Vsetín

 
 

Osobní asistence

 

 

PROČ TU JSME

Pomáháme lidem se zdravotním postižením v jejich domácnosti a v terénu zvládat nároky každodenního života, ke kterým potřebují pomoc druhého člověka.

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Lidé s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením ve věku od 15 do 64 let. Služba je v případě potřeby dostupná nepřetržitě.

CO NABÍZÍME

Osobní asistence je terénní služba, která přichází za člověkem do jeho domácnosti, zaměstnání, na běžná místa. Je poskytována na území obce s rozšířenou působností Vsetín (území tzv. ORP Vsetín) - seznam obcí: zde.

KDY NEMŮŽEME SLUŽBY POSKYTNOUT

Služby neposkytujeme lidem s duševním onemocněním vyžadujícím akutní psychiatrickou péči, lidem neslyšícím nebo hluchoslepým.