Vsetín

 
 

O pobočce

Středisko Sychrov

Denní stacionář Sychrov vychází již z dvacetileté tradice péče o lidi se zdravotním postižením. Za počátek tohoto období lze považovat začlenění dětí s kombinovanými vadami do jeslí na Hrbové, kdy již v roce 1988 pro velký zájem vznikly samostatné rehabilitační jesle. Brzy se rozšířila cílová skupina i na starší děti a vznikl rehabilitační stacionář. Poté proběhlo stěhování do nových prostor na ulici Kobzáňova v centru města Vsetína. V roce 2002 došlo ke krátkému převzetí zařízení ze správy Městské nemocnice do rukou města Vsetína. Na základě jednání mezi městem Vsetín a občanským sdružením Naděje převzalo zařízení pod správu občanské sdružení Naděje.

 

Od roku 2002, kdy zařízení přešlo pod občanské sdružení Naděje, došlo k řadě dalších navazujících změn vedoucím ke zkvalitnění služeb, nastala modernizace tohoto zařízení, které pokračovalo v pomoci lidem se zdravotním postižením.

 

Po vzniku Zákona o sociálních službách byly děti z denního stacionáře díky inkluzi zařazeny do školských zařízení za podpory asistentů. Denní stacionář se proto zaměřil na dospělé lidi se zdravotním postižením.

 

V roce 2011 se přestěhoval denní stacionář do současných prostor NADĚJE Sychrov.

 

Od roku 2016 dochází k transformaci pobočky a k řadě navazujících změn, které vedou ke zkvalitnění služeb.

Středisko Rokytnice

Z potřeb rodičů dětí se zdravotním postižením bylo v lednu roku 1993 zřízeno pedagogické centrum pro mládež se zdravotním postižením Sedmikráska. Šlo o začátek nové éry, která se měla dále rozvíjet v moderní zařízení poskytující komplex sociálních služeb pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením.

 

Prostory Sedmikrásky byly bariérové a postupem času nevelikostně nedostačující, proto město v roce 1998 začalo rekonstruovat současnou budovu NADĚJE v Rokytnici. Téhož roku došlo ke stěhování klientů a současně se změnil název na Ústav sociální péče, který byl přejmenován na Čekanku.

 

Od roku 2003 bylo zařízení převzato pod správu občanského sdružení Naděje. Svým uživatelům zařízení poskytovalo celou řadu služeb denního stacionáře se snahou o co nejširší integraci uživatelů do společnosti.

 

Z potřeby uživatelů ve středisku vznikla v roce 2005 nová služba - osobní asistence, která měla uživatelům, kteří si přáli osamostatnit se, pomoci se začleněním do normálního života v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistence se v průběhu času také vyvíjí, ale dochází především ke zkvalitňování služby než ke strukturálním změnám.

 

Od roku 2016 transformace pobočky a s tím spojená změna denního stacionáře na sociálně terapeutickou dílnu. Vznik programů, které komplexně podporují a rozvíjejí pracovní dovednosti a samostatnost klientů.

STŘEDISKO RYBNÍKY

Z potřeb pečujících rodin vznikl v roce 2023 nový denní stacionář pro dospělé lidi s poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením.