Brno - Domov pro seniory Řečkovice

 
 

O službě

 

Název zařízení: Dům Naděje Brno-Řečkovice               

Druh služby: domov pro seniory

Forma služby: pobytová

Kapacita: 31 lůžek

Čas poskytování služby: nepřetržitě

 

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) poskytuje klientům nepřetržitou péči, která zahrnuje sociálně-ošetřovatelské služby, terapeutické, aktivizační a vzdělávací činnosti, pravidelné pastorační služby. Sociální služba je poskytována v duchu křesťanských principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Zařízení vytváří domov klientům, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a umožňuje jim prožít aktivní a plnohodnotné stáří. Ke všem klientům přistupujeme individuálně a vycházíme vstříc jejich osobním potřebám a přáním.

 

Domov poskytuje svoje služby s finanční podporou Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

 

Pro bližší informace, osobní konzultace a podání žádosti můžete osobně navštívit sociálního pracovníka, pana Bc. Jana Marvana, vždy však pouze po předchozí domluvě (mob: 775 889 698, e-mail: jan.marvan@nadeje.cz).