Praha

 
 

Práce šlechtí, Prahu čistí

Práce šlechtí, Prahu čistí

26.05.21 | Praha

Květen je ve znamení výročí, proto nesmíme zapomenout ani na to třinácté, kdy spolu s Městskou částí Praha 1 realizujeme projekt Úklidu ulic.


Více...
 
Práce šlechtí, Prahu čistí

Květen je ve znamení výročí, proto nesmíme zapomenout ani na to třinácté, kdy spolu s Městskou částí Praha 1 realizujeme projekt Úklidu ulic. Pomáháme tak lidem bez domova získat finanční prostředky na doklady, cesty na úřady, léky a dokumenty potřebné k nástupu do zaměstnání. Zájem o projekt je opravdu velký. Nejen, že se tak můžeme starat o údržbu okolí našeho denního centra, ale boříme tím také mýtus, že lidé bez domova nechtějí pracovat. Třeba za loňský rok bylo do projektu zapojeno 385 lidí a bylo odpracováno 5 286 hodin.

Děkujeme MČ Praha 1 za spolupráci.

 

Text a foto: Gabriela Podzemská, vedoucí denního centra U Bulhara


Méně...
 
Ke 30. narozeninám přeje Vojtěch Sedláček

Ke 30. narozeninám přeje Vojtěch Sedláček

Děkujeme

24.05.21 | Praha

O Vojtovi Sedláčkovi jste od nás nejednou slyšeli. 


Více...
 
Ke 30. narozeninám přeje Vojtěch Sedláček

O Vojtovi Sedláčkovi jste od nás nejednou slyšeli. Ať už to bylo v rámci projektu Nejdřív střecha, který jsme téměř před sedmi lety spoluzakládali, nebo nyní v souvislosti s jeho novým projektem Nejdřív doma. Jsme moc rádi, že i on si udělal čas a natočil nám krásný vzkaz k našemu 30. výročí. Vojta Sedláček je takové naše "sluníčko", stejně jako je NADĚJE, dle jeho vlastních slov, pro něj. Děkujeme za tak milá a dojemná slova.

 

Děkujeme, že jste v tom s námi. Už 30 let‼ Buďte s námi i nadále. https://www.darujme.cz/vyzva/1202041


Méně...
 
Obědy pro potřebné díky Církvi adventistů sedmého dne

Obědy pro potřebné díky Církvi adventistů sedmého dne

20.05.21 | Praha

Srdečně děkujeme Církvi adventistů sedmého dne za štědrý finanční dar


Více...
 
Obědy pro potřebné díky Církvi adventistů sedmého dne

Srdečně děkujeme Církvi adventistů sedmého dne za štědrý finanční dar 60 000 Kč. V duchu biblického výroku „Berte na sebe břemena jedni druhých…“ je pro ni radostí pomáhat druhým na jejich cestě a my jsme za to moc vděčni. 


Pro ženy a muže bez domova s částečným pohybovým handicapem nebo ve zhoršeném zdravotním stavu v naší humanitární ubytovně v Michli zajišťujeme celodenní stravování. Peníze od Církve adventistů sedmého dne používáme k částečné úhradě teplých obědů. Denně kupujeme zhruba 40 porcí (podle aktuální naplněnosti zařízení). Od pondělí do pátku je to hlavní chod a na víkend polévka. Kvalitní a výživná strava je velmi důležitá pro posilu a uzdravení zde ubytovaných lidí. Jídlo jim chutná a moc si ho chválí. Je to významná pomoc a podpora nejen pro tělo, ale i pro duši.    Méně...
 
Víte co obnáší "terénní služba" pro lidi bez domova?

Víte co obnáší "terénní služba" pro lidi bez domova?

Přečtěte si

19.05.21 | Praha

V těchto dnech také slavíme 24 let našeho terénního programu.


Více...
 
Víte co obnáší "terénní služba" pro lidi bez domova?

 

V těchto dnech také slavíme 24 let našeho terénního programu. V loňském roce jsme:

uskutečnili 34 194 kontaktů,

navštěvovali 335 unikátních míst, kde lidé bez domova přespávají,

každý den na ulici kontaktovali v průměru 120 lidí.

 

Pár slov k výročí dodává i vedoucí TP Aleš Strnad:

"Za 24 let fungování terénního programu došlo ke značnému rozvoji. Na počátku "terén" tvořili 2 až 4 zaměstnanci. Dnes je součástí 21 zaměstnanců, kteří zajišťují výkon terénní práce v ulicích, na Mobilní sociální službě, v humanitárních zařízeních i v bytech. Při své činnosti jsou nadále co nejblíže potřebným lidem bez domova, zajišťují sociální poradenství, materiální pomoc, doprovody a převozy na úřední jednání, do sociálních služeb, zdravotnických zařízení, také pomoc při základním zdravotním ošetření, osvětovou a preventivní činnost, úkony při zabydlování či zprostředkování návazných služeb. Činnost je to velmi různorodá a nezastupitelná. V rámci naší práce se nadále potýkáme s absencí některých potřebných druhů služeb – jedná se např. o tzv. „mokré služby“ pro lidi se závislostmi, dále o služby sociální péče pro osoby se zdravotními i psychickými problémy (domov se zvláštním režimem) či obtížně řešitelné zdravotně sociální pomezí. Přesto věříme, že v budoucnu bude docházet i v těchto oblastech ke změnám, které budou systémově a konstruktivně reagovat na potřeby lidí nacházejících se v tíživých situacích. My, v rámci terénního programu, se budeme snažit být při případných inovacích nápomocni, zároveň budeme nadále hájit práva a oprávněné zájmy potřebných lidí, a to při zachování lidského přístupu, pochopení, pomoci i podpory. Všem zaměstnancům, kteří se na činnosti terénního programu v minulosti podíleli, stejně tak i současným zaměstnancům, kteří tuto činnost vykonávají a nadále rozvíjejí, bych chtěl z celého srdce poděkovat! Není lepší pocit, než vidět člověka z ulice znovu žít v důstojném bydlení."

 

Foto: Tomáš Kozohorský

 


Méně...
 
Děkujeme Henkelu a VDV za pomoc při zabydlování

Děkujeme Henkelu a VDV za pomoc při zabydlování

18.05.21 | Praha

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové nám zprostředkoval dar od společnosti Henkel ČR. V těchto balících se ukrývají


Více...
 
Děkujeme Henkelu a VDV za pomoc při zabydlování

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové nám zprostředkoval dar od společnosti Henkel ČR. V těchto balících se ukrývají potřeby pro domácnost – malé elektrospotřebiče jako žehličky, mixéry, kuchyňské váhy, úklidové pomůcky a další vybavení, např. sušáky na prádlo. Všechno najde uplatnění v našich tréninkových a sociálních bytech a střediscích, kde tyto věci buď úplně chybí, nebo dosluhují a je nutné je obměnit. 

Mnohokrát děkujeme!

 


Méně...
 
Ke 30. narozeninám přeje Monika Granja

Ke 30. narozeninám přeje Monika Granja

Děkujeme!

17.05.21 | Praha

Paní Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, ale také Václav, Olga a Ďula přejí


Více...
 
Ke 30. narozeninám přeje Monika Granja

Paní Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, ale také Václav, Olga a Ďula přejí pražské NADĚJI k 30. narozeninám. Vašeho vzkazu si velmi vážíme a i my moc děkujeme za dlouholetou úžasnou spolupráci, empatii a lidský přístup, který nám je tak blízký.


Méně...