Brno - Pečovatelská služba

 
 

Veřejný závazek

Poslání sociální služby
Posláním Pečovatelské služby NADĚJE je poskytnout osobám, které spadají do cílové skupiny, pomoc při péči o vlastní osobu a při zajištění chodu domácnosti a tím umožnit těmto osobám zachovat svůj obvyklý způsob života ve svém domácím prostředí.

Cíle sociální služby

 • umožnit klientům co nejdéle žít ve svém domácím prostředí,
 • pomoci klientům v maximální možné míře zachovat dosavadní schopnosti, dovednosti a obvyklý způsob života, podporovat samostatnost klientů,
 • udržet sociální vazby našich klientů na rodinu a přátele a s pomocí pečovatelské služby minimalizovat riziko sociálního vyloučení.


Cílová skupina

Cílovou skupinou osob pro poskytování pečovatelské služby NADĚJE jsou:

 • senioři,
 • osoby se zdravotním postižením (tj. osoby s fyzickým, mentálním, smyslovým postižením, osoby s chronickým onemocněním),
 • rodiny s dítětem/dětmi,

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni samostatně řešit bez cizí pomoci či podpory.    

Služba je poskytována osobám žijícím na území města Brna, dále pak na území obcí Troubsko, Popůvky, Ostopovice, Moravany v okrase Brno-venkov, s výjimkou úkonu donáška oběda, který je poskytován pouze klientům na území MČ Brno-Bohunice.

 

Věková kategorie klientů pečovatelské služby:

 • bez omezení věku.

 

 

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci se při poskytování sociální služby řídí následujícími zásadami:

 • zásada individuálního přístupu,
 • zásada laskavého, zdvořilého a respektujícího přístupu,
 • zásada profesionality,
 • zásada přiměřené péče,
 • zásada spolupráce s klienty, jejich rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami.

 

Zde je k dispozici podrobné vysvětlení jednotlivých zásad.