Brno - Domov pro seniory Bohunice

 
 

Poskytujeme

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. zahrnuje poskytovaná sociální služba následující činnosti:

 

POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ
V domově poskytujeme klientům ubytování v jedno až třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny kvalitním a pohodlným nábytkem. Klient si může do domova vzít i vlastní drobné vybavení (obrázky, upomínkové předměty atd.). Uživatelé služby využívají společnou jídelnu a společenskou místnost. V prostorách domova je zajištěn pravidelný úklid. Praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla včetně ošacení jsou zajišťovány personálem prádelny. Objekt je bezbariérový, vybavený výtahem. Klientům je k dispozici venkovní terasa a také prostorná, upravená zahrada s altánem a lavičkami.

 

POSKYTNUTÍ STRAVY
Strava je nabízena 4x denně – snídaně, oběd, svačina, večeře (druhá večeře u klientů, kterým je podáván inzulin). Stravování odpovídá zásadám racionální výživy.

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ
Ošetřující personál pomáhá v případě potřeby klientům ve všech úkonech osobní hygieny – při koupání a sprchování, při mytí rukou, při hygieně na lůžku, při péči o vlasy, nehty a zuby, při použití WC a hygieně kompenzačních pomůcek.

 

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
Pečující personál zajišťuje pomoc při oblékání a svlékání klientů včetně asistence při aplikaci speciálních pomůcek. Zajišťuje u imobilních klientů přesun na lůžko nebo vozík, křeslo či polohování. Ošetřující personál pomáhá klientům s asistencí u jídla a pití, při pohybu v areálu i mimo něj v běžném prostředí, pomáhá při orientaci či přímo asistuje při pohybu klienta.

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM, SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Klienti domova využívají k nejrůznějším aktivitám jídelnu domova, kde je jim umožněn široký program společenských aktivit. Personál domova pravidelně organizuje plesy, besídky, hudební a pěvecká vystoupení, soutěže. Klienti se mohou účastnit častých výletů na společenské události v rámci celé brněnské pobočky, dále výletů do přírody, návštěvy muzeí, solné jeskyně a mnoha dalších kulturně společenských akcí. Pracovníci domova každý rok realizují akce otevřené pro veřejnost (Zahradní slavnosti, Den otevřených dveří atd.). Součástí programu jsou také vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
Našim klientům také zprostředkováváme kadeřnické, pedikérské a masérské služby, pravidelné pastorační služby. V případě potřeby lze zajistit doprovod a dopravu klientů k odborným vyšetřením.