Brno

 
 
 
Obnovení návštěv v domovech NADĚJE

Obnovení návštěv v domovech NADĚJE

19.05.20

Pokud nedojde k neočekávané změně, budou návštěvy v pobytových zařízeních pro seniory povoleny od 25. května 2020. Všichni návštěvníci však budou povinni respektovat stanovená preventivní opatření.


Více...
 
Obnovení návštěv v domovech NADĚJE

Pokud nedojde k neočekávané změně, budou na základě zpráv z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR návštěvy v pobytových zařízeních pro seniory povoleny od 25. května 2020. Všichni návštěvníci však budou povinni respektovat stanovená preventivní opatření dle pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR a řídit se pokyny personálu.

 

Před návštěvou se s uvedenými pokyny a opatřeními prosím seznamte - najdete je ZDE.

 

Jsme rádi, že můžeme návštěvy a setkání s blízkými obnovit, prosíme Vás o trpělivost a spolupráci při dodržování uvedených dočasných opatření. Chápeme, že stanovená opatření jsou omezující jak pro Vás, tak pro Vaše blízké, naše klienty. Cíl těchto opatření je jediný – zabránit proniknutí nákazy onemocněním COVID-19, které je pro seniory velmi závažnou nemocí, do našeho domova. Věříme, že tyto důvody a snahu o maximální ochranu klientů pochopíte, a uvedená opatření pro Vás nebudou překážkou k navštívení Vašich blízkých.


Je možné, že v následujících týdnech budou opatření dle vývoje aktuální epidemiologické situace v ČR a dle pokynů příslušných orgánů aktualizována (zmírňována nebo zpřísňována). O případné změně budeme informovat opět prostřednictvím webových stránek.

 


Méně...
 
Plesová sezóna

Plesová sezóna

02.03.20

Letošní plesovou sezonu zahájil Dům Naděje v Bohunicích se svým „Kloboukovým“ plesem.


Více...
 
Plesová sezóna

Letošní plesovou sezonu zahájil Dům Naděje v Bohunicích se svým „Kloboukovým“ plesem. Dáma a klobouk - to byla v dobách minulých neodmyslitelná kombinace, a tak naše klientky vynesly na plese své elegantní kloboučky, ve kterých jim to moc slušelo. V sále byla k vidění krásná barevná a květinová výzdoba, pohoštění a hrála dokonce živá hudba.

 

Zlatá 60. léta - to bylo tématem následujícího plesu na Vinohradech. Písničky z let šedesátých k poslechu a tanci hrál pan Beránek a paní Čechová, klienti losovali čísla do tomboly a vyhrávali v ní dárky nebo měli možnost si ve střelnici míčkem „vystřelit“ papírovou růži, kterou před plesem s pomocí instruktorů terapie vyráběli.

 

Poslední ples se konal v Řečkovicích a jeho tématem byl „Ples v opeře“. Klientky domova nic neponechaly náhodě a před plesem si vyrobili krásné třpytivé vějíře. Následně oblékly svůj nejelegantnější oděv a ples za doprovodu operních melodií mohl začít.

 

Plesová sezona je v našich Domech Naděje již uzavřena, ale my se už teď těšíme na tu další!


Méně...
 
Hlasujte pro NADĚJI!

Hlasujte pro NADĚJI!

24.02.20

Podpořte brněnskou pobočku NADĚJE v hlasování o uspořádání zážitkového Bylinkového dne - hlasovat můžete až do 1.3. opakovaně každý den na odkazu uvedeném níže.


Více...
 
Hlasujte pro NADĚJI!

Na základě dlouhodobé spolupráce našich domovů pro seniory s dětmi z blízkých mateřských školek bychom v každém domově rádi uspořádali zážitkové Bylinkové dopoledne. Přihlásili jsme se proto do společného projektu drogerie dm a Deníku s názvem "Propojujeme generace". Abychom získali finanční podporu nutnou k uskutečnění této aktivity, musíme zvítězit v hlasování, které je umístěné pod článkem na tomto odkazu. Udělit hlas nám můžete i opakovaně každý den až do 1.3.!

 

Pokud byste chtěli plánovanou aktivitu podpořit finančním darem, kontaktujte prosím Bc. Kateřinu Urbánkovou (katerina.urbankova@nadeje.cz, mob: 775 118 436), nebo zašlete libovolnou částku na účet č. 382397583/0300 (do předmětu můžete uvést Bylinkový den).

 

Děkujeme!


Méně...
 
Rekonstrukce chodníku v Bohunicích

Rekonstrukce chodníku v Bohunicích

20.02.20

Máme radost, že Vám můžeme přinést zprávu o dokončení úprav vstupního prostoru a zajištění bezpečného přístupu do domova pro seniory v Domě Naděje Brno – Bohunice.


Více...
 
Rekonstrukce chodníku v Bohunicích

Máme radost, že Vám můžeme přinést zprávu o dokončení opravy chodníku před domovem pro seniory v Domě Naděje Brno – Bohunice. Rekonstrukci se nám povedlo provést v druhé polovině loňského roku. Projekt byl realizován s cílem upravit vstupní prostor domova tak, aby zajišťoval bezpečný přístup do zařízení, který byl dlouhodobě nevyhovující, a nesplňoval tak podmínky pro bezpečný pohyb klientů se sníženou schopností pohybu i ostatních osob přicházejících do domova pro seniory. Stavební úpravy spočívaly v odstranění původního nevyhovujícího asfaltového chodníku, úpravě podloží a zhotovení nového chodníku typu zámkové dlažby.

 

Děkujeme společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., která nám pro rekonstrukci věnovala finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč a také za trpělivost všem, kterým dočasné práce na novém chodníku zkomplikovaly přístup do našeho zařízení.


Méně...
 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

20.02.20

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nařízen Zákaz návštěv, který platí ve všech našich domovech!


Více...
 
ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vzhledem k mimořádnému opatření, které dne 9. 3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, a které se týká ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, je pro všechny naše domovy s účinností od 10. 3. 2020 nařízen Zákaz návštěv.


Zákaz návštěv platí do odvolání. Zrušení zákazu bude zveřejněno na našich webových i facebookových stránkách, případě se můžete informovat na telefonním čísle 541 422 271.


Děkujeme za pochopení.

 

V případě jakýcholiv dotazů se obraťte na vedoucí pracovníky našich zařízení.


Méně...
 
Gratulace paní Božence

Gratulace paní Božence

03.01.20

V prosinci oslavila významné životní jubileum, krásných 100 let, klientka jednoho z našich domovů.


Více...
 
Gratulace paní Božence

V prosinci oslavila významné životní jubileum, krásných 100 let, klientka jednoho z našich domovů. Vzhledem ke svému věku je paní Boženka vzácnou pamětnicí, která bohužel prožila i mnohé útrapy války - je jednou z těch, kteří přežili holocaust. Za války byla vězněna v koncentračním táboře Osvětim, později pak v pracovním táboře v Německu, ze kterého spolu se svými sestrami utekla, po zbytek války se skrývala a spolupracovala s odbojovou skupinou. Paní Boženka mohla prožít narozeninové setkání v našem zařízení v kruhu své rodiny a nám bylo ctí jí osobně pogratulovat.

Ke gratulaci se připojili i zástupci městské části Brno-střed, kde má paní Boženka trvalé bydliště. Článek o paní Božence a jejím životě vyšel v lednovém čísle Zpravodaje městské části Brno-střed (viz obrázek).


Méně...