Brno - Domov pro seniory Bohunice

 
 

O službě

 

Název zařízení: Dům Naděje Brno-Bohunice               

Druh služby: domov pro seniory

Forma služby: pobytová

Kapacita: 27 lůžek

Čas poskytování služby: nepřetržitě

 

Dům Naděje Brno-Bohunice (domov pro seniory) poskytuje klientům nepřetržitou péči, která zahrnuje sociálně-ošetřovatelské služby, terapeutické, aktivizační a vzdělávací činnosti, pravidelné pastorační služby. Sociální služba je poskytována v duchu křesťanských principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Zařízení vytváří domov klientům, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a umožňuje jim prožít aktivní a plnohodnotné stáří. Ke všem klientům přistupujeme individuálně a vycházíme vstříc jejich osobním potřebám a přáním.

 

Pro bližší informace, osobní konzultace a podání žádosti můžete osobně navštívit sociální pracovnici, paní Janu Šubertovou, DiS., vždy však pouze po předchozí domluvě (mob: 775 889 699, e-mail: jana.subertova@nadeje.cz).