Odborné texty

Zdravotní péče o bezdomovce

(Danuše Šupková)

28.02.14

Více...
 

Zdravotní péče o bezdomovce

(Danuše Šupková) – vyšlo za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v červnu 2007

ISBN 80-902292-0-4

 

Publikace je jedním z výstupů projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR, jehož cílem je zmapovat současný stav bezdomovství a dostupnost služeb. Přináší základní výsledky průzkumu a podává přehled údajů týkajících se zdravotní péče o bezdomovce. Text je určen zejména sociálním pracovníkům, zdravotníkům, bezdomovcům. Může posloužit při tvorbě plánů sociálních služeb a zdravotní péče.

stáhnout


Méně...
 

Bezdomovství - extrémní vyloučení

(Vlastimila a Ilja Hradečtí)

28.02.14

Více...
 

Bezdomovství - extrémní vyloučení

(Vlastimila a Ilja Hradečtí) – vyšlo za podpory Nadace rozvoje občanské společnosti z programu PHARE Evropské unie v prosinci 1996

ISBN 80-902292-0-4

 

Publikace je určena občanským iniciativám, které mají ve svém programu pomoc zdravotně postiženým a sociálně ohroženým osobám a skupinám obyvatel nebo svépomoc zdravotně postižených občanů a seniorů. Současně může posloužit odborné veřejnosti, školám a studentům, ale také představitelům a úřadům státu a měst k osvětlení problematiky bezdomovství.

stáhnout


Méně...
 

Národni zpráva o bezdomovství 2006 - politická část

The National Report of Homelessness 2006 – Policy Report

28.02.14

Národní zpráva pro The European Observatory on Homelessness při FEANTSA.


Více...
 

Národni zpráva o bezdomovství 2006 - politická část

stáhnout

The National Report of Homelessness 2006 – Policy Report

Národní zpráva pro The European Observatory on Homelessness při FEANTSA.

download


Méně...
 

Národni zpráva o bezdomovství 2006 - statistická část

The National Report on Homelessness 2006 – Statistics Report

28.02.14

Více...
 

Národni zpráva o bezdomovství 2006 - statistická část

stáhnout

The National Report of Homelessness 2006 – Statistics Report

download


Méně...
 

Konflikt, bezdomovci a veřejný prostor - tématická zpráva 2006

Conflict, Rooflessness and Use of Public Space 2006

28.02.14

Více...
 

Konflikt, bezdomovci a veřejný prostor - tématická zpráva 2006

stáhnout

Conflict, Rooflessness and Use of Public Space 2006

download


Méně...
 

Národní zpráva o bezdomovství 2005

The National Report on Homelessness 2005

28.02.14

Více...
 

Národní zpráva o bezdomovství 2005

stáhnout

The National Report on Homelessness 2005

download


Méně...