Brno - Domov pro seniory Bohunice

 
 

UPOZORNĚNÍ

 

Pokud nedojde k neočekávané změně, budou návštěvy v pobytových zařízeních pro seniory povoleny od 25. května 2020. Všichni návštěvníci však budou povinni respektovat stanovená preventivní opatření (opatření ke stažení najdete ZDE):

 

  1. K návštěvě je nutné se objednat na konkrétní čas u sociálního pracovníka domova. Návštěva bude možná kterýkoliv den v týdnu, ale pouze v časovém rozmezí od 10:00 do 17:30 hodin. Délka návštěvy je omezena na maximálně 30 minut, vykonat ji mohou nejvíce 2 dospělé osoby spolu (pro osoby mladší 18 let nejsou návštěvy povoleny). K návštěvě se můžete dostavit až po schválení termínu sociálním pracovníkem. Pokud se v domluveném termínu nebudete moci dostavit, oznamte to prosím co nejdříve sociálnímu pracovníkovi (aby Váš termín návštěvy nebyl zbytečně blokován).
  2. Návštěvník se může pohybovat pouze v prostorách určených personálem – preferována bude návštěva v zahradě, bez průchodu vnitřními prostorami domova. Pouze v případě nepříznivého počasí Vám bude personálem pro vykonání návštěvy vyčleněna místnost uvnitř budov.
  3. K návštěvě přijďte, jen pokud se cítíte plně zdrávi a nemáte žádné známky infekčního onemocnění.
  4. Návštěvník je před zahájením návštěvy povinen podrobit se měření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem, které provede personál. Dále je návštěvník povinen provést před zahájením návštěvy dle pokynů personálu důkladnou dezinfekci rukou a použít přidělenou jednorázovou roušku, kterou od personálu domova obdrží. Roušku je povinen mít řádně nasazenu na nose i ústech po celou dobu návštěvy.
  5. Pokud svému blízkému přinesete dáreček, balíček, čokoládu apod., vše předejte nejdříve personálu, který provede dezinfekci. Klientům prosím sami nic nepředávejte – nákaza koronavirem je bohužel možná i prostřednictvím nedezinfikovaných předmětů.
  6. Návštěvám dále doporučujeme udržovat od svých blízkých odstup, vyhnout se polibkům, podání rukou, v případě pohlazení preferujte kontakt přes oděv (pohlazení předloktí, ramene,…).

 

Více informací k obnovení návštěv najdete v sekci Aktuality.

Děkujeme za trpělivost a pochopení.

__________________________________________________________

 

Domov je určen seniorům od 65 let věku s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji, kteří potřebují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu a nemohou už proto žít ve své domácnosti. Domov poskytuje dlouhodobé pobyty, smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.