Klášterec nad Ohří

 
 

Obecné

V sociální rehabilitaci (SR) jsou poskytovány ambulantní a terénní služby sociální prevence, které klienty směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a jejich soběstačnosti, rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků. Nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajících zachovaných schopností, možností a dovedností.