Brno - Domov pro seniory Řečkovice

 
 

Veřejný závazek

Poslání sociální služby
Posláním Domova pro seniory v zařízení Dům Naděje Brno-Řečkovice je zajistit seniorům, kteří již nemohou žít ve svém domácím prostředí, podmínky pro prožití důstojného, klidného života v prostředí podobném domácímu, kde se tyto osoby můžou cítit dobře a bezpečně. 

Cíle sociální služby

  • aby se naši klienti cítili dobře, bezpečně a svůj život u nás prožili důstojně a klidně, v prostředí podobném domácímu,
  • pomoci klientům co nejdéle v rámci svých možností udržet dosavadní schopnosti a dovednosti,
  • udržet sociální vazby našich klientů na rodinu a přátele.


Cílová skupina
Senioři od 65 let věku s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, snížené soběstačnosti v základních aktivitách denního života a v orientaci potřebují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu a při zajišťování svých potřeb.

Osoby, kterým nemůže být služba poskytnuta

  • osoby s nebezpečným infekčním onemocněním,
  • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní nebo specializované péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

 

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci se při poskytování sociální služby řídí následujícími zásadami:

  • zásada individuálního přístupu,
  • zásada laskavého, zdvořilého a respektujícího přístupu,
  • zásada profesionality,
  • zásada přiměřené péče,
  • zásada spolupráce s klienty, jejich rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami.

 

Zde je k dispozici podrobné vysvětlení jednotlivých zásad.