Klášterec nad Ohří - Terénní programy v rodinách

 
 

PROČ TU JSME

Vyhledáváme osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a následně jim pomáháme při návratu k běžnému způsobu života. Služba je zaměřena především na osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením a ztrátou bydlení.

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Všechny osoby a rodiny bez omezení věku, které jsou nebo pravděpodobně budou zasaženy nepříznivou sociální situací.  

 

CO NABÍZÍME

Rodinám i jednotlivcům nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při sepisování úředních dokumentů a žádostí, pomoc při řešení bydlení a hledání zaměstnání, pomoc při plnění rodičovských povinností, pomoc při řešení finančního závazku aj.), asistenci při kontaktu s institucemi i úřady a zprostředkování další sociální i jiné služby. V případě potřeby poskytujeme materiální pomoc formou ošacení, potravinové pomoci a prostředky osobní hygieny.

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služby poskytujeme bezplatně.

 

KDY SLUŽBU POSKYTUJEME

Ve všedních dnech od 7:00 do 15:30 hodin.

 

KDE SLUŽBY POSKYTUJEME

Terénní služby poskytujeme v přirozeném prostředí klientů na území města Klášterce nad Ohří, případně v poradenské místnosti terénního programu. 

 

Terénní programy v rodinách NADĚJE
Chomutovská 206
431 51 Klášterec nad Ohří

 

KONTAKT

Vedoucí sociální pracovník terénního programu
Romana Videvová, DiS.
romana.videvova@nadeje.cz
+420 775 889 632

 

ODKAZY

Veřejný závazek služeb

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Potravinová a materiální pomoc III

 

Služba terénní program v rodinám využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326.

 

Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme jsme v roce 2023 v rámci projektu „Balíčky pomoci pro seniory ve finanční tísni“ podpořili klienty terénního programu nákupem potravin a drogistického zboží v celkové hodnotě 45 tisíc korun.