Praha

 
 

COVID 19 - OPATŘENÍ VE SLUŽBÁCH POBOČKY PRAHA

Aktualizováno 8.2.2021 

 

1. Zakryjte si ústa a nos.

2. Dodržujte minimální odstup 2 metry.

3. Dodržujte hygienu a dezinfekci rukou.

4. Měříme teplotu a ptáme se na zdravotní stav.

5. Výdeje stravy a mobilní sociální služba probíhá bez omezení.

6. Všechny služby jsou poskytovány zatím bez omezení.NOVÉ

7. Ordinace Naděje U Bulhara NEPROVÁDÍ TESTOVÁNÍ na nemoc Covid-19.

8. Ordinace Naděje U Bulhara NEPROVÁDÍ OČKOVÁNÍ proti nemoci Covid-19.  

9. Pobočka Praha dočasně neposkytuje stáže studentům.  

 

POMÁHÁME LIDEM BEZ DOMOVA ŽÍT DŮSTOJNĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOT.

 

Nabízíme ubytování v azylových domech a tréninkových bytech, přenocování v noclehárnách, jídlo a sprchu v nízkoprahových denních centrech, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychologem, přímou pomoc v ulicích, zdravotní ošetření v ordinacích lékařů.

 

 

 

MÁME RÁDI PROJEKTY:

 

Logo SPJLogo NSLogo Místní místnímLogo Nejdřív doma    

 

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY?

Navštivte naše nízkoprahová denní centra nebo přijďte na stanoviště Mobilní sociální služby a proberte svou situaci se sociálním pracovníkem. Pokud potřebujete ubytování, obraťte se přímo na sociální pracovníky azylových domů (pro muže, pro ženy).

 

 

 

AKTUALITY

 
 
Sbírka v Paláci Charitas

Sbírka v Paláci Charitas

lidé bez domova potřebují teplé oblečení

08.02.21

Mrazivé noci a ledové dny, taková je předpověď na nejbližší období. 


Více...
 
Sbírka v Paláci Charitas

 

Mrazivé noci a ledové dny, taková je předpověď na nejbližší období. Naše terénní týmy vyrážejí každý den i noc do ulic a na periferie Prahy s nabídkou pomoci. Takový (ne)čas v nich ale vzbuzuje i velkou obavu o život a zdraví lidí bez domova.

 

„V této době je pomoc a solidarita vůči potřebným nanejvýš důležitá,“ říká Irena Pohl Houkalová, iniciátorka sbírky oblečení v Paláci Charitas na Karlově náměstí. Koná se do pátku 12. února a přispět může každý:

https://www.facebook.com/jan.wolf.75873/videos/3854653711240321

 

Moc děkujeme, že svou pomoc směřujete právě lidem bez domova!

 

 

 


Méně...
 
Krizová noclehárna Smíchov se osvědčuje

Krizová noclehárna Smíchov se osvědčuje

05.02.21

Další měsíc fungování naší zimní noclehárny na Smíchově je za námi. Jak to v lednu vypadalo?


Více...
 
Krizová noclehárna Smíchov se osvědčuje

Další měsíc fungování naší zimní noclehárny na Smíchově je za námi. Jak to v lednu vypadalo?

 

poskytli jsme 1 815 noclehů, z toho 1 639 mužům a 176 ženám,

 

celková obsazenost byla 98 %,

 

1x jsme museli zavolat záchranku kvůli epileptickému záchvatu,

 

5x v týdnu dojíždíme pro pečivo popř. ovoce a zeleninu k našim sousedům do Tesco Česko na Andělu.

 

Před námi jsou ještě dva měsíce provozu krizové noclehárny v rámci zimních humanitárních opatření, tak nám držte palce.

Děkujeme!


Méně...
 
„Horký nápoj, teplá polévka“ pro lidi bez domova

„Horký nápoj, teplá polévka“ pro lidi bez domova

díky Místní místním, solidárním podnikům a vám!

04.02.21

Uzavření kaváren a restaurací znemožňuje solidárním podnikům nejen normálně fungovat, ale omezuje i jejich schopnost pomáhat lidem bez domova.


Více...
 
„Horký nápoj, teplá polévka“ pro lidi bez domova

Uzavření kaváren a restaurací znemožňuje solidárním podnikům nejen normálně fungovat, ale omezuje i jejich schopnost pomáhat lidem bez domova.

 

Místní místním proto vytvořili sbírku na horké nápoje a polévku https://www.darujme.cz/projekt/1204195 , které jsou určeny těm nejpotřebnějším.

Pomozte zahřát žaludky i srdce.

 

Od srdce děkujeme!


Méně...
 
Bezdomovectví versus alkohol

Bezdomovectví versus alkohol

Začal #suchejunor

02.02.21

Závislosti, a to jak na alkoholu, tak i dalších návykových látkách, jsou zcela jistě značným handicapem pro řešení tíživé sociální situace lidí bez domova.


Více...
 
Bezdomovectví versus alkohol

 

„​Závislosti, a to jak na alkoholu, tak i dalších návykových látkách, jsou zcela jistě značným handicapem pro řešení tíživé sociální situace lidí bez domova. V tomto ohledu je však otázkou, jestli závislost byla důvodem propadu nebo jestli se projevila až jako důsledek pobytem na ulici. V situaci bezdomovectví to ale není většinou jediný problém, který vedl k sociálnímu vyloučení. O to těžší je pak samotné řešení situace. Pokud by byla jediným problémem závislost, tak se domnívám, že v rámci zdravotní, psychiatrické, psychologické a terapeutické péče, by se u řady lidí bez domova dostupná nabídka a možnost řešení rýsovala. Avšak bez vidiny dosažitelného cíle v období vyléčení, jako je zajištění dostupného bydlení, pravidelného příjmu, oddlužení, znovu obnovení sociálních vztahů a vazeb, se motivace lidí bez domova rapidně snižuje. Zároveň je nutné podotknout, že na ulici je řada lidí, kteří alkohol nekonzumují vůbec nebo jen příležitostně. Stejně tak, jako určitý segment lidí bez domova, kteří alkohol nadužívají.“​

Aleš Strnad, vedoucí terénního programu

 

Co vy a #suchejunor? Jdete do toho?

 


Méně...
 
Aby lidé bez domova nehladověli

Aby lidé bez domova nehladověli

poskytujeme mobilní výdej stravy

01.02.21

S projektem "Mobilní výdej stravy lidem bez domova" jsme začali 1. 2. 2018. Jedná se o projekt Magistrátu hl. m. Prahy, který si klade za cíl snížit počet lidí v exponovaných denních centrech. 


Více...
 
Aby lidé bez domova nehladověli

 

S projektem "Mobilní výdej stravy lidem bez domova" jsme začali 1. 2. 2018. Jedná se o projekt Magistrátu hl. m. Prahy, který si klade za cíl snížit počet lidí v exponovaných denních centrech. Do projektu jsou zapojeny i další neziskové organizace. Celkem je v Praze osm výdejních míst.

 

Nás můžete potkat na Praze 3 v ulici U Nákladového nádraží Žižkov a na Praze 5 pod Barrandovským mostem. Průměrně měsíčně vydáme 2 364 porcí na obou stanovištích, celkem za loňský rok to bylo 18 916 porcí. Nejvíce se jich v roce 2020 vydalo v listopadu, a to 2 736.

 

 


Méně...
 
Nadační fond Abakus ulehčuje život lidem bez domova

Nadační fond Abakus ulehčuje život lidem bez domova

30.01.21

Nadační fond Abakus (nástupce NF Avast) podporuje „Řešení situace lidí bez přístřeší v době pandemie nového koronaviru“. Na individuální pomoc lidem bez domova přispěl 180 000 Kč. 


Více...
 
Nadační fond Abakus ulehčuje život lidem bez domova

 

Nadační fond Abakus (nástupce NF Avast) podporuje „Řešení situace lidí bez přístřeší v době pandemie nového koronaviru“. Na individuální pomoc lidem bez domova přispěl 180 000 Kč. 


Z těchto prostředků můžeme hradit správní poplatky při vyřizování osobních dokladů a dalších úředních záležitostí našich klientů, cestovné do jejich místa bydliště, kam se vrací anebo kde se musí jezdit hlásit na úřad, nezbytné vybavení do tréninkového bytu, např. pračku nebo mobilní telefon, bez kterého se dnes již nikdo neobejde. 

 

Může se to zdát jako drobnosti, ale je jich dost. Jsme proto moc rádi, že na takové výdaje máme finanční zdroj. 

 

Děkujeme!

 

 


Méně...