Praha

 
 

Pomoc lidem bez domova v Praze

POMÁHÁME LIDEM BEZ DOMOVA ŽÍT DŮSTOJNĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOT.

 

Nabízíme ubytování v azylových domech a tréninkových bytech, přenocování v noclehárnách, jídlo a sprchu v nízkoprahových denních centrech, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychologem, přímou pomoc v ulicích, zdravotní ošetření v ordinacích lékařů.

 

      

 

 

MÁME RÁDI PROJEKTY:

 

Logo NSLogo Místní místnímLogo Nejdřív doma    

 

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY?

Navštivte naše nízkoprahová denní centra nebo přijďte na stanoviště Mobilní sociální služby a proberte svou situaci se sociálním pracovníkem. Pokud potřebujete ubytování, obraťte se přímo na sociální pracovníky azylových domů (pro muže, pro ženy).

 

 

 

AKTUALITY

 
 
Odkud přišli lidé, kteří u nás vyhledali pomoc?

Odkud přišli lidé, kteří u nás vyhledali pomoc?

Seriál "Čísla NADĚJE"

07.03.24

V roce 2023 přišlo 694 nových lidí, kteří se ocitli bez domova a hledali u nás pomoc (to jsou skoro dva noví lidé denně). V osmém díle seriálu Čísla NADĚJE se podívejte na to, odkud přichází...


Více...
 
Odkud přišli lidé, kteří u nás vyhledali pomoc?

V roce 2023 přišlo 694 nových lidí, kteří se ocitli bez domova a hledali u nás pomoc (to jsou skoro dva noví lidé denně). V osmém díle seriálu Čísla NADĚJE se podívejte na to, odkud přichází.

 

Nejvíce z nich přichází přímo „z ulice“. Ne vždy tito lidé okamžité žádají ubytování, mohou přijít do denního centra třeba kvůli jídlu, sprše, ošetření nebo potřebují poradit, kde a jak požádat o nějakou finanční podporu (nejčastěji o dávky pomoci v hmotné nouzi). Nově příchozí ale také evidujeme v našich azylových domech. Tito lidé nikdy před tím nenavštívili žádné z našich denních center nebo noclehárnu a rovnou přijdou s poptávkou po bydlení. Vzhledem k pořadníkům ale ne vždy můžeme vyhovět hned.

 

Také po odchodu z institucí jako je například dětský domov nebo věznice se mohou lidé ocitnout bez stabilního bydlení. Nemají dostatek podpůrných sítí (nemají rodinu nebo se s ní dlouhodobě nestýkají), nemají dost finančních prostředků a potýkají se s problémy při hledání zaměstnání. V případě propuštění z výkonu trestu mohou chybět programy pro reintegraci do společnosti. I tyto faktory mohou vést k tomu, že se ocitnou na ulici bez přístřeší. Naštěstí, jak je vidět v našem grafu, se v našich službách jednalo pouze o jednotky případů.

 

V příštím díle Čísel NADĚJE se zaměříme na hlavní důvody bezdomovectví.

 

Graf odkud přicházejí lidé žádajíci pomoc


Méně...
 
Filmový klub a Job klub v azylovém domě pro ženy

Filmový klub a Job klub v azylovém domě pro ženy

05.03.24

Nejen sociální práci a ubytování poskytujeme v azylovém domě pro ženy ve Vršovicích. Snažíme se tady nabízet i jakýsi „nadstandard“...


Více...
 
Filmový klub a Job klub v azylovém domě pro ženy

Nejen sociální práci a ubytování poskytujeme v azylovém domě pro ženy ve Vršovicích. Snažíme se tady nabízet i jakýsi „nadstandard“, který mohou zde ubytované ženy využít ve svém volném čase.

 

Aby naše služba nebyla jen samá povinnost, nově jsme zavedly filmový klub. Ten je příjemným zpestřením volných dnů, které se občas můžou stát ponurými. Kdo by neměl rád podívat se na příjemnou komedii nebo romantiku na základě které, alespoň na chvilku, zapomene na všednodenní starosti?

 

Další novinkou v našem azylovém domě je „job klub“. Hledání práce může být frustrující a demotivující, obzvláště pro ty, kteří se potýkají s bezdomovectvím. Náš job klub si klade za cíl nabízet prostředí, kde se ženy mohou setkávat s ostatními v podobné situaci, sdílet své zkušenosti a získat jakousi emoční podporu při hledání nové práce. Ne každý se na danou práci hodí, velkou roli může například hrát i zdravotní omezení. Z těchto důvodů se naše sociální pracovnice Klára a Lucka rozhodly vést pravidelný Job klub, který naše klientky provede celým procesem od hledání práce až po případný nástup do nového zaměstnání.

 

“Myslíme si, že edukace našich klientek v oblasti hledání, získání a udržení zaměstnání je nezbytná. Některé mají v této oblasti nedostatečné dovednosti a znalosti, což se promítá do skutečnosti, že jsou dlouhodobě nezaměstnané nebo práci pro její nestabilitu střídají, protože se jim adekvátní nedaří nalézt. Na job klubu klientky naučíme, jak napsat dobrý životopis, motivační dopis nebo jak se prezentovat na pohovoru a jak případně hovořit o svém zdravotním omezení. Většina klientek potřebuje také edukaci o typech pracovních smluv. Představa o job klubu v azylovém domě je interaktivní - namísto monotónních přednášek jsou pro klientky v plánu diskuze a nácviky“, dodává Klára Čiháková.

 

Text a foto: Irena Burmeková, vedoucí azylového domu pro ženy


Méně...
 
Denní centrum Bolzanova slaví 27 let pomoci mladým lidem bez domova

Denní centrum Bolzanova slaví 27 let pomoci mladým lidem bez domova

04.03.24

Výročí naší "Bolzanky" oslavíme tentokrát netradičně, a to e-mailem, který nedávno přistál v poště Míši Bejblové, vedoucí denního centra...


Více...
 
Denní centrum Bolzanova slaví 27 let pomoci mladým lidem bez domova

Výročí naší "Bolzanky" oslavíme tentokrát netradičně, a to e-mailem, který nedávno přistál v poště Míši Bejblové, vedoucí denního centra. Opravdu stojí za přečtení. Panu Vlastimilovi moc děkujeme.

 

Rád si na Facebooku přečtu příběhy lidí, které občas zveřejňujete. Proto bych Vám nejprve chtěl vyjádřit uznání za Vaši velice obětavou a velmi těžkou práci. Pomáháte lidem v těžké životní situaci. Vaše práce je těžká a často bych řekl, že i nevděčná. Mnoho lidí, kteří se ocitnou na ulici, tam zůstává mnoho let. Někteří z nich snad i nastálo. Vím, o čem hovořím. Sám jsem se v roce 1999 ocitnul na ulici. 

 

Jednoho dne, mě na Václavském náměstí oslovili dva manželé. Byly to terénní pracovníci NADĚJE. Jmenovali se, jak jsem později zjistil, Klingerovi. Ti mně řekli o NADĚJI. Nezačal jsem Vašich služeb využívat hned, ale až v dalším roce. 

 

V březnu roku 2000 jsem se rozhodl, že už se nějak z té ulice musím prostě dostat. Přišel jsem tenkrát k vám do denního centra pro mladé. Vaše sociální pracovnice se mě ujala. Dokonce když jsem se byl vysprchovat, tak mě zastavila na chodbě a věnovala mi peníze na tři noci v noclehárně. Od té doby jsem se snažil sehnat peníze na další noci. Po několika dnech začal v NADĚJI ordinovat pan doktor Pavel Plecháč a ten mě poslal do nemocnice. Vrátil jsem se zdráv a šel na nějakou dobu prodávat Nový prostor. Vašich služeb jsem využíval pouze na spaní a mohl se postupně odpoutat. 

 

Znám i Vašeho zaměstnance Petra Ševčíka. Jednou jsem mu řekl, že dostat se z ulice je něco, jako když startuje letadlo. Vy těm lidem pomůžete rozjet se po té dráze, odlepit se od země a dostanete je do určité výšky. Dál oni už musí sami a je na nich, zda se dostanou až nahoru nebo opět spadnou zpět. 

 

Já jsem si postupně našel práci a jeden čas i podnikal. Manželé Klingerovi jsem pravidelně, až do jejich odjezdu do zahraničí, navštěvoval. Jednou se mnou přišli natočit i rozhovor jako svědectví, že se z ulice lze dostat. 

 

Na konec mého e-mailu mně dovolte abych Vám všem popřál mnoho klientů, kteří se z ulice dostanou. Dostat se totiž na ulici je velice jednoduché a rychlé. Je to jako když sjedete po ledové stěně rovnou na samé dno propasti. Stejně náročná cesta Vás čeká zpět.

 

Zůstávám s úctou a ještě jednou Vám za vše děkuji a to nejen za sebe, ale i za lidi, pro které Vaši práci děláte. 

 

Pan Vlastimil, bývalý klient denního centra Bolzanova


Méně...
 
Kolika lidem v nouzi každý den v Praze pomůžeme?

Kolika lidem v nouzi každý den v Praze pomůžeme?

Seriál "Čísla NADĚJE"

29.02.24

A jaký je den v našem terénu a v našich denních centrech a ordinaci? I zde prožíváme dny všední i nevšední. Ale jedno mají všechny dny společné...


Více...
 
Kolika lidem v nouzi každý den v Praze pomůžeme?

Co je jeden den v životě člověka? Někdy je to všední den, den jako každý druhý, jindy zase den nezapomenutelný a výjimečný. A jaký je den v našem terénu a v našich denních centrech a ordinaci? I zde prožíváme dny všední i nevšední. Ale jedno mají všechny dny společné – snahu o pomoc lidem bez domova žít bezpečnější a důstojnější život. Sedmý díl Čísel NADĚJE je tady.

 

V Praze provozujeme tři denní centra, o kterých jste od nás určitě už slyšeli nebo četli. Jedná se o denní centra U Bulhara a v Michli, ta jsou určena pro lidi bez domova nad 26 let, a také o naše unikátní denní centrum Bolzanova pro mladé lidi bez domova do 26 let. Tato centra denně navštíví téměř 250 lidí, kteří zde hledají pomoc, ať už se jedná o sociální poradenství, pomoc s nalezením ubytování, práce, ale také se tady mohou najíst, převléknout nebo vysprchovat. V případě špatného nebo zhoršeného zdravotního stavu mohou navštívit naši ordinaci, s bojem se závislostmi pomáhá adiktologická poradna

 

Náš terénní program také není třeba příliš představovat. Umíte si představit, že naši kolegové a kolegyně denně osloví více než 100 lidí s nabídkou pomoci? Terénní prací s lidmi bez domova pomáháme snižovat ohrožení, kterým jsou na ulici vystaveni, ale také hledáme řešení jejich současné situace.

 

O spolupráci denního centra U Bulhara a terénního programu se můžete dozvědět více také v našem videu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gu9j1MITmXQ&t=3s

 

Graf Každý den v roce 2023


Méně...
 
Adiktologická intervize v denním centru pro mladé lidi bez domova

Adiktologická intervize v denním centru pro mladé lidi bez domova

28.02.24

Bohužel návykové látky se nevyhnou ani našim mladým klientům. K užívání různých látek se v mnoha případech dostanou při pobytu na ulici...


Více...
 
Adiktologická intervize v denním centru pro mladé lidi bez domova

Bohužel návykové látky se nevyhnou ani našim mladým klientům. K užívání různých látek se v mnoha případech dostanou při pobytu na ulici, jelikož chtějí uniknout z reality, někdy již ale přichází se zkušeností s drogami či alkoholem z domova.

 

S kolegy jsme se rozhodli spojit s kontaktním centrem Progressive a domluvili jsme si adiktologickou intervizi. Probrali jsme rozdělení návykových látek a jejich nepříznivé účinky, klienty s duševním onemocněním a také klienty s duální diagnózou. Nechyběla ani poznávačka látek a možnost vyzkoušet si harm reduction materiál, který je pro práci s touto klientelou nezbytný. 

 

Jsme také rádi, že máme ve středisku U Bulhara možnost adiktologické pomoci, kam můžeme odkazovat klienty, kteří by chtěli přestat s užíváním návykových látek.

 

Text a foto: Míša Bejblová, vedoucí denního centra Bolzanova

 

Adiktologická intervize

 

Adiktologická intervize


Méně...
 
Hledáme nové kolegy a kolegyně

Hledáme nové kolegy a kolegyně

26.02.24

Zajímá Vás práce v sociálních službách? Přidejte se do týmu NADĚJE. Hledáme nové kolegyně a kolegy...


Více...
 
Hledáme nové kolegy a kolegyně

Zajímá Vás práce v sociálních službách? Přidejte se do týmu NADĚJE.

 

Hledáme nové kolegyně a kolegy na následující pozice:


Sociální pracovník/pracovnice azylového domu pro muže

Vedoucí terénního programu

Gynekoložka na DPČ

Praktický lékař/lékařka na DPČ

 

Více informací najdete také zde, na našich webových stránkách

 https://www.nadeje.cz/praha/volna_pracovni_mista1

 

Pokud Vás zaujala některá z nabízených pozic, budeme rádi, když se ozvete naší milé personalistce Petře Svobodové (petra.svobodova@nadeje.cz).

Těšíme se na Vás. 


Méně...