Litomyšl

 
 

o nás

 

 

Jak se k nám dostaneš

Sídlíme na ulici Matěje Kuděje 14, Litomyšl. Můžeš k nám přijít hlavním proskleným vchodem. V provozní době jsou dveře otevřené. Nemusíš zvonit. 

 

 

Když k nám přijdeš poprvé

Najdeš nás v přízemí domu a to buď v kanceláři, klubovně nebo tělocvičně. Můžeš přijít kdykoliv během provozní doby. Příchod ani odchod nemusíš předem hlásit.

 

Jak to bude probíhat? 

Představíme se ti, ukážeme ti prostory, dáme letáček a poskytneme základní informace o službě. Zeptáme se tě, jak tě máme oslovovat a kolik ti je let. Nemusíš nám sdělovat žádné osobní údaje. Zeptáme se, jestli máš nějaká očekávání nebo otázky. Potom se můžeš zapojit do her a programu. Můžeš využít prostory a vybavení klubu, popovídat si s námi. Jsme tu především od toho, abychom ti poradili, podpořili tě či pomohli v různých situacích, ve kterých se můžeš ocitnout. 

 

 

Co se u nás děje

Do žádných aktivit tě nebudeme nutit. Můžeš odpočívat, posedět, popovídat s vrstevníky, pracovníky. Poslechnout si o zajímavých tématech. Zahrát si míčové, pohybové a jiné hry (florbal, vybiku, aj.). Jsou tu deskové hry, stolní fotbálek, počítače. Můžeš si tu napsat domácí úkol, udělat prezentaci do školy, najít informace na internetu. Zkoušíme nové věci, vyrábíme z netradičních materiálů, nacvičujeme vaření a mnohé jiné dovednosti. 

Především však se ti snažíme pomoci a podpořit tě při zvládání tvé nepříznivé životní situace. 

 

 

Zaručujeme ti 

 • bezplatnost (služby poskytujeme zdarma)
 • anonymitu (nemusíš sdělovat žádné osobní údaje)
 • přístupnost a otevřenost (volný vstup a odchod klienta v rámci provozní doby, časová a prostorová dostupnost služby)
 • individuální přístup (služba "šitá na míru" klientovi dle jeho požadavků)
 • bezpečný prostor (služba poskytuje prostor chráněný před předsudky, diskriminací apod.)

 

Pokud se ti něco nezdá

Můžeš kdykoliv podat podnět, připomínku i stížnost. Můžeš pro to využít formulář.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 

 1. Klient sociální služby má právo vznést stížnost, připomínku, podnět nebo pochvalu (dále jen stížnost) týkající se kvality a způsobu poskytovaných služeb, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen nebo sankciován. 
 2. K podání stížnosti je dále oprávněn zákonný zástupce klienta, osoba/instituce hájící zájmy klienta, pracovník, organizace a instituce sledující dodržování lidských práv.
 3. Ve věci podání a vyřizování stížnosti si může klient zvolit nezávislého zástupce, ale vždy mimo zařízení a poskytovatele, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Nezávislým zástupcem může být nejen osoba fyzická (příbuzný, přítel, apod.), ale i právnická (občanská poradna).
 4. Způsob a forma podání stížnosti – ústní, telefonická, písemná nebo v elektronické podobě. Stížnost může být podána i anonymním způsobem (bez podpisu stěžovatele).
 5. V prostorách služby je na viditelném místě umístěna schránka určená pro písemné stížnosti klientů, která zajišťuje důvěrnost a případnou anonymitu stěžovatele. Na podání písemných stížností existuje formulář pro podání stížnosti (dostupný u schránky, v kanceláři pracovníků, na webových stránkách služby).
 6. Stížnost podaná v zařízení:
   1. ústně kterémukoliv pracovníkovi pobočky,
   2. písemně vhozením do schránky důvěry (šatna u tělocvičny), 
   3. telefonicky na tel. číslech: vedoucí pobočky 775 868 275, sociální pracovník 775 868 101, 778 489 897
   4. elektronicky na adresu litomysl@nadeje.cz
   5. doručením na adresu: NADĚJE, Pobočka Litomyšl, Matěje Kuděje 14, 570 01 Litomyšl.
 7. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či nedůvěry v objektivní vyřízení lze podat stížnost:
   1. oblastnímu řediteli: Ing. Milan Nádvorník, Náměstí Naděje 731, 566 01 Vysoké Mýto, tel. 465 424 825, email:  milan.nadvornik@nadeje.cz,
   2. nadřízeným orgánům a nezávislým institucím sledující dodržování lidských práv. 
 8. Za evidenci a vyřizování stížností je odpovědný vedoucí služby. V případě stížnosti na osobu vedoucího služby odpovídá za řešení stížnosti oblastní ředitel.
 9. Stížnost je prozkoumána a řešena bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 kalendářních dní od data podání stížnosti. Na písemnou stížnost odpovídá vedoucí pracovník nebo ředitel oblasti. V případě anonymní stížnosti jsou klienti o postupu jejího řešení informováni prostřednictvím sdělení na nástěnce (v herně po dobu 30 kalendářních dní).
 10. Každá stížnost je evidována, včetně jejího vyřešení.
 11. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile je klient vyrozuměn o postupu jejího řešení.
 12. Stěžovatel má právo se proti postupu řešení své stížnosti odvolat. Nejpozději však do 30 kalendářních dní od převzetí postupu řešení.

 

KONTAKTY NA NADŘÍZENÉ ORGÁNY DOMU NADĚJE LITOMYŠL A INSTITUCE SLEDUJÍCÍ DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

 

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete obrátit na níže uvedené osoby a instituce.

 

Vedoucí pobočky

Edita Stráníková, DiS.

Matěje Kuděje 14, 570 01 Litomyšl

Tel: 775 868 101

E-mail: edita.stranikova@nadeje.cz

 

 

Oblastní ředitel

Ing. Milan Nádvorník

Náměstí Naděje 731, 566 01 Vysoké Mýto

Tel: 465 424 825

E-mail: milan.nadvornik@nadeje.cz

 

Ředitel NADĚJE

Mgr. Jan Vaněček

K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5

Tel: 222 521 110

E-mail: nadeje@nadeje.cz

www: http://www.nadeje.cz

 

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Tel: 466 026 111

E-mail: posta@pardubickykraj.cz,

www: http://www.pardubickykraj.cz

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Tel.: 221 921 111

E-mail: posta@mpsv.cz

www:http://www.mpsv.cz/cs/

 

Veřejný ochránce lidských práv  

Údolní 39, 602 00 Brno

Tel.: 542 542 888

E-mail: podatelna@ochrance.cz

www: http://www.ochrance.cz

 

Český helsinský výbor

Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

Tel.: 257 221 142

E-mail: poradna@helcom.cz

www: http://www.helcom.cz

 

Občanská poradna při Oblastní charitě Polička

Nový kostel, Moravská 1222, 570 01Litomyšl

Tel.: 461 725 758, 731 604 683

E-mail: poradna@policka.cz

www: http://www.policka.charita.cz