Praha

 
 

POMÁHÁME LIDEM BEZ DOMOVA ŽÍT DŮSTOJNĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOT.

 

Nabízíme ubytování v azylových domech a tréninkových bytech, přenocování v noclehárnách, jídlo a sprchu v nízkoprahových denních centrech, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychologem, přímou pomoc v ulicích, zdravotní ošetření v ordinacích lékařů.

 

      

 

 

MÁME RÁDI PROJEKTY:

 

Logo NSLogo Místní místnímLogo Nejdřív doma    

 

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY?

Navštivte naše nízkoprahová denní centra nebo přijďte na stanoviště Mobilní sociální služby a proberte svou situaci se sociálním pracovníkem. Pokud potřebujete ubytování, obraťte se přímo na sociální pracovníky azylových domů (pro muže, pro ženy).

 

 

 

AKTUALITY

 
 
Nemusíme omezit provoz ordinace pro lidi bez domova

Nemusíme omezit provoz ordinace pro lidi bez domova

31.05.22

Provoz ordinace pro lidi bez domova je pro tento rok zachráněn. Díky našim skvělým dárcům a významné podpoře Nadace ČEZ ve výši 500 000 Kč můžeme zajistit stejný rozsah zdravotní péče jako doposud.


Více...
 
Nemusíme omezit provoz ordinace pro lidi bez domova

Provoz ordinace pro lidi bez domova je pro tento rok zachráněn.

 

Díky našim skvělým dárcům a významné podpoře Nadace ČEZ ve výši 500 000 Kč můžeme zajistit stejný rozsah zdravotní péče jako doposud.

 

Ordinaci praktického lékaře pro lidi bez domova jsme zřídili přímo v prostorách denního centra již v roce 1994. Do minulého roku se v Praze jednalo o jedinou takovou specializovanou zdravotní službu. Od té doby se nám vždy podařilo její provoz pro potřebné lidi v nouzi zajistit za přispění Ministerstva zdravotnictví, Magistrátu hl. města Prahy a z úhrad zdravotních pojišťoven. Letos jsme podporu od ministerstva zdravotnictví nedostali.

 

V roce 2021 jsme v naší ordinaci pomohli celkem 1 478 lidem a denně ošetřili 24 pacientů. Zajištění dostupné zdravotní péče pro lidi bez domova považujeme za nezbytné, protože je to nezastupitelná složka v systému pomoci pro lidi bez domova a jeden z efektivních nástrojů k řešení bezdomovectví v Praze.

 

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu zdravotní péče pro lidi bez domova.


Méně...
 
Azylový dům v Radotíně slaví devatenácté výročí

Azylový dům v Radotíně slaví devatenácté výročí

30.05.22

Letos v květnu slaví devatenácté výročí také náš azylový dům pro muže v Radotíně. Azylový dům může využít až 25 mužů v dospělém věku, přicházejí k nám mladí muži i starší pánové.


Více...
 
Azylový dům v Radotíně slaví devatenácté výročí

Letos v květnu slaví devatenácté výročí také náš azylový dům pro muže v Radotíně.

 

Azylový dům může využít až 25 mužů v dospělém věku, přicházejí k nám mladí muži i starší pánové. Celkem má náš domeček 7 pokojů, sociální zázemí, kuchyňku a kulturní místnost. Domek na okraji Prahy se pyšní svojí krásnou velkou zahradou, kterou ubytovaní pánové využívají k posezení nebo třeba opékání špekáčků. I když je azyl situován na okraj Prahy, do centra se dá dostat autobusem či vlakem za 15 minut. Mladší muži vyhledávají okraj Prahy, aby unikli před centrem velkoměsta, které láká k neřestem, naopak starší pánové zde nacházejí klid a pohodu. Muži bez domova vyhledávají útočiště z různých důvodů, ať už kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu či závislostem, které vedou ke ztrátě práce a stálého bydlení.

 

Tito lidé bez domova mají během ročního pobytu možnost stabilizovat se ve svojí situaci a začít na sobě pracovat. K tomu mohou využít odborné sociální poradenství. Přicházejí s různými nešťastnými životními příběhy, proto jsme rádi, když jim můžeme pomoci a často být přítomni šťastnému konci.

 

Jeden příklad za všechny je pan Karel, jehož příběh jsme sdíleli v prosinci. Pan Karel si i přes dlouhodobou ztrátu domova kvůli závislosti na alkoholu a špatnému zdravotnímu stavu dokázal najít pomoc, zbavit se závislosti a dluhů, najít si práci a stálé bydlení. Doufáme a budeme si přát, abychom i nadále byli svědky jen šťastných konců.

 

V minulém roce využilo pobyt v azylovém domě 60 mužů bez domova, z nichž 22 % si dokázalo zajistit následné bydlení. 21 % mužů bylo ve věku 65 let a více. Nejstaršímu ubytovanému pánovi je 80 let.

 

Text a foto: Kristina Černická Hájková, sociální pracovnice azylového domu

 
Méně...
 
Konference Člověk bez domova pacientem

Konference Člověk bez domova pacientem

26.05.22

Zdravotní péče o lidi bez domova je pro nás velmi důležité téma, protože jsme v roce 1994 jako první začali provozovat ordinaci pro lidi bez domova. Aktuálně zde nabízíme ordinaci praktického lékaře, gynekologa a stomatologa. Děkujeme Armádě Spásy za pozvání na konferenci Člověk bez domova pacientem, kde vystoupili čtyři naši kolegové.


Více...
 
Konference Člověk bez domova pacientem

Zdravotní péče o lidi bez domova je pro nás velmi důležité téma, protože jsme v roce 1994 jako první začali provozovat ordinaci pro lidi bez domova. Aktuálně zde nabízíme ordinaci praktického lékaře, gynekologa a stomatologa. Děkujeme Armádě Spásy za pozvání na konferenci Člověk bez domova pacientem, kde vystoupili čtyři naši kolegové. 

 

Prvním z nich byl zakladatel NADĚJE a emeritní ředitel Ilja Hradecký, který promluvil o počátcích ordinace v Praze. Jakub Dutka, náš hlavní metodik, vystoupil s problematikou Koncepce zdravotní péče pro lidi bez domova. Luboš Turzík, pražský metodik sociální práce, se zabýval tématem Zdravotní péče o cizince. Pavlína Zoubková, poradenská psycholožka z denního centra, měla velký úspěch se svoji přednáškou Duševní zdraví lidí bez domova pohledem poradenské psycholožky pro osoby bez přístřeší.

 

O konferenci a zdravotní péči pro lidi bez domova je i reportáž z Událostí ČT24 od Ley Surovcové, kde se objevuje naše ordinace. Odkaz na reportáž zde.

 


Méně...
 

Kde budou bydlet lidé z humanitárních hotelů?

Otevřený dopis radním a primátorovi hlavního města Prahy

23.05.22

Společně s kolegy z Armády spásy a Jako doma zveřejňujeme otevřený dopis radním hlavního města Prahy a primátorovi Zdeňku Hřibovi. Někteří klienti z humanitárních hotelů nemají od 30. července 2022 zajištěné stabilní bydlení.


Více...
 

Společně s kolegy z Armády spásy a Jako doma zveřejňujeme otevřený dopis radním hlavního města Prahy a primátorovi Zdeňku Hřibovi. Někteří klienti z humanitárních hotelů nemají od 30. července 2022 zajištěné stabilní bydlení. Věříme, že právo na důstojný život má každý náš klient a každá naše klientka, a doufáme, že se podaří najít vhodné řešení.

 

 

Vážení a vážené radní hlavního města Prahy, vážený pane primátore,

 

oslovujeme vás v tomto otevřeném dopise jako zástupci neziskových organizací pracujících s lidmi bez přístřeší na území hlavního města Prahy. V posledních dvou letech jsme s městem navázali spolupráci na provozu humanitárních hostelů, které byly nabídnuté lidem bez přístřeší jako možnost ochrany sebe a okolí před onemocněním COVID-19.

 

Tato spolupráce byla pro mnoho lidí v sociální tísni velmi prospěšná, desítkám ubytovaných se podařilo najít si standardní bydlení, se stovkami našich klientů a klientek jsme úspěšně spolupracovali na zařízení občanských průkazů, zdravotní péči, pohovorům k zaměstnání, začlenění do sociálního systému či obnovování rodinných vazeb.

 

V tuto chvíli jsme ale v situaci, kdy nezanedbatelné části lidí, se kterými na humanitárních hostelech spolupracujeme, hrozí návrat na ulici a všechna rizika s ním spojená.

 

Skupina lidí, kterých se to týká, je velmi široká. Spolupracujeme s lidmi v důchodovém věku, s lidmi s diagnostikovanými i nediagnostikovanými duševními onemocněními, s lidmi s fyzickými handicapy, s příslušníky národnostních, etnických, sexuálních i genderových menšin.

 

Městské ubytovny, kterými se město chystá přirozené potřeby těchto lidí sanovat, jsou kapacitně zcela nedostatečné, a navíc je to jen dočasné řešení. Z dlouhodobé zkušenosti s ukončováním bezdomovectví víme, že jeho řešením je podpora dostupného, plnohodnotného bydlení s nabídkou podpory sociální služby.

 

V tomto kontextu je důležité zmínit, že si vážíme práce, kterou v tomto ohledu město udělalo v uplynulých čtyřech letech. Řadě našich klientů a klientek byla nabídnuta šance využití městského bytu ke stabilizaci své situace a naprostá většina z nich tuto šanci využila. Je zároveň pochopitelné, že MHMP nedisponuje v tuto chvíli dostatečnou kapacitou vlastních městských bytů, které by mohl použít k systematickému ukončení bezdomovectví. Městské ubytovny proto mohou být dobrou dočasnou záplatou. Ne však ve chvíli, kdy desítkám lidí v humanitárních hostelech nebude nabídnuta možnost je využít z kapacitních důvodů.

 

Připomínáme v tomto ohledu usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1131 ze dne 17.5.2021, kdy byli obyvatelé humanitárních hostelů označeni za nejzranitelnější lidi bez domova a součástí plánu řešení jejich situace bylo například nalezení minimálně sta míst na městských ubytovnách, stejně jako řada dalších nástrojů řešení jejich situace. Ve výsledku byla lidem z humanitárních hostelů nabídnuta nižší kapacita, než byla avizována, dohromady odhadujeme množství akutně ohrožených lidí na humanitárních hostelech okolo šedesáti.

 

Návrat těchto lidí na ulici může znamenat značné ohrožení jejich zdravotního stavu, u některých z nich i života. Také tím bude mimo jiné do značné míry znehodnocena hodnota sociálního poradenství, která byla těmto lidem v uplynulých měsících a letech poskytnuta. Naše práce umožnila ubytovaným vyřešit mnoho svých problémů, ale potřebujeme podporu města v oblasti zajištění bydlení a sociální služby od července 2022.

 

Žádáme Vás proto o spolupráci na zajištění dostatečné kapacity ubytování a sociální služby pro všechny ubytované na humanitárních hostelech, kteří budou tuto pomoc potřebovat.

 

Dne 23. 5. 2022 v Praze

 

 

Armáda Spásy v ČR, z.s. – Tým hostelwork

 

NADĚJE – Tým hotelu Harfa

 

Jako Doma – Homelike, o.p.s. – Tým hotelu Neklanova 

 

 

Kontakt pro média: ubytovani@jakodoma.org, 774 855 546


Méně...
 
Jak pomáhali naši terénní pracovníci v minulém roce?

Jak pomáhali naši terénní pracovníci v minulém roce?

19.05.22

Před několika dny jsme si připomněli 25 leté výročí terénního programu. A jak pomáhali naši terénní sociální pracovníci v minulém roce?


Více...
 
Jak pomáhali naši terénní pracovníci v minulém roce?

Před několika dny jsme si připomněli 25 leté výročí terénního programu. A jak pomáhali naši terénní sociální pracovníci v minulém roce?

Denně průměrně uskutečnili 105 kontaktů s lidmi bez domova, a to prostřednictvím pěší terénní sociální práce a mobilní sociální služby. Během roku navštěvovali 22 pražských městských částí a celkem 410 míst, kde lidé bez domova přespávají.

 

Foto: Tomáš Kozohorský


Méně...
 
Do zubní ordinace se vrací MDDr. Daniela Šebestová

Do zubní ordinace se vrací MDDr. Daniela Šebestová

17.05.22

MDDr. Daniela Šebestová, stomatoložka, která na jaře v roce 2016 zakládala zubní ordinaci v našem denním centru U Bulhara, se k nám po čtyřech letech vrací.


Více...
 
Do zubní ordinace se vrací MDDr. Daniela Šebestová

MDDr. Daniela Šebestová, stomatoložka, která na jaře v roce 2016 zakládala zubní ordinaci v našem denním centru U Bulhara, se k nám po čtyřech letech vrací. V ordinaci bude vypomáhat společně se svou sestřičkou jednou měsíčně vždy v pondělí od 10 do 14 hodin. Děkujeme za její milá slova a moc se těšíme na spolupráci.

 

"V pondělí jsem se po mateřské dovolené vrátila do zubní ordinace ve zdravotním centru U Bulhara v centru Prahy, kterou jsem pomáhala zakládat v roce 2016. Ordinace byla zřízena neziskovou organizací Naděje a díky této odbornosti může poskytovat komplexní primární péči lidem v nouzi- od praktického lékařství přes gynekologii až po stomatologii. 

 

Po domluvě s vedoucí denního centra budu se svou sestřičkou jezdit vypomáhat jednou za měsíc vždy pondělí 10-14 hodin. Rozsah výkonů je omezen pouze na první pomoc od extrakce zubů přes ošetření abscesů a jiných základních výkonů. 

 

Těším se na spolupráci s kolegy z tohoto centra a jsem ráda, že se najdou lékaři, kteří jsou ochotni pro Naději a její klienty pracovat."

 

Text a foto: MDDr. Daniela ŠebestováMéně...