V případě, že pracovník terénní sociální služby přijde do kontaktu s klientem s podezřením na koronavirovou nákazu, neprodleně opustí místnost, s klientem komunikuje ze vzdálenosti větší než 2 metry nebo telefonicky. Vedoucí pečovatelské služby neprodleně kontaktuje místně příslušnou krajskou hygienickou stanici pro určení dalšího postupu.


Jak bude probíhat poskytování služby u klienta, kterému byla nařízena karanténa?


Péče bude poskytována pouze těm klientům, o které se nemůže postarat rodina. Pečovatelská služba zvolí optimální postup ochrany zaměstnanců a jejich edukaci s pomocí krajské hygienické stanice. Při péči budou zaměstnanci používat ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky. Péče bude poskytována pouze v nezbytném rozsahu a za splnění následných podmínek:


  • Péče bude poskytnuta pouze v případě, že klient s mimořádným režimem (tj. rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) souhlasí.
  • Jsou zajišťovány jen základní úkony – tj. zajištění stravy (donáška obědů či nezbytných nákupů), nezbytná osobní hygiena, zajištění nezbytných léků, základní nezbytný úklid, nezbytné pochůzky.
  • Donáška obědů je prováděna bez kontaktu s klientem, oběd je uložen v jednorázových obalech, obdobně jsou zajišťovány nezbytné nákupy.
  • Na nákupy jsou používány jednorázové nákupní tašky (papírové nebo igelitové), které budou zakoupeny společně s nákupem.
  • Úkony péče provádí pečovatelka v dostupných ochranných prostředcích (respirátor, rouška, ochranné brýle či štít, rukavice, jednorázový oblek apod.) – nasadí si je již před vstupem do domácnosti.
  • Při odchodu z domácnosti klienta si pracovník důkladně očistí ruce dezinfekcí.

 

Jak snížit riziko nakažení koronavirem?

 

 

Zvýšený hygienický režim platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

___________________________________________________________________


Jedná se o terénní pečovatelskou službu, která poskytuje péči v domácnostech klientů, kteří žijí na území města Brna.