Praha

 
 

Projekt NEJDŘÍV STŘECHA stále pomáhá lidem bez domova

Projekt NEJDŘÍV STŘECHA stále pomáhá lidem bez domova

07.02.24 | Praha

Karel (23 let) se příliš nesvěřoval, jak se dostal na ulici. Vzhledem k jeho mládí a faktu, že se nikdy nezmínil o rodičích, lze předpokládat, že počátky jeho bezdomovectví...


Více...
 
Projekt NEJDŘÍV STŘECHA stále pomáhá lidem bez domova

Karel (23 let) se příliš nesvěřoval, jak se dostal na ulici. Vzhledem k jeho mládí a faktu, že se nikdy nezmínil o rodičích, lze předpokládat, že počátky jeho bezdomovectví jsou v neutěšené rodinné situaci. Karel je ze severu Čech, vyučil se lakýrníkem, v sociálně-pracovních záležitostech se téměř neorientuje. Jeho přáním bylo pracovat v automobilce Škoda Auto Mladá Boleslav. S touto motivací pracovali i sociální pracovníci nízkoprahového centra, kam se Karel přišel poradit „jak dál“. Karel okamžitě dostal lůžko na noclehárně v rámci projektu Nejdřív střecha – každý další den na ulici by jeho situaci dál zhoršoval. Mezitím s pomocí sociálních pracovníků napsal životopis, vyplnil personální dotazník do „Škodovky“ a našel si brigádu – roznášení letáků. Po čtyřech týdnech se mu podařilo najít i bydlení u známého a z noclehárny mohl odejít. Po svém odchodu se znovu obrátil na sociální pracovníky, aby mu pomohli vyřídit výpis ze zdravotní dokumentace potřebný pro nástup do „Škodovky“. Snad si tedy svůj sen pracovat zde nakonec splnil.

 

Už tři týdny střechy nad hlavou mohou pomoci vyřešit akutní krizovou situaci člověka, který právě ztratil domov. Více než polovina lidí, kteří se do projektu Nejdřív střecha zapojili, dokázala svou situaci zlepšit. V září tomu bude 10 let, co projekt pomáhá lidem bez domova opět najít stabilní zázemí pro svůj život. Děkujeme.

 

Projekt by nebylo možné realizovat bez dárců. Na www.nejdrivstrecha.cz se můžete podívat, kolik peněz už bylo vybráno, kolik použito a kolik zbývá. Veškeré získané prostředky od dárců jdou na ubytování. Projekt administruje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.


Méně...
 
Ohlédnutí za rokem 2023

Ohlédnutí za rokem 2023

05.02.24 | Praha

Rok 2023 je historií a my, stejně jako každý začátek roku nového, počítáme. Počítáme, kolik lidí bez domova prošlo našimi službami, kolik jsme jich denně podpořili, kolik jsme ošetřili pacientů...


Více...
 
Ohlédnutí za rokem 2023

Rok 2023 je historií a my, stejně jako každý začátek roku nového, počítáme. Počítáme, kolik lidí bez domova prošlo našimi službami, kolik jsme jich denně podpořili, kolik jsme ošetřili pacientů, kolika lidem bez domova jsme dali možnost vyspat se v teple azylového domu nebo noclehárny nebo například kolik lidí se denně v našich denních centrech osprchovalo. Podívejte se s námi na souhrn toho nejzajímavějšího.

   

V roce 2023 jsme každý den podpořili 513 lidí bez domova. Denně bydlelo v našich zařízeních v průměru 199 lidí, do toho počítáme denní průměr za azylového domy, noclehárny, tréninkové byty a byty v rámci projektu Housing Youth. Dále díky naší podpoře každý den bydlelo v městských bytech a na městské ubytovně ve Strojírenské ulici 61 lidí.

 

Denně jsme ošetřili 20 pacientů bez domova v našich ordinacích při denním centru U Bulhara. Denně jsme také poskytli sprchu 51 lidem bez domova v našich třech denních centrech.

 

Děkujeme všem, díky kterým můžeme v Praze poskytovat kvalitní služby lidem bez domova a lidem v nouzi.


Méně...
 
Vývoj počtu lidí bez domova za posledních 16 let

Vývoj počtu lidí bez domova za posledních 16 let

Seriál "Čísla NADĚJE"

02.02.24 | Praha

Seriál „Čísla NADĚJE“ s pořadovým číslem 3 je tady. Tentokrát se podíváme na vývoj počtu lidí bez domova za posledních 16 let...


Více...
 
Vývoj počtu lidí bez domova za posledních 16 let

Seriál „Čísla NADĚJE“ s pořadovým číslem 3 je tady. Tentokrát se podíváme na vývoj počtu lidí bez domova za posledních 16 let, které evidujeme v našich službách.  

 

Dlouhodobě sledujeme počet lidí, kteří k nám přichází. Do celkového počtu zahrnujeme každého, kdo využíval během roku některou z našich služeb. Člověk, který prošel více službami, je započítán jen jednou. Nezahrnujeme ty, u kterých nedokážeme spolehlivě vyloučit duplicitní započítání. Počet do určité míry kopíruje vývoj nezaměstnanosti - kulminuje v roce 2013, kdy je nezaměstnanost 8,17%. Zde se například promítla prezidentská amnestie, která byla vyhlášena 1.1.2023. V tomto roce pracovalo naše největší denní centrum na hranicích možností - průměrná denní návštěvnost byla 314 lidí, každý den přicházeli v průměru tři noví lidé bez domova. V roce 2018 byla nezaměstnanost na 3,07%, tudíž klesá i naše křivka.  

 

V dalších letech se promítaly různé socioekonomické situace. Výrazné navýšení počtu lidí bez domova nenastalo ani v době pandemie koronaviru ani po vypuknutí války na Ukrajině. A jsme rádi, že křivka, přes mírné předchozí výkyvy, za poslední dva roky opět klesá.   

 

Graf vývoje počtu lidí bez domova


Méně...
 
Veřejný výdej stravy lidem bez domova funguje už 6 let

Veřejný výdej stravy lidem bez domova funguje už 6 let

01.02.24 | Praha

30.351! Tolik porcí jsme vydali v uplynulém roce v rámci projektu "Veřejný výdej stravy lidem bez domova", který funguje na den přesně už 6 let. Každý všední den...


Více...
 
Veřejný výdej stravy lidem bez domova funguje už 6 let

30.351! Tolik porcí jsme vydali v uplynulém roce v rámci projektu "Veřejný výdej stravy lidem bez domova", který funguje na den přesně už 6 let.

 

Každý všední den jsme na obou stanovištích, kterými jsou ulice U Nákladové nádraží na Praze 3 a pod Barrandovským mostem na Praze 5, vydali v průměru 121 porcí teplého jídla. Nejvytíženějším měsícem se za loňský rok stal listopad, kdy přišlo průměrně 135 lidí denně.

Veřejný výdej stravy lidem bez domova je projekt Magistrátu hlavního města Prahy, jehož cílem je snížit počet lidí ve vytížených denních centrech jako je třeba právě to naše U Bulhara nebo denní centrum Armády spásy na Praze 7. Do projektu jsou zapojeny i další neziskové organizace pomáhající lidem bez domova. Celkem je v Praze osm výdejních míst.

Podpořte lidi bez domova v Praze a pomáhejte tak společně s námi.

https://www.darujme.cz/projekt/1060


Méně...
 
Organizace SOLA nám pomáhá bojovat proti menstruační chudobě

Organizace SOLA nám pomáhá bojovat proti menstruační chudobě

30.01.24 | Praha

Bojujeme proti menstruační chudobě! A nejsme v tom sami! Svou pomoc nabídly holky z organizace SOLA POMÁHÁ, které razí heslo „pomoc by měla být pravidelná, jako menstruace“...


Více...
 
Organizace SOLA nám pomáhá bojovat proti menstruační chudobě

Bojujeme proti menstruační chudobě! A nejsme v tom sami! Svou pomoc nabídly holky z organizace SOLA POMÁHÁ, které razí heslo „pomoc by měla být pravidelná, jako menstruace“.

 

A proto jsou od tohoto měsíce na dámských toaletách našeho denního centra U Bulhara k dispozici košíčky s menstruačními potřebami. Tam totiž tampóny a vložky chyběly úplně nejvíc ze všech našich služeb pro ženy bez domova.  

 

Jsme moc rádi, že jsme se mohli spojit s organizací jako je právě SOLA, která už ženám v nouzi rozdala více než 2000 balíčků s hygienickými potřebami. Věříme, že se tento „komfort“ stane jednou „standardem“, a to nejen v sociálních službách.

 

Děkujeme za Vaši práci.

 

Organizace SOLA nám pomáhá bojovat proti menstruční chudobě

 


Méně...
 
Koupelny v azylovém domě ve Vršovicích prošly rekonstrukcí

Koupelny v azylovém domě ve Vršovicích prošly rekonstrukcí

I díky kampani Daruj koupelnu ženám bez domova

29.01.24 | Praha

S nadšením se chceme pochlubit výsledkem rekonstrukce koupelen v azylovém domě ve Vršovicích. Během posledního půl roku se nám podařilo zrekonstruovat 4 koupelny...


Více...
 
Koupelny v azylovém domě ve Vršovicích prošly rekonstrukcí

S nadšením se chceme pochlubit výsledkem rekonstrukce koupelen v azylovém domě ve Vršovicích. Během posledního půl roku se nám podařilo zrekonstruovat 4 koupelny v tomto důležitém ubytovacím zařízení pro ženy. Nové podoby se dočkaly koupelny pro ubytované ženy v prvním a druhém patře. V přízemí byl vytvořen široký sprchový kout pro hůře pohyblivé ženy, a také zde bude k dispozici pračka a sušička. Z důstojného hygienického zázemí se mohou těšit i zaměstnankyně azylového domu.

 

Koupelny jsme mohli zrekonstruovat díky našim pravidelným podporovatelům a skvělým dárcům z kampaně Daruj koupelnu ženám bez domova. Velké díky za štědrou podporu patří Českému sdružení Církve adventistů sedmého dne a tvůrcům Branického zázraku v čele s Janem Svěrákem. Děkujeme také společnosti Schulte TZB s.r.o. za věcný dar v podobě sanitární keramiky.

 

Mnohokrát vám děkujeme za podporu a doufáme, že se vám výsledek rekonstrukce líbí. My máme z nových koupelen velkou radost!

 

Na výslednou podobu koupelen se můžete podívat na přiložených fotografiích.

 

Rekonstrukce koupelen v azylovém domě pro ženy

 

Rekonstrukce koupelen v azylovém domě pro ženy

 

Rekonstrukce koupelen v azylovém domě pro ženy

 

Rekonstrukce koupelen v azylovém domě pro ženy

 

Rekonstrukce koupelen v azylovém domě pro ženy

 

Rekonstrukce koupelen v azylovém domě pro ženy

 

Rekonstrukce koupelen v azylovém domě pro ženy

 

Rekonstrukce koupelen v azylovém domě pro ženy

 

Rekonstrukce koupelen v azylovém domě pro ženy


Méně...