Česká Třebová - NZDM - Borek

 
 

Naše služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba, kterou NADĚJE pobočka Česká Třebová realizuje od roku 2011. Služba je poskytována na základě rozhodnutí Magistrátu Hlavního města Prahy o registraci  sociálních služeb   v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Druh služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež; identifikátor služby - 6897972.

 

Poskytované služby

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Sociálně - terapeutické činnosti

  • Pomoc při uplatňování práv

 

Zásady poskytovaných služeb

Způsob poskytování služby